GIỌT NƯỚC MẮT CHO QUÊ-HƯƠNG

Tống Phước Hiến

*********
Đến bao-giờ lấy lại được Giang-san!
Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ ?
Ai trái tim lân-mẫn vạn dân tàn.
Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan,
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn

Nguyễn Chí Thiện


Việt Nam Quốc Dân Đảng thực sự đi vào đời sống t́nh căm, ư chí thuở tôi c̣n mài miệt sách vở học tṛ. Khởi đầu bằng bài trần thuyết về Việt Nam Quốc Dân Đảng mà cuộc khởi nghĩa Yên bái và sự trở về ḷng đất Việt của mười ba vị tuấn-kiệt là trọng tâm. Ôi đất-nước oai linh từ buổi hồng hoang đă được bảo vệ và thắm đượm bởi vô vàn mồ hôi, trí tuệ và máu lệ của hàng hàng lớp lớp Tiền nhân hiệt kiệt và chiến sĩ anh hùng vô danh trải dài nối tiếp hy sinh, đấu tranh không ngưng nghỉ! Giọt nước mắt thán phục, giọt nước mắt cảm kích thân phận quê hương. Giọt nước mắt kiêu hănh giống gịng oanh liệt từ thời niên thiếu ấy thấm loang trên giấy trắng học tṛ. Chính giọt nước mắt nầy đă dẫn dắt tôi đến với bạn bè cùng trang lứa đối mặt với quân thù.

Thế hệ chúng tôi phải đương đầu với lắm kẻ thù. Chúng tôi phải quyết liệt đấu tranh để thắng cái bản ngă thấp hèn tự tại trong mỗi cá-nhân của kiếp người; phải chấp-nhận thua thiệt mới giữ vững ư thức và trận tuyến.

Cùng một lúc, chúng tôi phải đương đầu với hai kẻ thù có cả sức mạnh vũ khí, quyền-lực, lẫn xảo quyệt! Bề mặt, chúng cũng nhân-danh Tổ-Quốc, Công-lư…...để tận diệt nhau, giành lấy phần thắng duy nhất. Đôi khi v́ sinh tồn, cần phát-triển thế-lực nên có khi chúng mặc cả, liên-minh !
Thế-lực hung hăn trước hết là bọn Cộng-sản (CS) ác-độc, oan nghiệt.

Thế-lực thứ 2 là bọn gian-manh nguy-hiểm, bọn núp bóng, trá h́nh Quốc-Gia. Chúng ở ngay trong hàng ngũ chúmg ta, có khi chúng lănh-đạo cuộc chiến-đấu. V́ chúng, mà Chính-Nghĩa Quốc-Gia (CNQG) có lúc bị lu mờ, cộng-đồng QG chân-chính bị đánh giá sai lac là: chia-rẻ, không quyết-tâm…Cả hai thế-lực nầy đều vô-liêm-sỉ, đều tội-đồ Dân-tộc. Nhưng với niềm tin sắt đá vào lẽ tất thắng của CNQG nên chúng tôi quyết đi, đi hết đời ḿnh, đi với đồng-đội, kiên tâm bảo-tồn hương-hỏa Tổ-tiên.

Đảng sử VNQDĐ là những trang sử kiêu-hùng bi-tráng, chất-ngất ư-chí sắc-son dũng-căm, viết nên bằng huyết lệ VN với ba cương-lĩnh căn-bản:
- Dân-Tộc Độc-Lập
- Dân-sinh hạnh-phúc.
- Dân-quyền tự-do.

VNQDĐ huy-động lưc-lượng Dân-tộc trong tiến-tŕnh đánh đuổi ngoại-xâm. xây-dựng Tổ-quốc. Ba cương lĩnh VNQDĐ triệt-tiêu ba độc-quyền CS:
- Độc quyền ư-thức-hệ chính-trị, thiết-lập chế-độ chuyên-chính cầm quyền.
- Độc quyền các phương-tiện truyền-thông, giáo-dục và luật-pháp.
- Độc-quyền kinh-tế và mọi quan-hệ về phương-thức sản-xuất và tiêu dùng.

