Mối Bận Tâm Xă Hội

Trần Xuân Thời

Đức Giáo Hoàng Phao Lổ VI đă ban hành thông điệp “ Mối Bận Tâm Xă Hội- Sollicitudo Rei Socialis”ngaỳ 30 tháng 12 năm 1987 hoằng dương nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm v́ nhân thế được tạo thành theo h́nh ảnh của Thiên Chúa. Do đó chúng ta không những mến Chúa mà phải yêu người.

Tôn trọng nhân phẩm chẵng những trên b́nh diện giao tế phải giữ lễ, nghĩa, liêm sỉ với người mà trong đời sống hằng ngày c̣n phải được thể hiện qua hành vi tôn trọng những quyến lợi cá nhân và xă hội bằng cách tạo cho con người cơ hội tham gia vạ “các việc h́nh thành chính sách, chương tŕnh, kế hoạch chính trị trên b́nh diện quốc gia, các định chế sinh hoạt xă hội trong cộng đồng phù hợp với phẩm giá con người”.

Muốn kiến tạo xă hội lành mạnh, mọi sinh hoạt phải đặt trên căn bản hợp lư v́ những hành động phi lư sẽ tạo nên sự bất hợp tác và khủng hoảng. Hơn nữa, thấy việc sai trái mà không cảnh giác tức đồng loă với bất công và tội phạm. Đức Giáo Hoàng đă nhấn mạnh đến “đức tính dũng cảm và sáng suốt, tranh đấu cho công b́nh và tinh thần đoàn kết xă hội”.

Nhiệm vụ tranh đấu cho công b́nh xă hội (social justice) gồm nhiệm vụ “huấn luyện để trao dồi khả năng của tín hữu, để giúp con người có những khả năng phán đoán chính xác và cần thiết vể những môi trường địa phương, quốc gia, quốc tế với những đặc thù về văn hoá, xă hội, kinh tế, chính trị của mỗi cộng động, dân tộc, từ đó mới có hành động phù hợp với tinh thần bác ái và tính yêu nhân hậu.”

Phương thức mà ĐGH nêu lên là phương thức “Đối thoại trong sự tương kính để đi đến những giải pháp đồng nhịp và kiến hiệu”. Sở dĩ cộng đồng, xă hội sinh hoạt thiếu hữu hiệu, rời rạc, v́ thiếu sự trao đổi kiến thức, tránh né sự đối thoạị. Những hành vi khích lệ sự tôn trọng nhâm phẩm của con người là những hành vi tốt tạo được sự thăng tiến, ngược lại những hành vi tạo sự chia rẻ khiến cho sinh họat bị tŕ trệ, thoái hoá là những hành vi cần được cải tiến.

Trong tinh thần tôn trọng nhân phẩm của con người, Giáo hội đă can đảm hướng dẫn hành động của giáo dân bằng cách nêu rơ những nguy hại của các tà thuyết bất nhân tạo nên nền văn hoá diệt vong (culture of death) trong đó có chủ nghĩa Cộng sản nhằm hủy diệt nhân loại. Đức Giáo Hoàng Piô thứ IX đă cảnh giác thế giới.

“The unspeakable doctrine of Communism, as it is called, a doctrine most opposed to the very natural law. For if this doctrine were accepted, the complete destruction of everyone's laws, government, property, and even of human society itself would follow.” (Thông Điệp Qui Pluribus.16, ngày 9/11/1846).

Cái học thuyết nguy hại mà người ta gọi là chủ nghĩa Cộng Sản từ bản chất trái với luật thiên nhiên (Thiên luật), mỗi khi được chấp nhận, tà thuyết đó sẽ tiêu diệt hết nhân quyền, mọi định chế chính quyền hợp pháp, quyền tư hữu và chính xă hội loài người.

Nhận định nầy quả là lời cảnh giác, tiên liệu chính xác. V́ thái độ cứng rắn của Giaó hội đối với tà thuyết CS nhằm tiêu diệt nhân phẩm nên chế độ CS quyết tâm chông đối Công giáo. Công giáo không chấp nhận chế độ CS không phải v́ quyền lợi chính trị, tranh giành quyền lực trần thế mà chính v́ để baỏ vệ chính nghĩa với triết lư và hành động chủ trương tôn trọng và baỏ vệ nhân phẩm và phúc lợi chung của nhân loại.

