Formosa với nỗi buồn Tháng Tư

“Diệt chủng là một tiến tŕnh. Không phải là một biến cố.”(Genocide is a Process. Not an Event.)

Lịch sử cổ, trung, cận đại của Trung Hoa đă chỉ ra, có nhiều quốc gia, dân tộc bị bá quyền Đại Hán xóa tên trên bản đồ thế giới. Gần đây nhất là lănh thổ của các sắc dân Mông, Măn, Tạng, Hồi đă bị xóa sổ, sáp nhập vào nhà nước Tàu Cộng. May mắn thay cho dân tộc Việt Nam, dù bị một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, với chính sách đồng hóa thâm độc và nhiều thủ đoạn dă man, tàn bạo nhưng kẻ thù phương bắc đều thất bại. Bá quyền Đại Hán không thành công với Việt Nam v́ ṇi việt vẫn c̣n đó tinh thần bất khuất, kiêu hùng trên dưới một ḷng với tâm tư t́nh cảm của kiệt nữ Triệu Trinh Nương:

“Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng ḱnh ở biển Đông, lấy lại giang san, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ chứ không khom lưng làm tỳ thiếp cho người.”

Thế cho nên sau một ngàn năm bền bỉ đấu tranh chống sự đô hộ của giặc thù phương bắc không ngừng nghỉ, dân tộc Việt Nam đă giành lại nền độc lập, tự chủ thoát ṿng nô lệ của giặc Tàu, từ chiến thắng oanh liệt của Đức Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938.

Tiếp theo thời kỳ đấu tranh chống xâm lăng giành độc lập tự chủ, là thời kỳ xây dựng và bảo vệ nền độc lập của nước nhà. Thời kỳ này tổ tiên ta cũng đă có những phát ngôn đanh thép, hào hùng vang danh lịch sử cho cháu con ṇi việt noi theo:

“...Nếu bệ hạ hàng giặc, xin hăy chém đầu thần trước đă... Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất bắc... Đem đại nghĩa thắng hung tạn... Lấy chí nhân thay cường bạo... Đánh cho để tóc dài... Đánh cho để răng đen... Đánh cho nó chính luân bất phản... Đánh cho nó phiến giáp bất toàn... Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ...”

Lịch sử hơn bốn ngàn năm lập quốc của tổ tiên ṇi Việt với một ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ, một ngàn năm trong triền miên khói lửa chiến tranh, chiến đấu vệ quốc, kiến quốc, mở rộng tổ quốc và tổ tiên ta luôn hiên ngang ngẩng cao đầu với dáng đứng khí phách Việt Nam làm rạng danh gịng giống Việt.

Thế nhưng Việt Nam vào thời cộng sản dưới sự lănh đạo của tên cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh - chưa rơ nhân thân, nguồn gốc rất có khả năng là t́nh báo Hoa Nam, đầu lănh của nhóm Hán gian nhập Việt cướp quyền lănh đạo đảng, nhà nước Việt Nam và Hồ đă tổ chức huấn luyện thiếu nhi thành đội quân sát thủ, khủng bố giết người không gớm tay. Hồ cũng đă đào tạo đội ngũ Việt gian, hồn hoa da Việt, từng bước thực hiện kế hoạch gặm dần lănh thổ để đi đến thôn tính và xóa sổ đất nước, dân tộc Việt Nam.

Đảng cộng sản Việt Nam sau 71 năm cướp chính quyền ở miền bắc và 41 năm cướp quyền lănh đạo cả nước. Có lẽ mọi người Việt Nam ai cũng đều nhận ra âm mưu thôn tính đất nước và xóa sổ dân tộc Việt Nam của Tàu cộng đă từng bước dần hiện rơ, không c̣n là mơ hồ hay suy diễn nữa:

Thứ nhất là cộng sản đời đầu theo lệnh Hồ tận diệt tinh hoa, nguyên khí dân tộc Việt Nam với cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, Mậu Thân Huế và đánh Pháp, đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng. Song song đó là vụ việc Phạm Văn Đồng kư công hàm công nhận lời tuyên bố về chủ quyền Biển Đông, chính xác là giao nộp Hoàng, Trường Sa cho Trung Cộng.

Thứ hai là cộng sản đời giữa đă chứng kiến, sự hung hăng, man rợ của Tàu cộng trong chiến tranh trên toàn tuyến biên giới phía bắc năm 1979 và tàn sát chiến sĩ hải quân ở quần đảo Trường Sa năm 1988 nhưng những tên đại đệ tử được Hồ rèn luyện đào tạo như Linh-Mười- Đồng chớp thời cơ vội vă sang Tàu kư hiệp ước bí mật xin làm khu tự trị của Tàu trong hội nghị Thành Đô năm 1990. Tiếp theo hội nghị Thành Đô là hiệp ước giao nộp cả ngh́n cây số vuông đất biên giới và cả vạn cây số vuông của vịnh bắc bộ.

