NHẬN-DIỆN KẺ THÙ CHUNG
Đặt ưu-tiên chống Việt-cộng hay Trung-cộng?

Trâu Già MX Nguyễn Kim Đễ

1. NHẬN-ĐỊNH:

Trong suốt 34 năm qua, chưa bao giờ t́nh-h́nh chính-trị tại Quốc-nội và Hải-ngoại lại trở nên sôi-động như vào thời-điểm này.

Tinh-thần chống cộng của người Việt trong nước và Hải-ngoại đang bừng bừng khí-thế, phải chăng đến lúc hồn thiêng sông núi đă thức-tỉnh, hướng-dẫn tất cả những người Việt yêu nước cùng muốn nhận-dạng kẻ thù chung, ngơ-hầu có thể đặt ưu-tiên chống tên nào trước.

Có nhiều người mong muốn chế-độ cộng-sản tại VN phải bị giải-thể trước. Nhưng ḷng yêu nước của nhiều người khác đă đă coi nạn ngoại-xâm từ phương Bắc là mối lo-ngại chính cần phải thanh-toán trước v́ nhiệt-huyết đang sôi-sục khi thấy những hành-động quá “lép vế, khôn nhà dại chợ” của nhà nước XHCN-VN trước những ngang-ngược của TQ.

Về đối-nội th́ trong suốt 34 năm qua, nhà nước XHCN-VN (Xă-Hội Chủ-Nghĩa) quả t́nh là đă biệt-đăi giai-cấp cán-bộ khiến tệ-nạn tham-nhũng nặng đến độ hết phương cứu chữa, nhưng dường như nhà cầm quyền muốn áp-dụng chính-sách bần-cùng hoá nhân-dân để dễ bề cai-trị, đồng thời tạo nên một giai-cấp thống trị là có chủ đích dùng để bảo-vệ chế độ.

Hồ-chí-Minh cũng đă từng nói rằng: "Phải bảo vệ Cán-Bộ như bảo vệ CON NGƯƠI của MẮT (Đảng)".

Và hồi đầu năm nay, Nguyễn Minh Triết (Chủ tịch nhà nước) đă nói với bộ CT Tổng QU/QĐND: "Bằng mọi giá, chúng ta phải bảo vệ điều 4 Hiến-pháp (tức là bảo vệ đảng cộng CS). Nếu không bảo vệ được là chúng ta (đảng-viên) TỰ SÁT".

Vài tháng gần đây, nhà nước đă dùng nhiều thủ-đoạn mới để đàn-áp những cuộc biểu-t́nh của đồng-bào Công-giáo và Phật-giáo trong nước từ Bắc tới Nam, họ bắt giam nhiều nhà tranh-đấu cho Tự-do, dân-chủ, và tất cả những kẻ truyền-thông, báo chí nào dám kể tội hèn-nhát của nhà nước trước những lấn-áp của TQ trên các địa-hạt về chính-trị, kinh-tế và lănh-thổ ...

Về đối-ngoại th́ nhà nuớc đă bịt tai, bất-chấp mọi sự chống-đối của toàn dân. Họ chấp-thuận cho TQ khai-thác tài-nguyên quốc-gia, hủy-hoại môi-trường….

Dù là có ngu-dốt (cán-ngố) tới đâu, nhưng chắc chắn rằng nhà nước cũng đă nh́n thấy trước mắt cái hiểm-họa ngoại-xâm, tuy-nhiên họ vẫn không dám lên tiếng. Họ biết rằng nếu lên tiếng chống-đối có thể bị TQ lấy cớ để phát-động ngay một cuộc chiến-tranh xâm-lăng. Bởi vậy họ đang nằm trong trong t́nh-trạ ng “ Nín thở để qua sông “ …

Có lẽ họ cũng đă biết ước-tính của một chuyên-gia-quân-sư tại Hoa-lục được phổ biến hồi đầu năm 2009 trên mạng Sino (bán chính thức của TC) cho rằng nếu có chiến-tranh th́ QĐND (Quân-Đội Nhân-Dân) của VN-XHCN sẽ bị tê-liệt sau 1 tuần lễ đầu !!!

Những ư kiến dưới đây được tŕnh-bầy với mục-đích đóng góp vào những sự-kiện mà nhiều người đă biết để chúng ta có thể nhận-diện (ID) đúng kẻ thù.

