Trả Bài

1- VỢ TRÁCH CHỒNG

Bô trai tốt tướng đă mần chi?
Về tới chui vô cứ ngủ kh́.
Khao khát đêm ngày im cũng ngặt,
Thèm thuồng sáng tối nói hơi kỳ.
Em không đ̣i nợ quê cơ lắm,
Anh hổng trả bài tức chết đi.
Sung sướng có qua th́ có lại ,
Theo anh thiệt phí tuổi xuân th́ ...

2 - CHỒNG KHẤT NỢ

Tối ngày thở vắn lại than dài,
Úp mở nọ kia bắt trả bài .
Sáng sáng đi cày rêm xí quách ,
Chiều chiều về nghỉ sụm đôi vai.
Thương tui ráng nhịn cho tui ngủ,
Thương bậu khó chiều để bậu cai .
Bài vở chuyện kia đành khất lại,
Nợ nần xin hẹn để đêm mai.

3 - VỢ CẰN NHẰN

Giả đ̣ nói chuyện ǵ đâu không ,
Thiệt tủi cho em tiếng có chồng.
Tối đó chờ hoài sang sáng sớm,
Đêm kia đợi măi đến hừng đông .
Hôm nay chẳng chịu ôn bài vở,
Mai mốt làm sao có chút bồng?
Ông xả ḿnh ơi xin thức dậy,
Chiều em một chút có nên không?

4 - CHỒNG TỈNH NGỘ

Chung giường, chung chiếu kẹt làm sao ,
Bài vở nọ kia thiệt nhức đầu .
Bữa hổm hỏi bài rồi cự nự ,
Hôm nay hạch tội lại càu nhàu .
May thay tối đến cu tèo.. lớn ,
Hên quá khuya về bé tí... cao....
Trời giúp cho tui cùng "tiểu chủ",
Ḿnh ơi lẹ lẹ hăy vô nào