Trong Tông Thư năm thứ 80 “Octogesiam Adveniens” kỷ niệm năm thứ 80 Thông Điệp “Rérum Novarum (Tân sự-1891) bàn về những sự việc mới, ĐGH Phao Lồ đệ Lục đă nhấn mạnh về trách nhiệm chính trị của mỗi giáo hữu.

“ Giáo dân phải đảm nhận trách nhiệm canh tân thế giới như là nhiệm vụ riêng của ḿnh và trong nhiệm vụ đó, nhờ được Phúc Âm soi sáng, Giáo hội hướng dẫn và ḷng bác ái thúc đẩy, giáo dân phải trực tiếp và can đảm hành động.”

Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân khích lệ sự đoàn ngũ hoá.” Hoạt động tông đồ nhất thiết phải được đoàn ngũ hoá thành đoàn thể … nếu không sẽ không đủ sức chống lại áp lực của các định chế chính trị, xă hội”. Điều 216 Bộ Giáo Luật nói đến hoạt động chính trị đến bây giờ c̣n có những nhận định sai lầm như sợ làm chính trị, không nên làm chính trị, quan niệm đó bắt nguồn từ sự thiếu hiều biết về khoa học chính trị…

ĐGH Gioan Phao Lồ II trong Tông Huấn “Người Tín Hữu Giáo Dân” (Christifideles Laici) “Để đem đời sống Kitô Giáo vào trật tự thế giới nhằm phục vụ con người và xă hội, các tín hữu tuyệt đối không thể từ chối việc tham gia vạ sinh hoạt chính trị, nghĩa là các sinh hoạt lên khuôn chính sách thực thi các kế hoặch liên quan đến đời sống con người như văn hoá, xă hội, kinh tế chính trị, nhằm mục đích cổ vơ cho công ích, phục vụ phúc lợi chung của nhân quần xă hội. Không nên trốn tránh chính trị hoặc nghi ngờ việc chung”. Công Đồng Vatican II cho biết Giáo hội ca ngợi và qúy trọng việc làm của những giáo hữu dấn thân, nhận lănh trách nhiệm nhằm phục vụ công ích.

Xa lánh chính trị tức là xa lánh đời sống cộng đồng, xă hội. Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân nhấn mạnh “Kẻ thi hành quyền bính chính trị phải lấy tinh thần phục vụ làm nền tảng…người tín hữu phải thẳng thắn tranh đấu diệt trừ mọi toan tính như vận động, xoay xở, gian trá, trục lợi, xử dụng các phương tiện mờ ám và bất hợp pháp để chiếm đoạt, duy tŕ và mở rộng quyền bính bắng mọi giá”.

Vi vậy người tín hữu cần quan tâm đến vấn đề huấn luyện chuyên môn và chính trị. “Việc giáo duc nầy cần thiết cho mọi người, nhất là cho giới trẻ. Chính trị là một nghệ thuật khó khăn nhưng cũng rất cao qúy, phải đem ḷng chân thành, dũng cảm để tận tâm phục vụ lợi ích cho mọi người “

Mối bận tâm của Giáo hội là làm thế nào xây dựng một xă hội công chính, thịnh vượng, tôn trọng nhân phẩm của con người từ các đoàn thể nhỏ đến cơ chế chính trị quốc gia. Giáo hội chủ trương bảo vệ và phát huy tinh thần tự do, dân chủ: Tạo hóa đă cho chúng ta lư trí để suy xét và tự do để hành động. Chỉ khi nào con người có tự do hành động mới chịu trách nhiệm về hành động cuả ḿnh.

“God, in the beginning, created man, He made him subject to his own free choice” (Sir14:15.)

Vô số giáo hữu đă hy sinh tánh mạng để tranh đấu cho mặt trận nhân quyền từ cổ chí kim trên toàn thế giới. Trong thời Đế Quốc La Mă, hai vị Thánh Phêrô và Phao Lồ đă hy sinh v́ chính nghĩa bảo vệ tự do năm 64 sau Công nguyên dưới thời baọ chúa Néron.