2. VẾT- HẰN KHÓ QUÊN:

Cộng-sản VN đă làm quá nhiều lỗi-lầm đối với dân-tộc Việt, họ đă gây nên một mối thù khó quên mà dưới đây chỉ là một bản liệt-kê dưới h́nh thức của một điện-thư:
- Tại miền Bắc th́ ngoài những màn đấu-tố rất ác-độc trong kế-hoạch cải-cách ruộng đất, đề cao vô-sản trong giai-cấp đấu-tranh.
- Họ đơn-phương xoá bỏ hiệp-định Geneve xua quân xâm-chiếm miền Nam, gây chiến-tranh tang-tóc cho cả hai miền. Cuộc chiến đă kéo dài trên 25 năm khiến cả một thế-hệ chúng ta đă không có tuổi trẻ.
- Tạo nên những tàn-sát dă-man trong 2 cuộc tổng-công-kích Mậu-thân 1 và 2 (đặc-biệt tại Huế),
- Tạo ra những thảm-trạng trong cuộc triệt-thoái Cao-Nguyen và miền Trung
- Những tang-thương của hàng triệu người vuợt biên, vượt biển trên đường t́m tự do,
- 25 năm chiến tranh, 25 năm tuổi trẻ của thế hệ chúng ta đă mất. Tới lúc về già hiện đang phải lưu-vong giữa hoàn-cảnh đổi đời, thứ-tự xă-hội bị đảo ngược … ông trở nên thằng ... và ngược lại.

* Theo thiển nghĩ th́ LỖI-LẦM LỚN NHẤT của nhà nước XHCN là đă có nhiều hành-động TRẢ-THÙ :
- Đầy đọa, hành-hạ tất cả những người Việt QG (Quân, cán, chính ) trong lao-tù với mỹ-từ “Học tập cải-tạo” trong một thời-gian vô-định từ vài tháng tới trên chục năm.
- Phá huỷ tất cả những di-tích, mồ-mả tại các nghĩa-trang QĐ.
- Những TPB và những vợ con người Việt QG đến giờ phút này vẫn c̣n bị kỳ-thị trong mọi sinh-hoạt hàng ngày kể cả học vấn … , chưa được hưởng nhân-quyền căn-bản.
- Nếu bạn là những nhà Trí-thức, những Quân-Cán-Chính đă từng bị lùa vào trại tù cải-tạo th́ mới hiểu được ḷng uất-hận của họ đối với cái gọi là XHCN mà gười Hải Ngoại gọi là Việt-cộng!
- Ta không nên lầm-lẫn nỗi uất-hận này là mối thù cá-nhân mà phải hiểu rằng đây là niềm đau-đớn và nhục-nhă chung của dân-tộc Việt. Bởi v́ đọc sử thế-giới, không thể thấy một dân-tộc hoặc quân-đội nào trên thế giới lại có thể đối xử với kẻ thất-trận đồng chủng một cách tàn-độc như vậy!

- Bởi vậy mặc dầu nhà nước XHCN dù có phổ-biến hàng trăm hoặc hàng ngàn chiêu-bài Hoà-hợp, Hoà-giải cũng không thể nào làm giảm bớt được ḷng uất-hận của những người Việt QG chân-chính.
- Biết vậy nên họ đă phải chi hàng tỉ Dollars vào kế-hoạch mang tên là Nghị-Quyết số 36 (NQ-36), gửi hàng ngàn cán-bộ VGCS ra hải-ngoại, trà-trộn vào để phá-hoại sự đoàn-kết cuả người Việt Hải-Ngoại.

3. KẺ THÙ TRUYỀN-THỐNG (Truyền-kiếp):

Những ai có dịp nh́n vào tiến-tŕnh lập-quốc của Trung-Hoa th́ mới thấy rằng nước Tầu có lănh-thổ rộng lớn như hiện tại là do tổ-tiên của họ đă ăn cướp đất (xâm-lăng) của các nước láng giềng.

Theo sử sách, ta cũng biết rằng họ đă xua quân Nam tiến vài lần và nước ta cũng đă từng bị đô-hộ cả ngàn năm. Nhưng may thay, cuối cùng th́ lănh-thổ của Viêt-Nam vẫn được bảo-toàn (nguyên-vẹn) cho tới năm 1954 (ghi-chú: sau 1954 đă bắt đầu có vài sự nhượng đất cho Tầu, điển-h́nh là văn-kiện ấn-định nhường ranh-giới ranh giới về lănh-hải tại vùng Vịnh Bắc-Việt do Phạm-văn-Đồng kư vào năm 1958).