Ba cương-lĩnh VNQDĐ và ba độc quyền CS măi măi là hai đối lực t́m cách tiêu-diệt nhau. Đó là hai nguồn ư-thức đối chọi nhau quyết-liệt như trắng đen, nước lửa, ngày đêm, no đói, sống chết, như đoàn tụ với chia-ly, như hạnh-phúc với khổ đau …không thể nào và không bao-giờ pha trộn để ḥa hợp ḥa giăi được.

Cuộc đấu-tranh khốc-liệt của Người QG nhằm đi đến mục-tiêu hướng về Chân, Thiện, Mỹ chôn vùi bao ác độc, nghiệt-ngă, bạo-tàn; tiêu-diệt cái phi Đạo-lư, phi Tổ-Quốc của CS. Điển-h́nh cho hai lực lượng ấy là VNQDĐ cùng với nhân-dân Việt-Nam hợp cùng nhân-loại v́ lương-tâm quyết-liệt tận diệt thế-lực gian-tà, hôn ám CS, và bọn xu nịnh, lưu manh hám danh, hám lợi.

Dù bản án tử-h́nh đệ-tiện, dù ngục-tù man rợ, bọn CS vẫn không ngăn chận được bước tiến của bao Liệt-sĩ, Chiến-sĩ v́ Quê-hương dấn-thân.
Dù chiến-trường tấn-công bọn CS ở khắp mọi nơi đều chiến-thắng và mang lại nhiều thành-quả đáng kể.
Dù chúng ta nhận-diện được bộ mặt ghê tỡm của những kẻ tuy đồng chủng nhưng v́ lợi danh, v́ quyền-lực biến chúng thành những tên ác quỷ sống bám trên máu xương, lầm than của đồng-bào.

Tất cả dường như sẳn sàng trở nên những cơn địa-chấn, những cơn hồng-thủy khủng-khiếp những trận cuồng phong cuốn trôi và chôn vùi CS xuống đáy đại-dương. Nhưng thực-tế, măi đến hôm nay; Đất Nước, Quê-hương vẫn tiếp tục thấm loang nước mắt. Máu lệ và oán hận của Dân-tộc vẫn c̣n chảy. CS vẫn c̣n là tai ách, là quốc-nạn. CS vẫn tồn tại như một thách-thức, một Quốc nhục!? . Đau đớn thay thế lực chúng vẫn c̣n vững mạnh!

Ước nguyện :
- Dân Tộc Độc Lập
- Dân Sinh Hạnh Phúc
- Dân Quyềøn Tự Do

C̣n quá xa, c̣n là khát-vọng, c̣n là lư-tưởng ?
Tại sao chúng ta chưa vùi lấp được ba độc quyền ngang-ngược, gian-manh và tội ác ấy ?
Xin hăy một chút lắng ḷng tự-kiểm:

1.-Trong tiến tŕnh đấu tranh, chúng ta chưa triệt để với kẻ thù. Nhiều lúc quân-thù sắp bị tiêu diệt th́ chúng ta ngừng tay cho chúng kịp phục hồi! Có thể v́ đại nghĩa dân tộc, có thể v́ chưa hiểu hết sự lưu manh, quỷ quyệt của kẻ thù.
Kinh-nghiệm cho ta nhận-định rằng: Lúc nào CS kêu gọi đoàn kết, ḥa hợp, ḥa giải, tha thứ chính là lúc chúng đang đi trên đường hướng về tử lộ. Lúc ấy, chúng ta bị kềm hăm, phải vẫy vùng giữa những t́nh- căm nặng tính QG bởi những từ ngữ như :”t́nh dân tộc, nghĩa đồng bào” Chúng ta đă từng phải quỵ ngă v́ những t́nh tự thiết tha đó.