Những nguời con của Giáo hội phải là những hướng dẫn viên theo chương tŕnh đă được chính Chúa Giêsu công bố trong giảng đường Nazareth: “Tín hữu là những người được mời gọi mang tin mừng đến cho người nghèo khó, loan baó sự giải phóng cho người bị tù đày, đem ánh sánh cho kẻ mù loà, tự do và công lư cho người bị áp bức.”

Các triều đại chuyên chế quân chủ trong quá khứ cũng như các chế độ độc tài tả phái hay hữu phái hiện nay không tôn trọng nhân quyền, đi ngược lại chủ trương của Giáo hội nên đă xem Giáo hội như kẻ thù và sát hại giáo dân.

Dù bị sát hại, nhưng ảnh hưởng ngược lại, giáo dân càng ngaỳ càng nhiều. Từ thời đế quốc La Mă Thiên Chúa Giáo, suốt 300 năm, bị sát hại, đến thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên, Công giáo trở thành quốc giáo của Đế Quốc La Mă, thậm chí khi nói đến Công giáo là người ta nói đến Roman Catholic (Công giáo La Mă) hay khi nói đến dân La Mă người ta liên tưởng đến người Công giáo. Đến thế kỷ 21 nầy, Thiên Chúa Giáo là tôn giáo có số giáo hữu đông nhất hoàn vũ.

Tinh thần Thiên Chúa Giáo là tinh thần tự do, dân chủ, tôn trọng và hoằng dương những quyền tự do căn bản bất khả xâm phạm, bất khả tương nhượng của con nguời do Thương Đế ban cho nhân loại. Phong trào tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền phát xuất từ các nuớc Tây phương chịụ ảnh hưởng của Văn Minh Thiên Chúa Giáo. Nhiều ư niệm trong triết pháp (law philosophy) của các bộ luật Âu, Mỹ bắt nguồn từ Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo (Christian Bible).

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ năm 1776 đă ghi rơ: “All men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness”.

Mọi người sinh ra đều được b́nh đẵng, thụ hưởng những quyền bất khả xâm phạm do Thượng Đế ban cho, như các quyền Sống, Tự do và t́m kiếm Hạnh phúc…

Tinh thần và vật chất như hồn với xác. Linh hồn kết hợp với thể xác tạo nên sự sống. Muốn có sự sống, hồn và xác không thể tách rời nhau được. Tôn giáo là tinh thấn, chính quyến là thể xác. Hồn lành trong xác mạnh. Hồn điếu khiển xác.

Môt tâm hồn bệnh hoạn, thể xác sẽ éo ọp, là hiện trạng của chế độ CS Việt Nam hiện nay!

Để chứng minh thêm hiệu lực của ư niệm “Tin thần lên khuôn cho hành động của thể xác”, trong bài diễn văn lịch sử đọc tại Gettysburg, tiểu bang Pennsylvania Hoa Kỳ năm 1863, Tổng Thống Abraham Lincoln đă tái xác nhận Hoa Kỳ được tái sinh trong Ơn Thánh Chúa là quốc gia tự do của dân, bởi dân, để phục vụ nhân dân và sẽ không biến mất trên thế gian nầy:

This nation, under God, shall have a new birth of freedom -- and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.” (Abraham Lincoln, November 19, 1863)

V́ trí tuệ của con người có khả năng hữu hạn nên ngoài cuộc sống trần tục, có những điều mà chúng ta không am hiểu hay thu nhận được nên chúng ta cần phải có “ḷng tin tưỏng” để được “Thiên khải”. Tổng Thống Hoa Kỳ Calvin Coolidge (1922) đă nhận định: "Chỉ khi nào con người có tín ngưởng mới mong được trưởng thành". “It is only when men begin to worship that they begin to grow”, nói khác đi, có cầu nguyện mới được ơn, có xin mới cho, có gơ cửa … mới được mở “.

