Bất Quân Tử Đại Nhân

Vợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất
Vợ Chửi mà làm thinh là: Bất Bạo Động
Tài Sản của Vợ là: Bất Động Sản..
Em Gái của Vợ là: Bất Khả Xâm Phạm…
Ư muốn của vợ là : Bất Di Bất Dịch..
Quần Áo vợ mặc th́ : Bất Luận..

Được vợ khen là: Bất Ngờ…
Người khác khen vợ ḿnh là : Bất Ồn..
Lấy vợ xấu là v́ ḿnh : Bất Tài..
Cưới được vợ đẹp là đời ḿnh: Bất hạnh…
Bị vợ bỏ là v́ ḿnh: Bất Lực
Ly dị Vợ là chuyện: Bất Lợi
Vợ không cho lại gần là: Bất B́nh Thường
Vợ không cho ngủ chung th́: Bất Măn
Gia đạo lộn xộn th́ :Án Binh Bất Động
Vợ Chồng mà Đánh Nhau th́: Bất Phân Thắng Bại..
Hết ḷng nhịn vợ th́ :Bất Chiến Tự Nhiên Thành…


V́ thế cho nên: Bậc Đại Nhân

Chưa lấy được vợ th́ đêm ngủ : Bất An…
Quen được một cô th́ trở nên: Bất Nhất…
Bạn bè đến cứ hỏi thăm th́ thấy: Bất Tiện..
Chưa cầm được tay, nắm được chân là: Bất Trí
Nắm được chân, cầm được tay rồi, mà không cưới là: Bất Nhân.
Cưới xong mà không thờ Bà cho trọn vẹn th́: Bất Nghĩa..
Già lấy được vợ trẻ là…: Bất Chấp Thiên Hạ…Dị Nghị
Trẻ lấy được vợ già th́: Bất Cần Đời
Đạo thờ Bà: Vợ gọi mà không dạ là: Bất Kính.
Lănh lương không đưa hết cho Vợ là: Bất Hiếu..
Đi ăn nhậu về, Vợ hỏi mà nói đi họp là: Bất Tín
Căi lời Vợ là…: Bất Tuân Thượng Lệnh
Vợ đánh không dậy được là: Bất Tỉnh ..nhân sự
Niềm tin thờ Vợ là: Bất Khả Tư Nghị…
Tất cả những điều này là: Chân Lư Bất Biến…

CTN