Hăy Vui và Sống

Lo buồn nghĩ chẳng ích chi
Đời c̣n vui được ta thời cứ vui
Một mai ba tấc đất vùi
Trần gian để lại nụ cười cho hoa

tếc ke

Đường trần dù chẳng c̣n xa
Vui th́ vui vậy cho qua nỗi buồn
Một mai huynh trưởng ch́m xuồng
Trần gian để lại chuông vàng cho ai ???

Phước 352

Cơi tạm bụi trần vương
Cuộc đời lắm phong sương
Hăy vui và vui sống
Ra đi phủi đoạn trường

Nghĩa 314

Đường trần nghỉ vậy chứ c̣n xa,
Tối thiểu cũng qua hết đoạn này.
Mai sau thuyền có lung lay,
Chuông vàng lại để Dượng hai nó xài.
Được hông ông?......

Toàn 352 

Ch́m xuồng, lạnh lắm các bác ơi!
Đêm đen dài, sóng ngút ngàn khơi
Nước biển uống, muôn đời vẫn mặn.
Trồi ngụp cả đêm, tưởng chết rồi.

Trời xem lại sổ: "chưa! c̣n thiếu!
Cho nó sống thêm trả nợ đời! "
30 năm? hôm qua? vẫn nhớ!
Để Nhớ Để Quên, để hỏi trời!

Tính 323