2.-Chúng ta qúa dễ dàng tha thứ, mau chóng cho phép bọn gian trá hội nhập vào hàng ngũ chúng ta mà không cần thử thách, không đợi thời gian để đo lường, sàng lọc. Chỉ cần bất cứ ai trong bọn chúng phản-đối lẫn nhau là chúng ta vội vàng xếp vào cái gọi là “phản kháng, cảnh tỉnh”. Hậu quả: hàng ngũ chúng ta thêm chia rẽ và kẻ thù có thêm cơ hội thuận lợi xâm nhập làm lực lượng ta tan nát, chiến hữu ta bị chết thảm, tù đày oan uổng, những tổ chức kháng chiến của ta bị tan vỡ đă thực tế chứng minh.

3.- Chúng ta quá chủ-quan xem nhẹ kẻ nội-thù. Đây là bọn xu-nịnh, bọn giá áo túi cơm, bọn vô liêm sĩ. Giống như CS, lư tưởng và mục tiêu tối-hậu của chúng vẫn là quyền lực tanh hôi . V́ quyền-lợi vật chất, chúng sẳn sàng ti-tiện, bẩn thỉu, đê hèn thỏa hiệp với CS. Lắm khi, bọn nầy c̣n nguy hiểm hơn cả CS. Bởi chúng đứng trong hàng ngủ chúng ta, chúng mượn danh chúng ta để trục lợi. Bọn Việt gian nầy không bao giờ có lương tâm hay sỉ diện. Thật ra nhận diện chúng không mấy khó khăn. Chúng xuất-hiện rất nhiều nơi, t́m cách tranh-đoạt chức vụ,. Bằng nhiều h́nh thái, chúng đánh lừa, gieo vào chúng ta ngộ nhận rằng chúng là thành phần lănh đạo, thành phần có trách nhiệm trong bất cứ tổ chức, hội họp nào. Chúng cố gắng chứng tỏ là nhân vật có tầm vóc lănh-đạo. Có khi chúng khôn ngoan giả dạng “mai danh ẩn-tích” hay đứng ngoài, đứng trên “mọi sự tranh chấp”. Nhận định và lập trường “vô thưởng vô phạt” nghĩa là hoàn cảnh nào cũng có thể ngụy biện giải thích. Nếu đụmg tới quyền lợi, chúng không tiếc lời trâng tráo phao vu, dựng chuyện phỉ báng những người tận lực cống hiến cho đại cuộc. Lắm lúc chúng cũng diễn tṛ hung hăng, cực đoan.

4.-Chúng ta coi nặng t́nh cảm cá nhân hơn sự an nguy của tổ chức. Do vậy thường khi chúng ta nghi ngờ rồi xa lánh nhau mỗi khi có ư kiến khác biệt. Đă không cho nhau cơ hội giải bày; lai dễ bị khích động, dễ chấp nhận những thông tin của ai đó nói về những vấn-đề không thuận lợi cho người kia. Đây là một trong những lư-do chủ yếu gây nên t́nh-trạng phân-hóa.

Chúng ta bị ràng buộc quá chặt với quá-khứ, nên thường định-vị giá trị con người qua vị trí xă hội đă có từ trước. Đành rằng không phải “cá mè một lứa” nhưng tư cách mới thực sự cần thiết để xác định niềm tin và sự tôn kính.
Ngoài những nhược điểm chủ-quan chúng ta cần nên xem xét sách lược của CS và ư thức của ta về nhân vật lănh đạo cũng như nhân sự trong tổ chức:

