Đầu xun vợ chồng đối đp thơ con cc

Chồng
Leo mi đồi xưa thấy chn pho
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhn sang đồi mới xanh tươi tốt
Lng chợt lng lng lại muốn tro

Vợ
Hai quả chm chm thấy chn pho
Lại thm quả chuối b tẻo teo
Nhớ xưa chn đỏ trn nhựa sống
Sao giờ dm lại thấy ho queo .....!!!!

Bồ nh
Muốn tro th cứ việc leo đo
Ni nhiều m sao chẳng dm leo ??
Ngy xưa chắc n tro nhiều qu
Nn giờ n chỉ thch nằm khoo !!!!!!!

Chồng
Thằng b giờ đy thch nằm kheo !
Mnh muốn m sao n chẳng theo
Đồi xanh suối mt khng chăm sc
Coi chừng c đứa n đi tro ..........!!


Phải Đng, leo hoi thấy chn pho
Xưa kia tươi mt đu cạn queo
Cẩn thận đồi ni d tươi tốt
Tn thn ma dại bởi leo tro

Khng tưới khng chăm ni chn pho
Nựng nịu, nng niu, d tẻo teo
Đương nhin xưa phải, đầy nhựa sống
V lười nn n phải tn queo

Cứ muốn tro cao đến đỉnh đo
Đồi nh khng đủ sao đi leo
Cũng bởi Sn Si đi nhanh qu
Nn nay chng ng ngựa nằm khoo

Hỏi n tại sao phải nằm khoo
Đm đen hng hục cứ đi theo
Giờ đy mới biết lười chăm sc
Đừng để hớ hnh c đứa tro.