Đọc sử Việt th́ chúng ta đều biết rằng qua nhiều triều-đại, đă có không biết bao nhiêu vị anh-hùng, hào-kiệt đánh đuổi quân Tầu để bảo-toàn bờ cơi ...
Có một điều mà rất ít sử-gia viết lên và cũng ít người nghĩ tới, đó là tài ngoại-giao mềm mỏng của tiền-nhân chúng ta. Nhiều câu chuyện triều-cống (như Trạng Tŕnh đi sứ ..) khiến ta phải hiểu rằng sau mỗi lần đánh đuổi quân Tầu, tổ-tiên chúng ta cũng đă phải sai sứ sang Tầu xin lỗi để tỏ ḷng thần-phục, triều cống ... như các tiểu-quốc khác để được yên thân

- Xin mời mọi người Click vào đây để coi tiến-tŕnh bành-trướng lănh-thổ của Trung-quốc qua nhiều triều đại :
(Click == > http://en.wikipedia.org/wiki/File:Territories_of_Dynasties_in_China.gif)

- Lănh-thổ của TQ rộng lớn như hiện tại cũng là v́ sau cuộc nội-chiến thất-bại, phe Trung-Hoa QG của Tưởng-Giới-Thạch phải bỏ Hoa-lục để chạy sang đảo Đài-Loan cố-thủ. Trung-Cộng tuyên-bố độc lập (chính-thức lập-quốc) và bắt đầu tổ-chức diễn-binh hàng năm vào ngày 1 tháng 10.
Họ ra quyết định mỗi 5 năm làm lễ nhỏ, 10 năm làm lễ lớn. Năm nay là năm kỷ niệm 60 lập quốc và nhằm dúng vào năm sẽ làm lễ lớn (1-10-2009).
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng TQ đă trưng-bày những chiến-hạm, tiềm-thủy-đĩnh tối-tân của họ trong dịp biểu-dương lực lượng HQ trên biển vào tháng 8 vừa qua.
(Click === > http://www.youtube.com/watch?v=xNsCZKlL0lY&feature=related )

Nhân-dịp này Trung-Cộng sẽ trưng-bầy những vũ-khí mà cả thế-giới đang chú-tâm quan-sát như các hỏa-tiễn liên lục-địa, hỏa-tiễn pḥng không, chiến-xa, phi cơ mới ...

- Xin mời Click vào đây để coi tổng cộng 39 tấm h́nh chụp cuộc diễn-binh cho ngày đại-lễ 1-10-2009 được đăng trên Boston Globe USA trong tuần qua ( Click vào đây === > (39 photos total) Hoặc Click vào link này === > http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/china_celebrates_60_years.html )

4. VIỄN-ẢNH NGOẠI-XÂM:

4.1 Viễn-ảnh gần nhất:
Những ai đă theo-dơi lời tuyên-bố của các vị nguyên-thủ quốc-gia ttrong cuộc họp G-20 tại Pittsburg, PA. USA trong hạ-tuần tháng 9-2009, đều cảm-nhận rằng mặc dầu thế-giới hiện nay được tạm yên-ổn dưới mái nhà dột-nát của Hội-Đồng Bảo-An LHQ. Nhưng có rất nhiều chỉ-dấu khiến ta hiểu rằng những nước giầu mạnh v́ nhu-cầu riêng vẫn có thể kiếm bất cứ lư-do nào để tấn-công nước khác vào bất cứ lúc nào thuận-tiện. Ngay những ông Tổng-Thống quá khích cũng có thể gây nên thảm-họa thế-chiến ...

Trong phạm-vi thảo-luận nhỏ hẹp này chúng ta chỉ nên đề-cập tới viễn-ảnh tổ-quốc VN có thể bị TQ xâm chiếm bằng VƠ-LỰC (luật rừng) hay không?
- Theo tin trên báo Bắc-Kinh ngày 24-9-2009 th́ Trung-Cộng và Việt-Cộng có cuộc họp an-ninh quốc-pḥng (?) giữa Phó TTMT-TQ tướng Mă-Hiểu-Thiên và Phó TTMT-QDND-VN. Được biết trong buổi họp này người ta thấy có mặt Bộ-Trưởng T́nh-Báo TTM-TQ Dương-Huy, Phó TMT Hải-Quân TQ Tiêu-Tân-Niên và Đại-Sứ VN tại Bắc-Kinh Trần-Văn-Thi.
- Mặc dầu VN đang cố gắng tránh phật ḷng Trung-Quốc nhưng theo GS Stephen Young trả lời trong cuộc họp báo tại Orange County vào tháng 7-2009 rằng VN đang đối-diện với nguy-cơ xâm-lăng từ Bắc triều.

