Xem Bói

Phen này ông phải đi xem bói,
Vừa chưởi vừa la cũng đắt hàng,

Nhưng trước khi bói, đề nghị các huynh trưởng đọc thêm bài kệ sau cho nó thêm phần linh thiêng

hiu hiu bóng xế
gió lộng đầu non
nhạc trỗi véo von
hương trầm bát ngát
hơi men ngào ngạt
bay khắp xa gần
bốn mặt đại thần
thầy treo ấn quyết
oai phong lẫm liệt
cờ xí bủa giăng
sát khí đằng đằng
hào quang rạng chói
yêu tinh quỷ quái
trấn giữ bốn phương
trụ giữa trung ương
nào ma ngoại quốc
nam ma tây đức
tây ma chà và
bắc ma trung hoa
đông ma nhật bổn
ma nào chạy trốn
thầy bắt chẳng tha
ma tứ đổ tường
ma chết giữa đường
giũ ǵn trật tự
vô lịnh thầy xử
ra lịnh thầy ban....
úm ba la

người được xem phải khấn:

Cali cờ hoa quốc tân niên, kỷ sửu niên, nhất nguyệt cát nhật :
thần thú thủ tính thủ túng cùng chư vị quỷ cốc tiên sinh tề thiên đại thánh, sa tăng bát giới, bao công, tào hồng, tào tháo, địch thanh, ba bành, lư toét,
cúi xin chư vị cho thần đệ tử ăn mày một quẻ, nếu mà t́nh kia không hẹn mà nên, duyên kia chẳng hẹn mà nên, xin soi xin sáng, sáng láng quẻ đầu năm...,


nhớ là đọc cho thành kính, đừng cười mà bị lộ mánh he he.

BK Phúc 343