MIỆNG KẺ SANG CÓ GANG CÓ THÉP.

Nếu chúng ta có cái nh́n bi quan về người trẻ Việt Nam ngày hôm nay th́ xin nh́n vào bạn trẻ thuộc hàng con cháu như cậu Nguyễn Tiến Trung đây th́ tương lai đất nước dù bi quan nhưng không đến nỗi tuyệt vọng.

Một anh Bộ Trưởng lại là Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền của đảng. Một trong những bộ đầu năo v́ bọn Việt cộng chúng rất quan trọng tốn kém rất nhiều cho vấn đề tuyên truyền. Hậu quả của việc mất VNCH phần lớn cũng v́ sự tuyên truyền. Nên chi đây là một Bộ phải là người thật tin cậy, tín nhiệm. Trung thành tuyệt đối với đảng như con ngựa bị bịt mắt. Một kẻ cuồng Mác-Lê. Đảng bảo sao không dám ư kiến lấy nửa lời th́ mới may ra được tuyển vào cái ghế này.

Tuy nhiên thoạt kỳ thủy khi nghe danh ông Bộ trưởng Thông Tin tưởng gặp một vị có Tiến sĩ lư luận đảng phát biểu hay ư kiến cho lũ sai nha thi hành quan lệnh. Nào ngờ gặp một anh vô học ăn chẳng nên đọi, nói chẳng thành lời nói những câu mà một em học sinh tốt nghiệp lớ 9 nghĩa là cấp 2 cũng chẳng bao giờ thèm nghĩ tới hay nói tới. Tŕnh độ th́ như vậy nhưng độ gian ác, lưu manh, mưu mô xảo quyệt th́ quân này thuộc loại siêu đẳng. Chúng ăn trùm cả thế giới cộng sản lẫn tư bản. Chúng ăn đàng sóng, nói đàng gió trơn hơn người ta bôi mỡ vào miệng. Nhất là ta phải tâm niệm một điều là những tên này chúng có một chân lư bất di bất dịch là chúng không bao giờ sai v́ đảng là chúng mà chúng là đảng. Mác-Lê-Mao đă dạy như vậy. Đó là chân lư, cấm có hề sai. V́ tác giả bài thượng dẫn phân tích những phát biểu sắt máu, ngu đần của anh Bộ chưởng nên từ đó tôi cũng xin nêu những điểm tương đồng c̣n thắc mắc chưa thông xin được Ngài Bộ Chưởng hạ cố chỉ giáo.

Cố gắng không lặp lại ư kiến của anh bạn trẻ.

1/ Tại sao cứ động một tí là phải lôi ba cái facebook ra dọa dẫm, ngáo ộp, dọa non dọa già? Làm như phải nói ra chữ đó mới chứng tỏ ta văn minh, trí thức có học tí tiếng tây tiếng u hay sao? Thiếu cha ǵ phương tiện truyền thông để tống vào những cái mặt mo đó những quả đấm thôi sơn cho chúng vêu mỏ chúng ra. Cho chúng sáng con mắt u mê ám chướng ra. Cứ ǵ phải facebook. Nụ cười châm biếm, vài h́nh grafitti, h́nh chụp tại chỗ những chuyện cù chẳng cười hay cười ra nước mắt cái ngu si dốt nát "xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ " cũng được quá đi chứ.

2/ Tại sao bọn cán bộ cộng sản chúng nó sợ người ta nói xấu chúng quá xá làm vậy? Ở bất cứ chỗ nào có mặt chúng nó hiện diện, luôn luôn được khuyến cáo là không được nói xấu cán bộ. Làm như chúng nó hoàn hảo, thánh sống cả đàn cả đống nghĩa là lũ ăn cướp buông dao đồ tể thành Phật sống chẳng bằng. Thế th́ cứ phải nói hay nói tốt cho bọn ăn cướp, bọn lưu manh ru? Của đáng tội có muốn nói tốt cho chúng nó, lục óc 3 ngày chẳng nặn ra lấy một câu một chữ khả dĩ gọi là nói thật, nói tốt cho chúng nó. Chẳng lẽ ta lại dối ḷng, đĩ miệng sao? Mà nói xấu phải ra làm sao như thế nào . Các Ngài phải cho những hướng dẫn (guide line) cụ thể hầu bàn dân biết mà tránh nó đi như tránh dịch khỏi mang họa vào thân.