Tưởng cũng nên biết rằng GS Young từng là khoa trưởng của Hamline University School of Law, và phó khoa-trưởng của Harvard Law School . Trước kia, ông từng làm việc trong Ủy-Ban Quan-Hệ Ngoại-Giao và là cố-vấn cho Bộ-Ngoại-Giao Hoa-Kỳ.
(Click vào đây để đọc thêm ==> http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-920162.html)

- Xét về tương-quan lực-lượng quân-sự th́ ai cũng có thể cảm-nhận rằng anh khổng-lồ Trung-Cộng đang trông-chờ một lư do nào đó để TIÊU-DIỆT toàn thể quân-đội của VN-XHCN trong ṿng 1 tháng. Đó là chưa kể tới những thứ vũ khí tiềm-ẩn trong những điều-kiện Điạ-lư, Nhân-văn sau đây:

a. Sông Hồng: Chẩy qua vùng đồng-bằng Bắc-Việt gồm 8 tỉnh miền Bắc. Sông Hồng có tổng chiều dài là 1.149 km chảy qua Việt Nam và đổ ra biển Đông. Đoạn chảy trên đất Việt Nam dài 510 km.

Sông Hồng bắt nguồn từ vùng núi thuộc tỉnh Vân-Nam Trung Quốc, tại thượng-nguồn có tên là Yuan River hay Honghe (tiếng Trung-Hoa). Năm nay 2009, TC đă hoàn-thành đập Long-Than ở tỉnh Quảng-Tây tại thượng-nguồn của sông Honghe. Đập Long-Than là cái đập lớn hàng thứ 3 của Trung-Quốc. Đoạn sông Honghe chảy qua địa-hạt Phú-Thọ được gọi là Sông-Thao, đoạn qua Hà Nội c̣n gọi là Nhĩ-Hà hoặc Nhị-Hà. Lưu-lượng nước sông Hồng lên xuống tùy theo mùa nước lũ và tuỳ theo sự đóng mở của các đập nước trên thượng-nguồn. Vài h́nh ảnh về ḍng sông Hồng gần đây đă không c̣n giống như trong trí nhớ của chúng ta nữa.

Mời Click vào Link dẫn tới một mạng chính-thức của VN-XHCN với đề-tài “Sông Hồng cạn khô đáy”
(Click===> http://vietbao.vn/Xa-hoi/Song-Hong-kho-can-ky-luc-trong-vong-100-nam/45180990/157/ )

b. Sông Mê Kông là một trong những con sông lớn nhất trên thế-giới, bắt nguồn từ ranh-giới giữa Tây-Tạng và Trung-Quốc, chảy qua Miến-Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia rồi đổ ra Biển Đông ở Việt Nam. Các quốc gia kể trên, ngoại trừ Trung Quốc v́ một lư do nào đó, đă không muốn gia-nhập vào Ủy-ban sông Mê Kông.

Tính theo độ dài th́ sông Mê-Kông đứng thứ 12, và nếu tính theo lưu-lượng của ḍng nước th́ đứng thứ 10 trên thế-giới.
Nguy-hại có thể mang đến từ thượng-nguồn sông Mekông là 14 con đập (nằm theo chiều dài của tỉnh Vân-Nam (Trung-quốc). Những con đập này là những vũ-khí tiềm-ẩn có khả-năng huỷ-diệt dân-cư cả vùng DNA dưới hạ-lưu một cách dễ dàng bằng cách điều-khiển lưu-lượng nước của các sông này (Ít nước th́ chết đói, nhiều nước quá th́ chết đuối ...)

c. Nhân văn: Trong kế-hoạch hữu-hiệu hoá QĐ, người lính TQ đă được xử-dụng giả-dạng các nhà sư để đánh phá Phật-giáo tại Tibet (Tây-Tạng). Riêng tại VN th́ họ đă ém quân cỡ hàng Trung-đoàn dưới h́nh-thức là các công-nhân tại các mỏ Bauxite ở Trung-Nguyên, khu-biến chế quặng mỏ tại Tuy-Hoà, mỏ Đồng và Bạc tại Nông-Sơn, Ninh-B́nh, ngoài ra được biết trong nước ta c̣n có vài làng Trung-Quốc tự-trị thiết-lập ngay trên lănh-thổ Việt tại Móng-Cái và Kiến-An (cảng Hải-pḥng) ....

4.2 Viễn-ảnh trong tương-lai:
- Trong kế-hoạch xoá-đói giảm-nghèo, nhà nước XHCN đă xuất-cảng công-nhân và phụ-nữ ra nước ngoài nhưng họ lại chấp-nhận cho nhập-khẩu những nhân-công từ Trung-Quốc gửi tới VN. Những người này được nhà nuớc cho đặc-quyền, đặc- miễn như những nhà ngoại-giao.
Những công-nhân này (đa số là dân tha-phương cầu-thực) đă không phải qua các thủ-tục nhập-khẩu (không cần Passport, Visa ... như Việt kiều Hải-Ngoại !!!).