1/ - CS là một tập-đoàn thống trị, tổ chức rất chặc chẻ; với một bộ tham mưu đầy thủ đoạn gian trá , lưu manh tráo trở và sắt máu. Thần thánh hóa lănh-tụ, thần phục cá nhân lănh đạo nghĩa là thần phục tập đoàn Bộ chính trị măi măi là sách lược. Để sống c̣n, tùy theo cấp chức, thế lực phe nhóm chúng chia chác quyền lợi cho nhau khá ṣng phẳng. Ngay cả cán-bộ hạ tầng vẫn được có cái quyền của một tiểu ác bá địa-phương.
* C̣n chúng ta, khi cần suy cử một cá nhân làm đại diện, làm trung tâm tập họp lực lượng th́ không lâu sau đó sẽ có sự đả phá, chống đối. Sự chống đối ấy phần nhiều không bắt nguồn từ lư tưởng chân chính mà v́ tỵ hiềm nhỏ nhen. Thông thường từ bọn hoạt đầu, lái buôn, đầu cơ chính trị hoăc bọn tay sai, bọn a dua, vô liêm sỉ, bọn gía áo túi cơm. Phương-thức thường là rỉ tai, truyền đơn, thư nặc danh hay lạm dụng bừa băi quyền tự do báo chí, viết vung vít vô trách nhiêm. Nếu pháp luật can-thiệp th́ xin cải chính, ra ṭa bị xác nhận tội trạng th́ muối mặt thả lỳ chứng minh ḿnh “thuộc thành phần xă hội phải trợ cấp”, luồn lách chui ḷn pháp lluật. Hằng ngày chúng ra rả trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Kư giả, truyền thông tự thân rất cao quư, nay bị bọn ḷng dạ lang sói làm phẩm cách bị tổn thương. Quần chúng nào thiếu thông tin hoặc lười lư luận hay ít tham-gia các sinh-hoạt cộng đồng rất dể bị chúng lường gạt.
* Giữa riêng tư và đại cuộc chúng ta vẫn chưa phân biệt rơ ràng, nên chúng ta chưa có cơ hội tập họp được ư chí, ḷng quyết tâm; do vậy mà điều kiện trang trải tấm ḷng chung bị hạn chế. Tất cả dẫn đến hậu-quả là cho đến hôm nay, chúng ta chưa đồng ḷng được với nhau một khuôn mặt lănh tụ dù rằng chúng ta không thiếu những bậc nhân tài đức độ .

2/ - Nhân phẩm, đạo đức không bao giờ là nỗi băng khoăng của CS. Muôn đời, mục tiêu của chúng vẫn là tíếm đoạt quyền lực. Chính trị là phương tiện chủ yếu để thủ đắc mọi quyền lợi .Hưởng thụ bất chính mới là muc tiêu tối-hậu. CS thừa hiểu thế lực lưu manh, hung-hản sẽ bị găy đổ nếu chúng không kịp thời tương nhượng, thỏa hiệp với nhau, kể cả với bọn bất lương, đồng thời chúng cũng ra sức củng cố địa vị bằng những thủ đoạn dă man với nhân dân, tàn nhẫn với đồng bọn, không nương tay với bọn nhập nhằng cơ hội. CS cũng thừa biết lực đối kháng từ nhân dân luôn âm-ỷ, nung nấu, mai phục và sẳn sàng chực chờ thời cơ biến thành cuồng phong dữ-dội
* C̣n chúng ta, chỉ cần một vị nào đó có một lỗi lầm nhỏ thường t́nh; có khi do sơ suất là lập-tức bị thổi phồng, không ít vị c̣n bị bịa chuyện để bêu xấu. Chúng ta thích dùng lời lẻ lịch sự để đối đăi chiêu-dụ kẻ thù; ngược lại, với anh em ta lại ít khoan-dung. Khuyết điễm nầy có thể do kẻ thù mà cũng có thể do cái đen tối nằm sâu trong cái tâm chúng ta mà v́ quyền lợi, v́ mặc cảm chúng ta cố bảo vệ, che-dấu và đồng lơa. Hăy nhớ rằng, nếu chúng ta không cấp thời tỉnh ngộ, th́ chúng ta cũng đang là kẻ thù của chính chúng ta, một lọai người mà chúng ta kinh tỡm, chúng ta kết án.
Nỗi nhức nhối là trong hàng ngủ chúng ta là bọn hoạt đầu, bọn ham lợi hám danh, phường giá áo túi cơm c̣n tồn tại, quấy phá. Chúng ta đă phải vướng đủ mọi điều tai tiếng và phải xấu hổ v́ bọn nầy. Phải cảnh giác chúng, dù chúng đă bị phỉ nhổ, bị lộ diện, cũng đừng nghĩ rằng chúng đă tự hối hay thua trận, chúng chỉ rút vào bóng tối! Chúng là con vi-trùng chực chờ chúng ta suy yếu để tấn công tiêu-diệt. Tiêu diệt chúng ta là thành tích, là điều kiện để chúng cầu xin miếng đỉnh chung từ cộng sản.

