Lư Lứa Đôi  

Cá không ăn muối cá ...lạt 
Người không có nhạc là người ...khô khan!
Cây khô khan sẽ thành củi chụm
Người khô khan héo lụn ...lặt ĺa!
Mai kia duyên nợ ḿnh thành cặp lia thia
Vui đùa trong chậu sớm khuya ...vẫy vùng!?  
Cột trâu bằng sợi dây thừng
Cột duyên bằng sợi dây ...lưng lụa Lèo!
Nếu hai đứa quần quật vẫn nghèo
Tại yêu ...hà tiện, hơi ...keo nụ cười! Thôi th́ chín bỏ làm mười
Muối đường chia hết, ḿnh ...tươi lại liền!  

Nghiêu Minh