Chính v́ vậy mà hiện thời nhà nước chỉ nắm được tổng-số VIỆT-KIỀU Hải-Ngoại đang tạm-trú (sic) nhưng KHÔNG thể biết được con số Hoa-kiều nhập-cư tại Việt Nam là bao nhiêu !
- Chúng ta nên nhớ lại vào thời cực-thịnh của VNCH, với một số gian-thương trong Chợ-Lớn mà cũng đă có thời-gian làm khuynh-đảo nền kinh-tế toàn-quốc. Trong hoàn-cảnh hiện tại th́ không ai có thể ước-tính được những ǵ họ sẽ có thể làm được trong tương-lai ... !
- Cộng-sản VN thâm-hiểm, nhưng cái thâm-hiểm đó cũng chỉ mới đáng là học tṛ của TQ trong kế-hoạch CẤY-GIỐNG và TRỒNG-NGƯỜI. Hẳn chúng ta c̣n nhớ bên Tầu vốn có quan-niệm "Trọng Nam, khinh Nữ". Vào thời-đại Mao-trạch-Đông quan-niệm này c̣n trầm-trọng hơn với chủ-đích để có thêm lính !!!. Hậu-quả bây giờ là bên Tầu đang dư thừa đàn ông và rất thiếu phụ-nữ !
Với quốc-sách "Xóa đói, giảm nghèo", trong khi nhà nuớc XHCN đang phải xuất cảng phụ-nữ, những cô gái Việt được rao-bán tại ngoại-quốc (Đại-Hàn, Sigapore, Đài-Loan ...), th́ người đàn anh TC đă viện-trợ cho người em VC bằng cách xuất-cảng những anh lao-công vào VN với một công đôi việc mà mục đích lâu dài là để ... cấy GIỐNG !!!
- Hiểm-họa bị mất nước bằng đường lối này quả thật là nguy-hiểm!

5. THAY CHO PHẦN KẾT-LUẬN:

5.1 Đă có người đề-nghị cộng-đồng người Việt Hải-ngoại nên đóng góp để gửi về giúp nước nhà mở-mang, cải-thiện đời sống cho dân chúng, tương-tự như mô-h́nh của Do-Thái ...
- Tiếc rằng đây là một phương-thức với danh-từ thật đẹp nhưng nếu ngẫm cho kỹ th́ không thực-tế v́ t́nh-h́nh kinh-tế và chính-trị của hai dân-tộc này hoàn-toàn KHÁC nhau; đó là chưa kể tới đặc-tính về sự đoàn-kết của hai giống dân này cũng KHÔNG giống nhau !!!
- Hơn nữa ngoài những ngân-khoản của nuớc Nhật bồi-thường chiến-tranh theo thoả ước đă kư-kết sau đệ nhị thế-chiến, thực ra VN không thiếu ngoại-tệ để kiến-thiết và mua vũ khí để tự-vệ. Tưởng cũng nên biết thêm rằng tổng-số tiền của người Việt Hải-Ngoại hàng năm gửi về nội-điạ giúp thân nhân đă lên tới con số 1.5 Tỉ (Billion) USD, số ngoại-tệ này lớn gấp hai lần tổng-số viện-trợ của HK cho chiến tranh VN trước 1975.
- Tiếc rằng tuy có nguồn ngoại-tệ lớn đó, nhưng suốt 34 năm qua thay v́ họ đem dùng vào việc kiến-thiết QG th́ họ đă đem chia-chác, lọt vào lỗ thủng trong đáy túi của giai-cấp cán-bộ tham-nhũng.

5.2 Trở lại câu hỏi của đề-tài tham-luận là:
- Người Việt yêu nước nên đ̣i hỏi giải-thể chế độ cộng-sản VN trước hay lo chống nạn ngoại-xâm của Trung-Cộng trước?
- Câu hỏi này có thể ví như hỏi một cách khác đi:
(Nên đặt con Trâu trước cái cầy hay cái cầy trước con Trâu ?)

5.3 Chỉ cần một chút suy-nghĩ, ta cũng có thể trả lời ngay rằng:
- Chỉ khi nào chế-độ Mafia cộng-sản VN được thay thế bằng một CHÍNH-PHỦ HỢP-PHÁP DÂN-CỬ th́ khi đó mới được tôn-trọng và bảo vệ bởi cộng-đồng Quốc-tế và chỉ lúc đó mới hy-vọng thoát khỏi sự uy-hiếp của đảng Mafia cộng-sản Trung-Quốc.

* Tóm lại th́ ĐỀ-NGHỊ ưu-tiên chống cộng là phải đ̣i giải-thể chế-độ cộng-sản tại Việt-Nam.

