Xem Bói

Phen này ông phải đi xem bói,
Vừa chưởi vừa la cũng đắt hàng,

Nhưng trước khi bói, đề nghị các huynh trưởng đọc thêm bài kệ sau cho nó thêm phần linh thiêng

hiu hiu bóng xế
gió lộng đầu non
nhạc trỗi véo von
hương trầm bát ngát
hơi men ngào ngạt
bay khắp xa gần
bốn mặt đại thần
thầy treo ấn quyết
oai phong lẫm liệt
cờ xí bủa giăng
sát khí đằng đằng
hào quang rạng chói
yêu tinh quỷ quái
trấn giữ bốn phương
trụ giữa trung ương
nào ma ngoại quốc
nam ma tây đức
tây ma chà và
bắc ma trung hoa
đông ma nhật bổn
ma nào chạy trốn
thầy bắt chẳng tha
ma tứ đổ tường
ma chết giữa đường
giũ ǵn trật tự
vô lịnh thầy xử
ra lịnh thầy ban....
úm ba la

người được xem phải khấn:

Cali cờ hoa quốc tân niên, kỷ sửu niên, nhất nguyệt cát nhật :
thần thú thủ tính thủ túng cùng chư vị quỷ cốc tiên sinh tề thiên đại thánh, sa tăng bát giới, bao công, tào hồng, tào tháo, địch thanh, ba bành, lư toét,
cúi xin chư vị cho thần đệ tử ăn mày một quẻ, nếu mà t́nh kia không hẹn mà nên, duyên kia chẳng hẹn mà nên, xin soi xin sáng, sáng láng quẻ đầu năm...,


nhớ là đọc cho thành kính, đừng cười mà bị lộ mánh he he.

BK Phúc 343

 


Thơ Vui

Tuyển thợ cầy...  
Bắc Triều Tiên xây lại băi phóng tên lửa   
Ông Đồ và già hồ
Ổng đâu có ngán  
Ngày xưa....  

Ông rút ! Ông rút !
Bà ngoại của em  
Súng đạn tùm lum  
Thân phận đàn ông qua thơ TT KH
Trăn trối
Bà Ngoại, Nội thời hiện đại
Thơ tuyển dụng  
Thơ tếu các Ông, các Bà  
Vợ  
Chồng

Em ước
Ngày xưa ... Ngày nay...  
Nếu ...
Không lấy chồng VN
Vợ...  
Thơ dân gian  
Sửa Khóa  
Dấu hiệu đi đường
Tuổi thần tiên : 60-70-80
Thơ vui cuối tuần 11/13/2015
Bất quân tử đại nhân  
Cơm và Phở  
Ôi ! Thời oanh liệt nay c̣n đâu !!!
Số đào hoa
Lời chiến sĩ về vườn !!
Năm sau em trở lại trường!
Một thời để nhớ...
Cơm hay Phở
Bài thơ “CẦM… “
Chồng đi làm xa
Rượu và em...
Lỡ rồi... Một đời trai
Chồng... Vợ...
Ḿnh ơi! Ḿnh à!
Chiều chiều...
Lỡ rồi
Chim...
Già...
Đầu xuân vợ chồng đối đáp thơ con cóc
10 điều vợ dặn khi lái xe
Thuật nịnh vợ
100 năm sau
Kiến thức tiếng Ăng-Lê
Số đào hoa
Ngày xưa... Bây giờ
Trả bài
Áo lụa c̣n ...
Về phái yếu
T́nh lính
Ba ru con ngủ
Sự tích quư BK phu nhơn
Lư lưá đôi
Con đường t́nh ta đi
T́m vợ tốt
Lớp 3 trường làng
Leo đèo
Đối đáp của đôi vợ chồng...
Lời cầu Xuân mới
1001 định nghĩa về vợ
T́m vợ...
Kính vợ đắc thọ
Nếu...
Vợ đánh không la
Đầu Xuân bói tuổi
Hăy vui và sống
Xem bói
Dô-ga
Tức cảnh sinh t́nh
Chuyện dài của anh Việt kiều
Bất quân tử đại nhân
Họa "Leo Đèo"
Thiên Lôi
V́ sao? & Con Đười Ươi