T́m Vợ Tốt

Con quỳ lạy Chúa trên trời,
Sao cho con lấy như người trong thơ ?

Nàng đẹp gái
Không kiêu sa
Thích ở nhà
Lo nội trợ
Không cắc cớ,
Chửi chồng con
Không phấn son
Không nhiều chuyện
Không hà tiện
Không phàn nàn,
Lại siêng năng
Không lười biếng
Nói nhỏ tiếng ,
Biết chiều chồng
Giỏi nữ công
Và gia chánh.
Biết làm bánh,
Nấu ăn ngon,
Biết dạy con,
Cư xử tốt,
Không quá dốt,
Không quá khôn,
Không om ṣm,
Không ủy mị,
Không thiên vị,
Không cầu kỳ,
Không quá ph́
Không quá ốm,
Không dị hợm,
Không chanh chua,
Không se sua,

Không l àm dáng ,
Không lẻo mép,
Không bép xép,
Không phàn nàn,
Không ăn hàng,
Như cơm bữa,
Không được chửa,
Khi chưa cho,
Không ṭ ṃ,
Không táy máy,
Biết phải trái,
Không đèo bồng...