5.4 Theo tin chính-thức th́ nhà nước sẽ tổ-chức Hội-nghị đại-biểu Việt-Kiều toàn thế-giới lần thứ nhất tại Hanoi vào tháng 11-2009
(Trích dẫn, Click == > http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105001/ns090709092456)
Để chuẩn-bị cho cuộc hội-nghị này, nhà nước đă chỉ-thị cho toà Tổng Lănh-sự tại San Francisco của VC sẽ tổ chức một cuộc họp sơ-khởi tại toà hành-chánh thành-phố San Francisco vào ngày 15 và 16 tháng 11-2009.
(Tin dẫn-chiếu Click === > http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2009/09/chuong-trinh-meet-vietnam-cua-csvn-tai.html)

5.5 Tất cả hai cuộc hội-nghị này (tại SF và HN) để ngụy-trang những chiêu-bài Hoà-hợp, Hoà-giải dưới một h́nh-thúc khác. Đó là những viên thuốc độc bọc đường, đó chỉ là những liều thuốc dán, không thể chữa căn bệnh ung-thư.

Nếu nhà nước thật ḷng mong muốn Hoà-Hợp và Hoà-giải th́ nên chứng tỏ thiện-chí trước bằng các hành-động sơ-khởi sau đây trước khi muốn bàn tới các vấn đề khác:

a- Trước dư-luận quốc-tế, Chủ-tịch nhà nước hoặc Thủ-tướng XHCN phải chính thức xin lỗi tất cả toàn dân Việt về những lỗi lầm trong quá khứ đă được nêu trong đoạn số 2 kể trên.
b- Đền bù cho tất cả các TPB của cả hai QĐ bằng cách cho hưởng quyền lợi như nhau.
c- Băi bỏ những kỳ-thị trong sinh-hoạt thường-nhật đối với tất cả những gia-đ́nh đă bị mang danh là vợ con NGỤY kể từ 34 năm qua (cho họ hưởng quyền lợi sinh-hoạt đồng đều, buôn bán, học-vấn …)

5.6 Trên dây chỉ là những nhận-xét của một cá-nhân, tất nhiên c̣n nhiều thiếu sót.
Hy-vọng rằng quư vị và các bạn sẽ bàn-luận và đóng-góp thêm những kiến-thức, tài-liệu và kinh-nghiệm để những người Việt c̣n giữ lư-tưởng có thể hiểu nhau hơn và cùng nh́n về một hướng.

Trâu-Già MX. Nguyễn-Kim-Đễ
10/01/2009

 


B̀NH LUẬN

Tản mạn cuối năm  
H́nh ảnh đáng ghi nhớ trong năm 
Miệng kẻ sang có gang có thép 
Hiến dâng máu ! 
Xướng xa vô loài
Khinh bỉ
Học làm người
Cái Hộ Chiếu/Thông Hành
Thất bại hay thành công
Ngân hàng quân đội
Nói chuyện với Hà Sĩ Phu
Trái khoáy cuộc đời 
Một chế độ hèn hạ 
Chữ với nghĩa 
Cơm với cá…  
Tuyên bố đầy tính sáng tạo
Chưa hết đu dây
C̣n có t́nh người không? 
Cả tin hay nghi ngờ 
Ca sĩ hải ngoại... Những kẻ bán linh hồn xho quỷ
Sợ hay không sợ trung quốc
Gây hấn!
Lại nói về lá cờ
Trớ trêu của lịch sử
Các anh, một chính phủ khốn nạn!
Xin cám ơn Tổng Thống Obama
Nổ
Nước mắt cá sấu 
Bánh ḿ Ai Cập, cá Việt Nam, khát vọng con người 
Trách niệm về đâu 
Mặc cảm dốt nát
Đâu là sự thật ?
Bệnh Nổ Ở Mỹ Rất Thịnh Hành?  
Gần 2 triệu người đă hy sinh cho cuộc chiến, v́ mục đích ǵ?  
Văn hóa "Giả Vờ"  
Tổng Thống Donald J. Trump ?
Mừng mùa Xuân dân chủ!
Tâm lư chính trị
Bắt Ls Nguyễn Văn Đài là hành động tuyệt vọng của CS
Chuyện ǵ cũng chấm hết !
Dốt như chuyện tu, Ngu như tại chức
Bài học nặng kư
Không thể tha thứ được
Em bé và những viên sỏi
Bệnh "nói dai, nói dài, nói dở, nói dô diên"
Rường cột nước nhà
Rỗng tuêch rỗng toác
Vẫn chuyện xe cán chó
Hai cái băy nguy nhiểm của "Nhớ rừng"
Giá trị của VNCH
30 Tháng Tư, cô nghệ sĩ Kim Chi dứt khoát
C̣n ǵ xấu hổ hơn nữa?
V́ sao Do Thái không dám không kích Iran?
Ông "cha" Trịnh tuấn Hoàng
Nói KHÔNG Với Cộng Sản!
Những sự thật cần phải biết  về VNCH  
Đập "b́nh" phải đập cái b́nh... phong! 
Thăm dân cho biết sự t́nh 
Cái giá của Tự Do 
Con chuột và cái b́nh  
Đàn ḅ vào thành phố 