Thứ ba là cộng sản đời nay từng bước hợp thức hóa những vùng lănh thổ, lănh hải mà cộng sản đời đầu, đời giữa đă kư kết giao nạp để cho Tàu h́nh thành bản đồ h́nh lưỡi ḅ trên Biển Đông làm thành bước đệm nhằm thực hiện âm mưu xóa sổ dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cưỡng chiếm, sáp nhập lănh thổ Việt Nam vào Tàu như nhà nước Đại Hán đă làm trong quá khứ và Tàu cộng làm trong thời nay đối với các dân, các nước trong lục địa Tàu.

Có lẽ ai cũng biết, sát thủ vô h́nh của Tàu cộng thiết lập trên đất nước Việt Nam vô cùng thâm độc, nếu không có khối người Việt sống trên khắp thế giới lên tiếng th́ với dàn loa đài hùng hậu, với bức màn bưng bít thông tin khép kín và với chính sách ngu dân, làm cho dân nghèo đói ngu dốt, khó cho người dân trong nước phát hiện ra âm mưu diệt chủng dân tộc Việt Nam bằng phương pháp đầu độc và triệt nguồn sống của Tàu Cộng.

Âm mưu thôn tính, xóa sổ dân tộc Việt Nam không mới và không thể thực hiện được trong quá khứ. Tàu cộng chỉ gặt hái được kết quả khả quan kể từ khi Hồ Chí Minh nhập Việt lănh đạo đảng cộng sản Việt Nam, rèn luyện đám cháu ngoan mù quáng, cuồng tín không có cái đầu cũng chẳng có trái tim, lao vào làm đội quân đánh thuê cho cộng sản quốc tế, từng bước phá bỏ rào cản nhập Trung theo chỉ đạo của tên Hán gian Hồ Chí Minh, t́nh báo của cộng sản Tàu.

Ngày nay thời tin học, thông tin bùng nổ âm mưu Hán hóa, đồng hóa tiêu diệt dân tộc Việt Nam, thôn tính đất nước Việt Nam do Hồ vạch ra cho cộng sản đời đầu tiến hành thực hiện, cộng sản đời giữa triển khai các hiệp ước bí mật và cộng sản đời nay đang hoàn tất giai đoạn cuối, con đường nhập Trung không tiếng súng của Hồ Chí Minh vạch ra.

Tạm không nhắc đến các bước tiến hành triển khai kế hoạch tiêu diệt, thôn tính Việt Nam của Tàu cộng hơn nữa thế kỷ qua, kể từ lúc Việt cộng cướp quyền lănh đạo nhà nước và xă hội Việt Nam mà chúng ta chỉ bàn đến nhưng âm mưu, kế hoạch thiết lập sát thủ giấu mặt âm thầm xóa sổ đất nước, dân tộc Việt Nam không cần động binh, không cần đến vũ khí sát thương hàng loạt của tên lửa hành tŕnh hay bom nguyên tử!

Kế hoạch từng bước triệt đường sống để giết dần, xóa sổ dân tộc, đất nước Việt Nam của Đại Hán Tàu Cộng đă bắt đầu phát huy hiệu quả như khống chế chính trị, phá hoại kinh tế, nô thuộc văn hóa, kiềm hăm xă hội với chủ trương, đường lối ngu dân trong giáo dục như:

Một là việc triệt đường sống người dân đồng bằng sông Cửu Long của miền tây Nam Bộ có sự tiếp tay của cộng sản đời nay phá rối hội nghị, t́m kiếm tiếng nói chung cho các nước có quyền lợi và nghĩa vụ trên ḍng sông Cửu Long (MeKong). Cộng sản Việt Nam đời nay phá rối hội nghị sông Cửu long trong những năm trước đây là gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho Tàu cộng đơn phương đắp đập ngăn nước ở thượng nguồn, làm cho sông Cửu Long cạn ḍng, nhiễm mặn gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống của người dân Nam Bộ.

Hai là cộng sản đời nay mở cổng biên giới cho thương lái Tàu nghênh ngang đi lại buôn bán, tuồn hàng hóa độc hại, hóa chất độc hại, phun xịt trên vật nuôi, cây trồng và tồn đọng hóa chất độc hại trong thực phẩm, nhu yếu phẩm có khả năng gây ung thư, làm thần kinh bại năo, sinh quái thai dị dạng, tàn tật truyền đời và không thể một sớm một chiều có thể khắc phục hậu quả cũng như không thể khắc phục hậu quả.