Quan niệm về quyền bất khả xâm phạm do Tạo hóa ban cho nhân loại là quan niệm thuộc phạm trù thần học (theology) siêu h́nh, vượt ra ngoài khả năng suy lư của người theo chủ trương duy vật, vô thần ( chỉ tin vạ những gi trông thấy được và không tin vạ dời sống thiêng liêng) . Quan niệm về các quyến bất khả xâm phạm đă và đang ảnh hưởng đến tâm lư, tư duy và hành động của nhân dân hữu thần trên thế giới và các triết thuyết chính trị của các quốc gia dân chủ Tây phương.

Sứ mệnh bảo vệ Tự do, dân chủ, nhân quyền là căn bản, là nền móng, là những hạt giống cưu mang mầm móng của các cuộc cách mạng tại Mỹ (1776), tại Pháp (1789) trong thế kỷ thứ 18 và qua thế kỷ thứ 19, vấn đề giải phóng nô lệ phát xuất từ Anh Quốc (1833), sau đó được khai triển tại Mỹ với cuộc nội chiến giải phóng nô lệ (1861-1965).

Tư tưởng lên khuôn cho hành động. Vấn đề thực thi sứ mệnh bảo vệ quyền tự do (Natural Rights Liberty) do Tạo Hóa ban cho nhân loại đă và đang là nguyên động lực điều hướng chính sách đối nội, đối ngoại của Hoa Kỳ và các nước dân chủ văn minh Tây phương hiện nay kể cả nguyên động lực thúc đầy Hoa Kỳ lâm chiến để bảo vệ chính nghĩa ( just war) trong quá khứ, nhất là các cuộc chiến gần đây như thế chiến thứ II, chiến tranh Cao ly, chiến tranh Việt Nam, ch́ến tranh Trung Đông v.v…

Thể chế cai tri tại VN hiện nay là thể chế phản dân chủ, thoái hóa, tàn tích của chủ nghĩa Cộng Sản Quốc Tế. Đảng CSVN đă thật sự công khai tuyên bố đem xưong máu, hy sinh đến người Việt cuối cùng để chiến đấu và bành trướng chủ nghĩa CS, trước đây cho Nga sô, và nay cho Tàu Cộng.

Đảng CSVN chưa bao giờ chiến đấu cho dân tộc Việt Nam nên ngụy quyền CSVN không tôn trọng nhân phẩm, nhân quyến của nhân dân Việt Nam.

Ngược lại, chúng ta

“Lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn.
Đem chía nhân thay cường bạo”.

Các tôn giáo và đồng bạ quốc gia quốc nội đang quyết tâm chiến đấu cho sinh mạng của dân tộc Việt rất cần sự cầu nguyện cho những người lầm đường lạc lối cải tà quy chánh và sự tiếp tay của các cộng đồng Viêt Nam Tự do tại hải ngoại.

“V́ quê ta chốn ấy, giờ tang thương lắm!
Mănh đất ưu phiền, hai chữ nắng mưa” (Đ.Đ. Hải)

Xin hăy hướng về quê hương, tiếp sức với đồng bạ quốc nội th́ đại cuộc tái lập tự do, dân chủ, nhân quyền, hạnh phúc cho Việt Nam sẽ chóng được viên thành.

Trần Xuân Thời

 


VĂN CHƯƠNG

Bài vở cũ 2016
Bài vở cũ 2015
Bài vở cũ 2014
Bài vở cũ 2013 
Bài vở cũ 2012

Truyện Ngắn

Hồi ức - Một thời chinh chiến 
No Easy Day - Ngày Vất Vả

Những bài viết của Bất Khuất


Tears of pride  
We remember
Con chim biển
Vui - Buồn … Ngày hội ngộ 44 năm khoá 8B+C/72  
Mùa hè đỏ lửa  
Dư âm ngày hội ngộ 44 năm tại California  
Có chuyến bay  
Lời ca
Quỳnh Hương diển tích
Để nhớ để quên
Cờ ḿnh!
Khắc chữ Tự Do
Mai cai hạ  
Củ khoai ḿ
Khinh Binh 344
Tết


Điệu Boléro thăng tiến nhờ các anh lính VNCH
Món quà Giáng Sinh
A special Christmas memory  
Cũng chưa muộn màng  
Qui Nhơn, B́nh Định trong thơ người lính Trần Hoài Thư  
Hành trang trên tuyền đường về  
Điều ǵ khiến Đan Mạch trở thành quốc gia hạnh phúc..