Hào quang Tiền nhân là lực thúc-đẩy chứ không phải duy chỉ để tự hào, tự an ủi rồi tự cho phép b́nh yên, nghỉ ngơi, chấp-nhận số phận hay cậy nhờ. Mọi sự bào chửa, thoái thác trách nhiệm, trốn lánh nhập cuộc đều đắc tội với Tiền nhân và con cháu.
Muốn tăng cao hiệu năng chúng ta phải tự thành thật và nghiêm khắc kiểm điểm ưu, khuyết điểm những thành bại đă qua. Nhận diện lại ta và địch không những ở chiến trường mà ngay cả trong mọi t́nh huống của đời sống. Từ đó chúng ta có kế hoạch thực tiển tấn công kẻ thù. Thành quả của sự công phá trên đầu giặc chứng minh được thực lực và sự quyết tâm của chúng ta.

H́nh-ảnh Giang Sơn gấm vóc, Hồn Thiêng Sông Núi chuyển mang hịch lệnh Tổ tiên thúc giục. H́nh-ảnh mười ba vị Liệt-sĩ Anh Hùng hiên ngang hy sinh trên đài “Bảo-Quốc” quang vinh tại pháp trường Yên Bái. Triết-lư “sinh kư tử quy” và lá cờ Vàng Đại-nghĩa trở thành vũ khí, trang bị cho tôi vào trận chiến ngay trong lao tù đày đọa. Giọt nước mắt đầu đời cho Quê hương năm xưa vẫn chưa khô. Giọt nước mắt ấy đă cùng tôi đánh bật quân-thù trong t́nh thế không cân sức nhưng vô cùng khốc liệt. Chiến tích lớn lao nhất của chúng ta là buộc CSVN phải trả lại Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc cho chúng ta. Cộng sản phải trả lời trước lịch sử:
- Tại sao cộng sản là bóng tối, là tội ác, là hiểm họa mà nhân loại cần lập tức loại trừ ?.
Hệ luận đó dẫn đến lư do:
-Tại sao chúng ta chống Cộng ?.

Hôm nay, giọt nước mắt ấy lại cùng tôi lưu lạc nơi xứ người. Một tấm ḷng trong vạn tấm ḷng đang hướng về Quê Mẹ rách nát thương đau.
Với nén nhang tưởng niệm, xin thành kính dâng lên Đức Quốc Tổ, Chư vị Anh hùng tuấn kiệt và mười ba vị Liệt sĩ Yên bái biểu trưng cho thời kỳ đấu tranh anh dũng quyết liệt của thời cận đại trong thiên anh hùng ca VN kiêu hùng bất khuất.

Chúng tôi thành khẩn xin những nhà lănh đạo các lực lượng Dân tộc đang nỗ lực, kiên tâm tiêu diệt CS để xây dựng lại quê hương hăy cùng nhau liên kết, bủa vây, liên tiếp tấn công; dồn bọn Mafia đỏ từ thế bị động đến rạn nứt rồi vỡ từng mảnh và tan tành. Sẽ đắc tội vô cùng với lịch sử nếu hôm nay các lực lượng cứ lo chỉ trích lẫn nhau, cứ v́ tự ái cá nhân khống-chế Tổ chức ḿnh, làm trở ngại công việc lập thành sức mạnh tổng hợp Dân tộc để bọn CS có cơ hội thoát hiễm thêm một lần nữa.

