Bất Quân Tử Đại Nhân


Vợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất
Vợ Chửi mà làm thinh là: Bất Bạo Động
Tài Sản của Vợ là: Bất Động Sản..
Em Gái của Vợ là: Bất Khả Xâm Phạm...
Ư muốn của vợ là : Bất Di Bất Dịch..
Quần Áo vợ mặc th́ : Bất Luận..

Được vợ khen là: Bất Ngờ...
Người khác khen vợ ḿnh là : Bất Ồn..
Lấy vợ xấu là v́ ḿnh : Bất Tài..
Cưới được vợ đẹp là đời ḿnh: Bất hạnh...
Bị vợ bỏ là v́ ḿnh:: Bất Lực
Ly dị Vợ là chuyện Bất Lợi
Vợ không cho lại gần là Bất B́nh Thường
Vợ không cho ngủ chung th́ Bất Măn
Gia đạo lộn xộn th́ Án Binh Bất Động
Vợ Chồng mà Đánh Nhau th́ Bất Phân Thắng Bại..
Hết ḷng nhịn vợ th́ Bất Chiến Tự Nhiên Thành...

V́ thế cho nên: Bậc Đại Nhân

Chưa lấy được vợ th́ đêm ngủ : Bất An...
Quen được một cô th́ trở nên Bất Nhất...
Bạn bè đến cứ hỏi thăm th́ thấy Bất Tiện..
Chưa cầm được tay, nắm được chân là Bất Trí
Nắm được chân, cầm được tay rồi, mà không cưới là Bất Nhân.
Cưới xong mà không thờ Bà cho trọn vẹn th́ Bất Nghĩa..
Già lấy được vợ trẻ là... Bất Chấp Thiên Hạ...Dị Nghị
Trẻ lấy được vợ già th́ Bất Cần Đời
Đạo thờ Bà: Vợ gọi mà không dạ là Bất Kính.
Lănh lương không đưa hết cho Vợ là Bất Hiếu..
Đi ăn nhậu về, Vợ hỏi mà nói là đi họp là: Bất Tín
Căi lời Vợ là... Bất Tuân Thượng Lệnh
Vợ đánh không dậy được là Bất Tỉnh ..nhân sự
Niềm tin thờ Vợ là: Bất Khả Tư Nghị...
Tất cả những điều này là Chân Lư Bất Biến

CSVSQ Nguyễn Phúc sưu tầm