Hy Vui v Sống

Lo buồn nghĩ chẳng ch chi
Đời cn vui được ta thời cứ vui
Một mai ba tấc đất vi
Trần gian để lại nụ cười cho hoa

tếc ke

Đường trần d chẳng cn xa
Vui th vui vậy cho qua nỗi buồn
Một mai huynh trưởng chm xuồng
Trần gian để lại chung vng cho ai ???

Phước 352

Ci tạm bụi trần vương
Cuộc đời lắm phong sương
Hy vui v vui sống
Ra đi phủi đoạn trường

Nghĩa 314

Đường trần nghỉ vậy chứ cn xa,
Tối thiểu cũng qua hết đoạn ny.
Mai sau thuyền c lung lay,
Chung vng lại để Dượng hai n xi.
Được hng ng?......

Ton 352 

Chm xuồng, lạnh lắm cc bc ơi!
Đm đen di, sng ngt ngn khơi
Nước biển uống, mun đời vẫn mặn.
Trồi ngụp cả đm, tưởng chết rồi.

Trời xem lại sổ: "chưa! cn thiếu!
Cho n sống thm trả nợ đời! "
30 năm? hm qua? vẫn nhớ!
Để Nhớ Để Qun, để hỏi trời!

Tnh 323