Chúng tôi đă sẳn sàng, xin được cùng Quư vị tiến lên phá tan ḱm kẹp, giải thoát cho đồng bào. Tin chắc rằng chúng ta phải dựng được cờ Vàng đại nghĩa, thực hiện được một VN hùng cường, thái b́nh tự do và nhân ái ./-

Tống Phước Hiến

 


B̀NH LUẬN

Tản mạn cuối năm  
H́nh ảnh đáng ghi nhớ trong năm 
Miệng kẻ sang có gang có thép 
Hiến dâng máu ! 
Xướng xa vô loài
Khinh bỉ
Học làm người
Cái Hộ Chiếu/Thông Hành
Thất bại hay thành công
Ngân hàng quân đội
Nói chuyện với Hà Sĩ Phu
Trái khoáy cuộc đời 
Một chế độ hèn hạ 
Chữ với nghĩa 
Cơm với cá…  
Tuyên bố đầy tính sáng tạo
Chưa hết đu dây
C̣n có t́nh người không? 
Cả tin hay nghi ngờ 
Ca sĩ hải ngoại... Những kẻ bán linh hồn xho quỷ
Sợ hay không sợ trung quốc
Gây hấn!
Lại nói về lá cờ
Trớ trêu của lịch sử
Các anh, một chính phủ khốn nạn!
Xin cám ơn Tổng Thống Obama
Nổ
Nước mắt cá sấu 
Bánh ḿ Ai Cập, cá Việt Nam, khát vọng con người 
Trách niệm về đâu 
Mặc cảm dốt nát
Đâu là sự thật ?
Bệnh Nổ Ở Mỹ Rất Thịnh Hành?  
Gần 2 triệu người đă hy sinh cho cuộc chiến, v́ mục đích ǵ?  
Văn hóa "Giả Vờ"  
Tổng Thống Donald J. Trump ?
Mừng mùa Xuân dân chủ!
Tâm lư chính trị
Bắt Ls Nguyễn Văn Đài là hành động tuyệt vọng của CS
Chuyện ǵ cũng chấm hết !
Dốt như chuyện tu, Ngu như tại chức
Bài học nặng kư
Không thể tha thứ được
Em bé và những viên sỏi
Bệnh "nói dai, nói dài, nói dở, nói dô diên"
Rường cột nước nhà
Rỗng tuêch rỗng toác
Vẫn chuyện xe cán chó
Hai cái băy nguy nhiểm của "Nhớ rừng"
Giá trị của VNCH
30 Tháng Tư, cô nghệ sĩ Kim Chi dứt khoát
C̣n ǵ xấu hổ hơn nữa?
V́ sao Do Thái không dám không kích Iran?
Ông "cha" Trịnh tuấn Hoàng
Nói KHÔNG Với Cộng Sản!
Những sự thật cần phải biết  về VNCH  
Đập "b́nh" phải đập cái b́nh... phong! 
Thăm dân cho biết sự t́nh 
Cái giá của Tự Do 
Con chuột và cái b́nh  
Đàn ḅ vào thành phố 

Tranh quyền đoạt lợi
Làm từ thiện - Nên hay không

Thôi rồi... 
Chuyện biển đông 
Quả đại pháo cuối cùng  
Biển Đông dậy sống  
Vụ HD 981: Việt Nam xem xét quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ
Thư trả lời một bạn Du Học Sinh....
Gửi các anh Quân Nhân QLVNCH đang ảo tưởng
Tổ Quốc muốn ta phải kiên cường
Đừng mắc mưu bọn Việt cộng....
Việt Cộng – Việt Cộng  
Một âm mưu thâm độc của Việt Cộng 
Họ là “ngụy”, ta là ǵ?  
Việt cộng hóa

