Ngy xưa... By giờ!

Ngy xưa như sắt như đồng

Như đinh đng cột, như rồng phun mưa

By giờ như cải muối dưa

Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu

Hơn nửa thế kỷ di dầu

Thng ngy oanh liệt cn đu nữa m

Ngy xưa sng ống sng lo

By giờ chẳng khc quả c mốc meo

Ngy xưa sung sức th ngho

By giờ rủng rỉnh th teo mất rồi

Ngy xưa lớn khoẻ hơn chồi

By giờ n c đn hồi nữa đu

Ngy xưa hng hục như tru

By giờ o ọt như tu l khoai

Ngy xưa khm ph miệt mi

By giờ nửa cuộc mệt nhoi đứt hơi

Ngy xưa chiến tch để đời

By giờ chiến bại nhớ thời ngy xưa

Ngy xưa bất kể sớm trưa

By giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi l

Ngy xưa đầu tc mượt m

By giờ lởm chởm như l đ chng

By giờ sống cũng như khng

By giờ hết kiếp lm chồng người ta

By giờ m hận đến gi

Cho d bo tốt cũng l cơm toi

By giờ pho đ tịt ngi

Gia ti cn lại một vi nước trong

Ngy xưa vợ đợi bồ mong

By giờ vợ ngut, bồ cong cớn lườm

Ngy xưa mặt mũi tinh tươm

By giờ nhầu nhĩ như tương nấu m

Ngy xưa ln ngựa l phi

By giờ nước kiệu cố đi gọi lẤy l kể chuyện trong nh
Sang nh hng xm vẫn l ngy xưa!!!