Ba là cộng sản đời nay nhắm mắt bịt tai trước mọi lời can ngăn tâm huyết của giới trí thức, nhà khoa học về nguy cơ bùn đỏ của bauxite Tây Nguyên, với cái kiêu ngạo cộng sản gọi là chủ trương lớn của đảng. Đến thời điểm này mọi tiên báo về sự kém hiệu quả của dự án khai thác bauxite đă trở thành hiện thực. Thật ra kém hiệu chưa đáng sợ bằng nguy cơ của hóa chất độc hại sử dụng, tồn đọng trong tiến tŕnh tách thải kim loại, bùn đỏ để có sản phẩm bột nhôm.

Bốn là cộng sản đời nay bật đèn xanh cho các nhà thầu Trung Cộng xây dựng các nhà máy, các khu công nghiệp với kỹ thuật lạc hậu, hiệu quả kinh tế thấp và tàn phá môi trường gây hậu quả nghiêm trọng khó lường. Chất thải công nghệ ảnh hưởng đến sức khỏe, ṇi giống Việt Nam đến nhiều đời sau, với con mắt thường và kiến thức khoa học giới hạn của đại bộ phận đảng viên cộng sản đă bị Hán hóa lẫn chưa bị Hán hóa. Nếu không nói là ngu dốt đă vô t́nh cũng như cố t́nh tiếp tay cho Tàu cộng diệt chủng dân tộc Việt Nam.

Cũng nên nói thêm nước thải công nghiệp của Vedan giết sông Thị Vải, Đồng Nai những năm trước hay công ty giấy Lee & Man ở Hậu Giang và cống nước thải khu công nghiệp Formosa Vũng Áng, Hà Tỉnh đầu độc biển làm cho cá chết trắng bờ biển hiện nay...

Hậu quả đó chúng ta có thể thống kê, tính thành tiền để tính ra thiệt hại. Tuy nhiên nó chỉ là sát thủ đă lộ diện không đáng sợ như sát thủ giấu mặt từng bước, từng bước thầm giết dần, giết ṃn dân tộc, tổ quốc việt Nam - từ hàng hóa độc hại của Tàu tràn ngập thị trường Việt Nam, của quả bom bùn đỏ treo lơ lửng trên Tây Nguyên, nóc nhà Việt Nam và chất thải độc hại đổ ra sông ng̣i, biển cả tàn phá môi trường, là bàn tay vô h́nh bọc nhung êm ái, có nguy cơ xóa sổ dân tộc, đất nước Việt Nam. Nếu không có nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh th́ khó mà nhận ra hậu quả tác động lên con người và môi trường sống.

Tháng 4 cá chết tràn bờ, trắng bờ biển miền trung nước Việt mến yêu, gợi nhớ đến những ngày tháng 4 xưa của một thời Ḥn Ngọc Viễn Đông và để kết thúc bài viết, xin mời các bạn cùng đọc bài thơ của Huyền Hồ, một cô gái trưởng thành ở hải ngoại mà tiếng Việt không phải là ngôn ngữ chính trong giao tiếp hàng ngày:

“Nếu 30 Tháng 4...

Nếu 30 tháng 4 xưa không tồn tại,
Giờ Việt Nam không uất ức tủi hờn
Giờ có lẽ đất nước ta lớn mạnh
Vẫn măi đứng đầu Ḥn Ngọc Viễn Đông.

Nếu 30 tháng 4 xưa không tồn tại
Giờ Việt Nam không có lắm oan khiên
Mái nhà tranh không bị quan cướp mất
Công Lư nhân quyền... đất nước đảo điên.

Nếu 30 tháng 4 xưa không tồn tại
Dân Việt ḿnh không lo sợ hoang mang
Nh́n thức ăn chứa độc chất lan tràn
Ăn cũng chết mà không ăn cũng chết.

Nếu 30 tháng 4 xưa không tồn tại.
Cuộc sống giờ đâu nhiều chuyện thị phi
Thật giả trắng đen ai mà thấu nổi?
Thôi cũng đành... đành biết nói năng chi?

Nếu 30 tháng 4 xưa không tồn tại
Việt Nam giờ đẹp lắm phải không anh
Sẽ không có bọn tham quan bán nước
Sẽ không c̣n lũ sâu bọ buôn dân.

Nếu 30 tháng tư xưa không tồn tại
Tổ quốc ḿnh đẹp lắm phải không anh?”