Kinh nghiệm tạo ra kinh nghiệm
Những sự thật cần phải biết
Giọt nước mắt cho quê hương
Vơ Thị Thắng và Nguyễn Phương Uyên, bóng tối và ánh sáng
Muốn Việt Cộng sớm sụp đổ
Tổ Quốc Việt Nam - C̣n hay đă mất?
Đồng chí Ếch dốt chính tả
Đứng chàng hảng 
Thời sinh viên ở Sài G̣n  
Hăy nói trước ngày chết  
Chuyện cái sổ hưu
Thật giả, giả thật
Bất an
Nhận định về cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2012
Thế hệ của tôi – một thế hệ vứt đi
Người CS - Cộng sinh hay kư sinh
Miền Nam sau 37 năm dưới chế độ CS
Lẳng lặng mà xem...
Chủ nghĩa tư bàn và chủ nghĩa tư bản đỏ
Không có gí quư hơn độc lập con c...
Bản án chế độ cộng sản VN
Phản hồi về bài báo "Hành động lố bịch" trên báo QĐ...
Thân phận một tù nhân chính trị VN bi quên lăng
Hơi ấm non sông
Mẹ kiếp: Đứa nào bán nước?
Thêm lần nhắc nhớ
Hào khí Việt Nam – Đáp lời Sông Núi!  
Nhân ngày Quân Lực 19 tháng 6...  
Hai câu chuyện phụ nữ Việt Nam
Tương lai nào cho đảng cộng sản VN?
Anh hùng dân tộc
Thiên tài đảng ta
Ngọc ở trong nhà
Băi nhiệm và bất tín nhiệm
Ngày phán xét sẽ đến
Thân phận "cử tri" và "Đại biểu Nhân dân" ở Việt Nam
Sức mạnh của Cộng Đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại  
Giữa Đạo và Đời
Tiên lăng - Chuyện không đơn giăn
Triệu con tim, c̣n triệu khối kiêu hùng
Độc quyền đẻ ra đặc quyền
Những viên Đạn Hợp Âm
Đảng là tên đầy tớ phản phúc!
Cơn băo lốc
Kẻ thù nguy hiểm chính là thành phần đánh phá cộng đồng
Xuân quê hương
Nhân quyền trong rừng luật
Nhận lầm đồng hương
Vô tôn giáo
Bạo lực của cường quyền: Xưa và Nay
Nhân quyền trong rừng luật
Những người "vọng quốc"
Chó sói gởi chân
Làm thế nào để giành lại tự do?
Thử cho biết
Tin nhà nước !
Thế chân hạc mới tại Á Châu
Thời anh hùng
Đỗ Thị Minh Hạnh - Giọt nước hay mảnh thuỷ tinh
Tuyển dụng nhân tài
Nghề bán nước
Đạp vào mặt lịch sử
Cái giá của độc lập và tự do
Thêm một chiến sĩ đấu tranh bị cầm tù
Thằng dân
Người lính VNCH & vành khăn tang Tổ Quốc
Nhận định t́nh h́nh đất nước hiện nay
Núm ruột quê hương
Dép râu và nón cối của bộ đội Việt Cộng
Khủng bố: Xưa và nay
Lại viết về nổi bất hạnh của QLVNCH
Bài học 30 tháng 4
36 năm Quốc hận nghĩ về tâm trạng của tù nhân chính trị
Những ngộ nhận lịch sử
36 năm Quốc hận tôi nghĩ ǵ?
Nhớ lại nỗi bất hạnh của QLVNCH
Quốc gia thua để thắng, cộng sản thắng để thua
Chiến sĩ VNCH được giải ngũ chưa?
Người lính VNCH
Sáng mắt ra chưa?
Trí tức thổ tả
Giă từ Thiện và bệnh Mù Loà
Triển vọng chiến thắng công sản của người Quốc Gia
Tôi là ai?
Xuống đường
Nằm Vùng? Ai? Ở Đâu?  
Lộn xộn tiếng Việt thời giao lưu văn hóa ở Việt Nam
Mậu Thân, Anh c̣n nhớ hay đă quên ?
Thiên đàng XHCN
Từ Tunisia, qua Yemen, đến Ai Cập, bao giờ đến công sản Việt Nam ?