Tranh quyền đoạt lợi
Làm từ thiện - Nên hay không

Thôi rồi... 
Chuyện biển đông 
Quả đại pháo cuối cùng  
Biển Đông dậy sống  
Vụ HD 981: Việt Nam xem xét quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ
Thư trả lời một bạn Du Học Sinh....
Gửi các anh Quân Nhân QLVNCH đang ảo tưởng
Tổ Quốc muốn ta phải kiên cường
Đừng mắc mưu bọn Việt cộng....
Việt Cộng – Việt Cộng  
Một âm mưu thâm độc của Việt Cộng 
Họ là “ngụy”, ta là ǵ?  
Việt cộng hóa

Kinh nghiệm tạo ra kinh nghiệm
Những sự thật cần phải biết
Giọt nước mắt cho quê hương
Vơ Thị Thắng và Nguyễn Phương Uyên, bóng tối và ánh sáng
Muốn Việt Cộng sớm sụp đổ
Tổ Quốc Việt Nam - C̣n hay đă mất?
Đồng chí Ếch dốt chính tả
Đứng chàng hảng 
Thời sinh viên ở Sài G̣n  
Hăy nói trước ngày chết  
Chuyện cái sổ hưu
Thật giả, giả thật
Bất an
Nhận định về cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2012
Thế hệ của tôi – một thế hệ vứt đi
Người CS - Cộng sinh hay kư sinh
Miền Nam sau 37 năm dưới chế độ CS
Lẳng lặng mà xem...
Chủ nghĩa tư bàn và chủ nghĩa tư bản đỏ
Không có gí quư hơn độc lập con c...
Bản án chế độ cộng sản VN
Phản hồi về bài báo "Hành động lố bịch" trên báo QĐ...
Thân phận một tù nhân chính trị VN bi quên lăng
Hơi ấm non sông
Mẹ kiếp: Đứa nào bán nước?
Thêm lần nhắc nhớ
Hào khí Việt Nam – Đáp lời Sông Núi!  
Nhân ngày Quân Lực 19 tháng 6...  
Hai câu chuyện phụ nữ Việt Nam
Tương lai nào cho đảng cộng sản VN?
Anh hùng dân tộc
Thiên tài đảng ta
Ngọc ở trong nhà
Băi nhiệm và bất tín nhiệm
Ngày phán xét sẽ đến
Thân phận "cử tri" và "Đại biểu Nhân dân" ở Việt Nam
Sức mạnh của Cộng Đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại  
Giữa Đạo và Đời
Tiên lăng - Chuyện không đơn giăn
Triệu con tim, c̣n triệu khối kiêu hùng
Độc quyền đẻ ra đặc quyền
Những viên Đạn Hợp Âm
Đảng là tên đầy tớ phản phúc!
Cơn băo lốc
Kẻ thù nguy hiểm chính là thành phần đánh phá cộng đồng
Xuân quê hương
Nhân quyền trong rừng luật
Nhận lầm đồng hương
Vô tôn giáo
Bạo lực của cường quyền: Xưa và Nay
Nhân quyền trong rừng luật
Những người "vọng quốc"
Chó sói gởi chân
Làm thế nào để giành lại tự do?
Thử cho biết
Tin nhà nước !
Thế chân hạc mới tại Á Châu
Thời anh hùng
Đỗ Thị Minh Hạnh - Giọt nước hay mảnh thuỷ tinh
Tuyển dụng nhân tài
Nghề bán nước
Đạp vào mặt lịch sử
Cái giá của độc lập và tự do
Thêm một chiến sĩ đấu tranh bị cầm tù
Thằng dân
Người lính VNCH & vành khăn tang Tổ Quốc
Nhận định t́nh h́nh đất nước hiện nay
Núm ruột quê hương
Dép râu và nón cối của bộ đội Việt Cộng
Khủng bố: Xưa và nay
Lại viết về nổi bất hạnh của QLVNCH
Bài học 30 tháng 4
36 năm Quốc hận nghĩ về tâm trạng của tù nhân chính trị
Những ngộ nhận lịch sử
36 năm Quốc hận tôi nghĩ ǵ?
Nhớ lại nỗi bất hạnh của QLVNCH
Quốc gia thua để thắng, cộng sản thắng để thua
Chiến sĩ VNCH được giải ngũ chưa?
Người lính VNCH
Sáng mắt ra chưa?
Trí tức thổ tả
Giă từ Thiện và bệnh Mù Loà
Triển vọng chiến thắng công sản của người Quốc Gia