Định mệnh
Chín... chín... chín... nhưng chưa rục  
Ái hữu & hậu duệ Khóa 5 V́ Dân TĐ họp mặt
Đoạn trường Tuyết Nga....  
Nỗi uất hận của vị Tướng mất nước  
Ta về  
Nấm ngọc hương thiền
Giấc mơ Đại Dương (Ocean Dream)
Hẻm lính  
Cho ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa
Mây vẫn c̣n bay  
Buồn vui quân trường  
Trần Hoài Thư & Thủ Đức gọi ta về  
Ngày tháng buồn hiu  
Những mùa Trung Thu 
Để lâu, c… trâu hóa bùn  
Người Pleiku năm cũ
Mối bận tâm xă hội
Quê hương của tôi  
Đằng trước và đằng sau  
Mấy mánh lừa mới tại Quận Cam  
Hồi kư của Vương Mộng Long  
Làng Việt kiều  
Viết cho ngày lên tám… mươi  
Tôi người Mỹ, vợ tôi người Việt
Trả nợ ân t́nh  
Đói  
Đà Lạt sương mù: Năm tháng ngao du 
Người cao tuổi
Chuyện tù của Phó Tổng Thanh Tra NHQG VNCH  
Những bàn tay đă nắm  
Cái lon Guigoz  
Thằng khùng
Một nụ cười  
Hai cô thôn nữ  
Chiến thắng Xuân Lộc: QLVNCH vẫn ngạo nghễ
dù bị bức tử
 
Con cọn nợ ba  
Truyện ngắn Ư Nga  
Không quên những người Chiến Sĩ QLVNCH
Phải chăng là định mệnh  
Con gái Hà Nội ở đâu?  
Trai Petrus Kư, Gái Gia Long & Trai Chu Văn An, Gái Trưng Vương  
Đoản văn của một người tử trận  
Người Việt gốc Mỹ  
Trời buồn tháng hạ  
Dân chơi cầu 4 cẳng   
Đất nước vĩ đại và lạ lùng !
Câu chuyện người lính VNCH  
Chàng... Donald Trump 
Trần Hoài Thư, người ngồi vá lại những linh hồn  
Người đàn bà trên cầu Nitelva
Thư số 67c - Gửi người lính QĐND  
Nói chơi mà không phải nói giỡn  
Mẹ
Chôn súng
Đứa con thất lạc  
Tháng Tư nhớ về các chiến sĩ đă hy sinh oanh liệt  
Phúc ấm con ban !!!  
Formosa với nỗi buồn Tháng Tư
Một ngôi sao quư vừa tắt  
Không quên ngày Quốc Hận 30 tháng 4 – 1975  
Sau 42 năm mất SaiGon
Nghĩ về người vợ lính
Chân dung người vợ lính VNCH
Tôi không chết đâu  
Tháng tư đen, không dễ ǵ quên  
Câu chuyện về đôi đũa  
Những ngày tháng ba  
Những ngày tháng tư  
Tâm thư - Những ngày cuối tháng 4  
Nguyễn Đức Quang, khi bài hát trở về
Hăy ngủ yên Đà Nẵng của tôi ơi
Ngày 29-3-1975: Đà Nẵng trong cơn hấp hối  
Nh́n lại ḿnh sau 42 năm tỵ nạn, từ tháng 4-1975  
Đờn ca tài tử miền tây
Nói với người trung đội trưởng cũ ...  
Đồi Delta  
Những bước chân vào đời

Bao giờ cho tôi quên
Vài kỷ niệm về Tết trong tù Hà Nội
Mùa xuân trên quê hương ngoài kư ức  
Xin một đời góa bụa cùng anh  
Đón xuân này nhờ xuân xưa  
Nằm đêm nghe tiếng rao hàng
Như vằng trăng khuya
Góc tối  
Cho nhuẩn nhuyễn ra  
Người bạn Khóa 2 Học Viện Cảng Sát Quốc Gia  
Chúc Tết  
Đầu năm viết cho con gái  
Bên nhau đi nốt cuộc đời