3/ Ơ hay ! chẳng lẽ cán bộ cộng sản lại sợ người ta NÓI XẤU đến thế ư. Th́ ra chẳng có ǵ tốt cả nên chúng sợ dân chúng vạch cái khốn nạn, sự thật của các hành động bỉ ổi như thủ tiêu khủng bố cướp của dân lành ư ? Cây ngay chẳng lẽ lại sợ chết đứng sao? Nếu ta tốt lành th́ bố bảo đứa nào dám nói xấu nào? Chính đứa nói xấu nó mắc cở miệng mà tự thú trước b́nh minh. Bởi cái bộ mặt của cái đảng này bây giờ nó lem luốc nhếch nhác quá nên lúc nào lúc nấy đều mang mặc cảm tội lỗi muốn che dấu cái gian cái ác của chúng đi mà đưa ra bộ mặt đầy nanh vuốt của con sói hay cái đuôi của con chồn.

4/ Không biết các ông có biết trong một xứ sở văn minh, có luật pháp bảo vệ mọi quyền lợi của người dân th́ khi có việc ǵ phải kiện nhau ra ṭa. Ông Ṭa đóng vai tṛ ǵ không? Ông Ṭa thay mặt quyền tối thượng là Hiến Pháp. Ông ngồi đó nghe luật sư hai bên biện luận, tranh căi. Ông chẳng cần phải cật vấn hỏi han ǵ nhiều kể cả bị can lẫn bị cáo. Ông chỉ nghe xem Luật sư hai bên và mọi người có áp dụng, thi hành đúng pháp luật hay không thôi. Ông chẳng đá bóng mà cũng không thổi c̣i. Ông chỉ có cái búa thi hành đúng Luật Pháp. Chẳng có chỉ thị hay đảng điếc ǵ với ông Ṭa cả. Như thế mới là Dân Chủ là thượng tôn luật pháp.

5/ Ơ hay! Thế này nghĩa là ǵ? Xin ông Bộ Trưởng giải thích dùm cho bần dân vốn dốt nát ngu si được thông suốt. Có nghĩa là giữa THẰNG DÂN và ông CÁN BỘ là 2 giai cấp cách biệt lẫn nhau không đi cùng đường mà là hai đường thẳng song song với nhau chăng? Nếu chúng tôi đi ngược đường với ông Cán cuốc chắc sẽ lôi thôi to? Thê nào là "lên án", " đấu tranh ". C̣n thế nào là " nghiêm trị " Ở đây tôi không thèm đề cập tới " đầy tớ ' hay " ông chủ " mà chỉ hỏi ông phải chăng các Ngài cán bộ tự cho ḿnh có quyền " bất khà xâm phạm " ru?

Đă ra ơn xin ông làm ơn cho trót: nhà nước ta đă ban hành chỉ thị, thông tư, Đạo, Đạo dụ, Dự luật hay Đạo luật nào về tự do ngôn luận khi thiết lập một facebook chưa. Đệ tứ quyền nó ở nơi mô hay các ông vứt nó vào xó bếp hồi c̣n trong bưng biền? Nếu có rồi th́ ông chỉ cho chúng tôi biết nó nắm chỗ mô? C̣n không có hoặc chưa có, ông làm ơn rọ cái mơm của ông lại cho bớt thối hoăng lên, cho lũ các ông c̣n có chỗ mà núp mà che cho bớt thẹn.

6/ Các ông vốn cứ ra rả lên án chế đô vua quan phong kiến. Cứ rờ lại sau gáy ḿnh đi xem các ông với chế độ vua quan phong kiến ngày xưa cái nào man rợ, quan liêu cửa quyền hơn cái nào? Bộ một khi đă mang danh cán bộ các ông muốn nói ǵ th́ nói, sủa cái ǵ th́ sủa sao? Không có tiếng nói đối lập các ông rất dễ trở thành độc tôn, độc đoán độc tài lắm có phải thế không?

7/ Sau khi ông Bộ trưởng hết ti toe th́ bàn dân mới ngă ngửa ra là thằng Bộ trưởng này nó quá dốt quá tệ. Nói nó vô học là c̣n quá tử tế. Tác giả cho là ở VN hiện nay không có Luật. Tôi phản đối ngay lập tức. Có, phải có chứ!!! Có để nghiêm tri những đứa nói xấu đảng và cán bộ chứ. Có cái LUẬT RỪNG to tổ chảng, lớn hơn cái đ́nh làng. Luật là TAO, TAO là luật. Đứa nào phản đối ra mặt coi. Chúng tao sống, làm việc, học tập theo gương bác Hồ vị đại đấy nhé, Chớ bảo rằng không mà vạ mồm vạ miệng, chết không kịp giăy.