Tôi là ai?
Xuống đường
Nằm Vùng? Ai? Ở Đâu?  
Lộn xộn tiếng Việt thời giao lưu văn hóa ở Việt Nam
Mậu Thân, Anh c̣n nhớ hay đă quên ?
Thiên đàng XHCN
Từ Tunisia, qua Yemen, đến Ai Cập, bao giờ đến công sản Việt Nam ?
Đàn cá trong ao bác Hồ và những con chó của Pavlov
Ṭm tem...
Thư gửi Nguyễn Đắc Xuân
Về chuyện “trong sáng hóa” tiếng Việt...
Tự điển
Văn hoá và con người
Chuyến xe buưt và khúc hát người lính mù  
Vài suy nghĩ về biểu t́nh chống văn hóa vận tại Melbourne
Những kẻ thầy đời
Nhạc lính
Tin và không tin trong xă hội VN
Khi bài hát trở về
Từ buổi chiều trên nghĩa địa Hàng Dương
Ḷng dân đang chuyển ?
Tứ Bất Tận - Tứ Bất Năng
Lê Thị Công Nhân
Nh́n lại đống rác lịch sử đánh Mỹ cứu nước của csvn
34 năm sau, họ là ai ?
Nh́n Tây Tạng thấy Việt Nam
Chuyện đời...
Đặc công văn hoá miền Nam
Bài viết từ một người SG
Thư ngỏ gửi những người trí thức mê sảng...
Tội nghiệp đất nước tôi
Thời thế mới, đấu tranh mới...
Bao giờ dân Việt trở thành thiểu số trên chính quê hương ḿnh
Nói với các con tôi
Phiên phiến tuổi già
Hành vi nhỏ... dă tâm lớn
Gà trống và cáo
Xin đừng lăng quên nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ
Thảm trạng người Việt tỵ nạn tại Cam-bốt
Sao anh nỡ đành quên
Thế hệ già hải ngoại nên nh́n lại
Khiếp nhược: Nhục và hèn
Tiếng nói từ Mộ Đức
Từ tiếng súng Trần Văn Bé Tư
Ca rao thời đại hcm
Những vần thơ chui
Lê Thị Công Nhân - Người con cưng của ...
Cũng bởi thằng dân ngu
Chống VC hay TC?
Cái Làn và cái L...
Trông thấy vậy mà không phải vậy
Thèm
Hăy vất bỏ khối nặng của tính ác và sự xấu
Chọn lựa
C̣n cờ đỏ sao vàng th́...
Đừng măi lợi dụng "nỗi đau da cam"...
Lạ và nhạy cảm
Chân dung người vợ lính
Việt Nam lâm nguy
Gịng sông Bến Hải vẫn c̣n
Giáo dục VN, tội ác băng hoại xă hội
34 năm nh́n lại cuộc chiến chống csVN
Nay anh, mai tôi
Chiến dịch hoa hồng đỏ của csVN
Đêm nhớ về anh
Nhớ Vơ Hoàng
Cái miệng
Từ Lê Văn Thinh đến Nguyễn Cung Thương
Chuyện phải viết
Vất chanh bỏ vỏ
Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm
Mối nhục của một quốc gia
Lá Cờ
Mơ ước của tôi
Chim hạc và chó săn
Tường tŕnh 10 điểm, Đạo đạt lên LHQ
NK Đặng Thuỳ Trâm - Sản phẩm dối trá ...
Tóm tắt một số tội ác cs VN
Sự thực về cái gọi là "Đại thắng mùa Xuân
Bọn cs sợ quan thầy ...
Xin hăy cứu lấy Tổ Quốc
Tâm t́nh gửi đến anh chị CQN QLVNCH
Đỉnh cao cháy rụi
Mậu Thân, anh c̣n nhớ hay đă quên
Cảnh giác âm mưu "tẩy nảo" của Casula Powerhouse
Bệnh "dại" của người Việt
Chuyện Nguyễn Thái Hoàng
Niềm kiêu hănh của người Việt
Chiến dịch "tháng Tư đen"
Tổng phản công nghị quyết 36
Kép độc cứu nguy
Thăm nom và săn sóc nhau lúc c̣n sống
Giặc từ thiện
Tiền nhân...
Những ám ảnh khó tẩy xóa
Tính hay quên của người Việt tỵ nạn cs
Món nợ nên ghi nhớ
Nên đầu tư cho thế hệ trẻ
Mẹ Âu Cơ - Tiếng thở dài và niềm an ủi
Trăm trứng trăm con - Một truyền thuyết
Hai h́nh ảnh - Một sự so sánh
Ông Kỳ "Xuống Cấp"
Tôi thấy và nghe được ǵ ở Sài-G̣n ...