Đàn cá trong ao bác Hồ và những con chó của Pavlov
Ṭm tem...
Thư gửi Nguyễn Đắc Xuân
Về chuyện “trong sáng hóa” tiếng Việt...
Tự điển
Văn hoá và con người
Chuyến xe buưt và khúc hát người lính mù  
Vài suy nghĩ về biểu t́nh chống văn hóa vận tại Melbourne
Những kẻ thầy đời
Nhạc lính
Tin và không tin trong xă hội VN
Khi bài hát trở về
Từ buổi chiều trên nghĩa địa Hàng Dương
Ḷng dân đang chuyển ?
Tứ Bất Tận - Tứ Bất Năng
Lê Thị Công Nhân
Nh́n lại đống rác lịch sử đánh Mỹ cứu nước của csvn
34 năm sau, họ là ai ?
Nh́n Tây Tạng thấy Việt Nam
Chuyện đời...
Đặc công văn hoá miền Nam
Bài viết từ một người SG
Thư ngỏ gửi những người trí thức mê sảng...
Tội nghiệp đất nước tôi
Thời thế mới, đấu tranh mới...
Bao giờ dân Việt trở thành thiểu số trên chính quê hương ḿnh
Nói với các con tôi
Phiên phiến tuổi già
Hành vi nhỏ... dă tâm lớn
Gà trống và cáo
Xin đừng lăng quên nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ
Thảm trạng người Việt tỵ nạn tại Cam-bốt
Sao anh nỡ đành quên
Thế hệ già hải ngoại nên nh́n lại
Khiếp nhược: Nhục và hèn
Tiếng nói từ Mộ Đức
Từ tiếng súng Trần Văn Bé Tư
Ca rao thời đại hcm
Những vần thơ chui
Lê Thị Công Nhân - Người con cưng của ...
Cũng bởi thằng dân ngu
Chống VC hay TC?
Cái Làn và cái L...
Trông thấy vậy mà không phải vậy
Thèm
Hăy vất bỏ khối nặng của tính ác và sự xấu
Chọn lựa
C̣n cờ đỏ sao vàng th́...
Đừng măi lợi dụng "nỗi đau da cam"...
Lạ và nhạy cảm
Chân dung người vợ lính
Việt Nam lâm nguy
Gịng sông Bến Hải vẫn c̣n
Giáo dục VN, tội ác băng hoại xă hội
34 năm nh́n lại cuộc chiến chống csVN
Nay anh, mai tôi
Chiến dịch hoa hồng đỏ của csVN
Đêm nhớ về anh
Nhớ Vơ Hoàng
Cái miệng
Từ Lê Văn Thinh đến Nguyễn Cung Thương
Chuyện phải viết
Vất chanh bỏ vỏ
Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm
Mối nhục của một quốc gia
Lá Cờ
Mơ ước của tôi
Chim hạc và chó săn
Tường tŕnh 10 điểm, Đạo đạt lên LHQ
NK Đặng Thuỳ Trâm - Sản phẩm dối trá ...
Tóm tắt một số tội ác cs VN
Sự thực về cái gọi là "Đại thắng mùa Xuân
Bọn cs sợ quan thầy ...
Xin hăy cứu lấy Tổ Quốc
Tâm t́nh gửi đến anh chị CQN QLVNCH
Đỉnh cao cháy rụi
Mậu Thân, anh c̣n nhớ hay đă quên
Cảnh giác âm mưu "tẩy nảo" của Casula Powerhouse
Bệnh "dại" của người Việt
Chuyện Nguyễn Thái Hoàng
Niềm kiêu hănh của người Việt
Chiến dịch "tháng Tư đen"
Tổng phản công nghị quyết 36
Kép độc cứu nguy
Thăm nom và săn sóc nhau lúc c̣n sống
Giặc từ thiện
Tiền nhân...
Những ám ảnh khó tẩy xóa
Tính hay quên của người Việt tỵ nạn cs
Món nợ nên ghi nhớ
Nên đầu tư cho thế hệ trẻ
Mẹ Âu Cơ - Tiếng thở dài và niềm an ủi
Trăm trứng trăm con - Một truyền thuyết
Hai h́nh ảnh - Một sự so sánh
Ông Kỳ "Xuống Cấp"
Tôi thấy và nghe được ǵ ở Sài-G̣n ...