Le Nguyen

 


VĂN CHƯƠNG

Bài vở cũ 2016
Bài vở cũ 2015
Bài vở cũ 2014
Bài vở cũ 2013 
Bài vở cũ 2012

Truyện Ngắn

Hồi ức - Một thời chinh chiến 
No Easy Day - Ngày Vất Vả

Những bài viết của Bất Khuất


Tears of pride  
We remember
Con chim biển
Vui - Buồn … Ngày hội ngộ 44 năm khoá 8B+C/72  
Mùa hè đỏ lửa  
Dư âm ngày hội ngộ 44 năm tại California  
Có chuyến bay  
Lời ca
Quỳnh Hương diển tích
Để nhớ để quên
Cờ ḿnh!
Khắc chữ Tự Do
Mai cai hạ  
Củ khoai ḿ
Khinh Binh 344
Tết


Điệu Boléro thăng tiến nhờ các anh lính VNCH
Món quà Giáng Sinh
A special Christmas memory  
Cũng chưa muộn màng  
Qui Nhơn, B́nh Định trong thơ người lính Trần Hoài Thư  
Hành trang trên tuyền đường về  
Điều ǵ khiến Đan Mạch trở thành quốc gia hạnh phúc..

Định mệnh
Chín... chín... chín... nhưng chưa rục  
Ái hữu & hậu duệ Khóa 5 V́ Dân TĐ họp mặt
Đoạn trường Tuyết Nga....  
Nỗi uất hận của vị Tướng mất nước  
Ta về  
Nấm ngọc hương thiền
Giấc mơ Đại Dương (Ocean Dream)
Hẻm lính  
Cho ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa
Mây vẫn c̣n bay  
Buồn vui quân trường  
Trần Hoài Thư & Thủ Đức gọi ta về  
Ngày tháng buồn hiu  
Những mùa Trung Thu 
Để lâu, c… trâu hóa bùn  
Người Pleiku năm cũ
Mối bận tâm xă hội
Quê hương của tôi  
Đằng trước và đằng sau  
Mấy mánh lừa mới tại Quận Cam  
Hồi kư của Vương Mộng Long  
Làng Việt kiều  
Viết cho ngày lên tám… mươi  
Tôi người Mỹ, vợ tôi người Việt
Trả nợ ân t́nh  
Đói  
Đà Lạt sương mù: Năm tháng ngao du 
Người cao tuổi
Chuyện tù của Phó Tổng Thanh Tra NHQG VNCH  
Những bàn tay đă nắm  
Cái lon Guigoz  
Thằng khùng
Một nụ cười  
Hai cô thôn nữ  
Chiến thắng Xuân Lộc: QLVNCH vẫn ngạo nghễ
dù bị bức tử
 
Con cọn nợ ba  
Truyện ngắn Ư Nga  
Không quên những người Chiến Sĩ QLVNCH
Phải chăng là định mệnh  
Con gái Hà Nội ở đâu?  
Trai Petrus Kư, Gái Gia Long & Trai Chu Văn An, Gái Trưng Vương  
Đoản văn của một người tử trận  
Người Việt gốc Mỹ  
Trời buồn tháng hạ  
Dân chơi cầu 4 cẳng   
Đất nước vĩ đại và lạ lùng !
Câu chuyện người lính VNCH  
Chàng... Donald Trump 
Trần Hoài Thư, người ngồi vá lại những linh hồn  
Người đàn bà trên cầu Nitelva
Thư số 67c - Gửi người lính QĐND  
Nói chơi mà không phải nói giỡn  
Mẹ
Chôn súng
Đứa con thất lạc  
Tháng Tư nhớ về các chiến sĩ đă hy sinh oanh liệt  
Phúc ấm con ban !!!  
Formosa với nỗi buồn Tháng Tư
Một ngôi sao quư vừa tắt  
Không quên ngày Quốc Hận 30 tháng 4 – 1975  
Sau 42 năm mất SaiGon
Nghĩ về người vợ lính
Chân dung người vợ lính VNCH
Tôi không chết đâu  
Tháng tư đen, không dễ ǵ quên  
Câu chuyện về đôi đũa  
Những ngày tháng ba  
Những ngày tháng tư  
Tâm thư - Những ngày cuối tháng 4  
Nguyễn Đức Quang, khi bài hát trở về
Hăy ngủ yên Đà Nẵng của tôi ơi
Ngày 29-3-1975: Đà Nẵng trong cơn hấp hối  
Nh́n lại ḿnh sau 42 năm tỵ nạn, từ tháng 4-1975  
Đờn ca tài tử miền tây
Nói với người trung đội trưởng cũ ...  
Đồi Delta  
Những bước chân vào đời

Bao giờ cho tôi quên
Vài kỷ niệm về Tết trong tù Hà Nội
Mùa xuân trên quê hương ngoài kư ức  
Xin một đời góa bụa cùng anh  
Đón xuân này nhờ xuân xưa  
Nằm đêm nghe tiếng rao hàng
Như vằng trăng khuya
Góc tối  
Cho nhuẩn nhuyễn ra  
Người bạn Khóa 2 Học Viện Cảng Sát Quốc Gia  
Chúc Tết  
Đầu năm viết cho con gái  
Bên nhau đi nốt cuộc đời