Dân chủ ư? Văn minh ư?

Không biết chúng nó quan niệm thế nào là Dân Chủ. Th́ ra Dân Chủ là chúng nó : Đảng viên cán bộ làm chủ người dân . Nghĩa là hiểu ngược lại trước kia. Thằng Hồ nó đẻ ra cái tṛn ông chủ vối đầy tớ chẳng qua chỉ là một h́nh thức mị dân là b́nh phong che dấu dă tâm bán nước, đày đọa người dân nước Nam dưới h́nh thức Tân Nô Lệ cho quan thầy .

Văn Minh phải chăng là trở lại nếp sống man rợ thời ăn lông ở lỗ, ngôn từ chúng nói ra tội không dám tin vào tai vào mắt ḿnh nữa. Có cảm tưởng như trở lại thời Trung Cổ. Thời đại sâu bọ làm người, chó nhảy bàn độc, Phú quư giật lùi. Con người chẳng qua ch́ là công cụ cho một bọn người man rợ cai trị.

Nếu quư vị c̣n nhớ cuốn phim " The time machine, Máy Thời Gian " Xin xem lại th́ ắt không cần phải đọc bài này.

MƯA NGUỒN.


Câu nói của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thể hiện rơ pháp luật không hề tồn tại ở Việt Nam
thanhnientudo / Tháng Sáu 30, 2015

Đọc được ư kiến của bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son thấy có nhiều vấn đề phải bàn quá.
http://infonet.vn/dung-facebook-de-noi-xau-dang-nha-nuoc-ca…
Thứ nhất, “dùng Facebook để nói xấu Đảng [Cộng sản], Nhà nước cần phải bị nghiêm trị”, vậy nếu dùng mạng xă hội khác, không phải Facebook có được không?
Thứ hai, thế nào là “nói xấu”? Nói đúng sự thật nhưng cái sự thật ấy xấu th́ đó là “nói xấu” hay “nói thật”? Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới tuyên bố nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam: ““Sai lầm lớn nhất của người lănh đạo là không biết sự thật“. Tuyên bố như vậy nhưng lại đe nẹt “nghiêm trị” những ai “nói [ra sự thật] xấu”. Sao lại có chuyện “nói dzậy mà không phải dzậy”?
http://motthegioi.vn/…/sai-lam-lon-nhat-cua-nguoi-lanh-dao-…
Thứ ba, nếu lănh đạo Đảng [Cộng sản], Nhà nước cảm thấy bị nói xấu th́ cứ công khai kiện ai nói xấu ra ṭa để ṭa phân xử. Đó là cách hành xử hết sức văn minh. Đe dọa bắt bớ, đàn áp không phải là cách hành xử văn minh. Mà Văn Minh chính là một trong những mục tiêu của đảng cộng sản.
Thứ tư, nếu đă nói đến ṭa phân xử th́ ṭa án đó phải độc lập, không thể có chuyện quan ṭa là đảng viên cộng sản lại đi xét xử một vụ án người dân b́nh thường [nghĩa là không phải đảng viên cộng sản] “nói xấu” lănh đạo của đảng cộng sản. Mà ṭa án ở Việt Nam đều “dưới sự lănh đạo của đảng cộng sản” nên chuyện xét xử công tâm, công bằng, công chính là không thể có. Đồng nghĩa với việc lănh đạo đảng cộng sản, nhà nước muốn bắt ai “nói [ra sự thật] xấu” th́ cứ bắt.
Thứ năm, ông Son tuyên bố: “Anh có quyền tự do lập Facebook, nhưng nếu dùng Facebook cá nhân đăng thông tin bôi xấu người khác th́ quyền tự do của anh lại vi phạm pháp luật, vi phạm quyền tự do của người khác th́ bị lên án, đấu tranh. Chưa kể nếu nói xấu Đảng, Nhà nước th́ cần phải bị nghiêm trị.”
Tại sao “nói xấu” người dân b́nh thường th́ người nói xấu chỉ bị “lên án”, “đấu tranh”, c̣n “nói xấu Đảng [cộng sản], Nhà nước th́ cần phải bị nghiêm trị”. Người dân là người chủ đất nước, c̣n lănh đạo đảng cộng sản chỉ là “đầy tớ của nhân dân”. Tại sao nói xấu “ông chủ” lại bị trừng trị nhẹ hơn nói xấu “đầy tớ”? Luật pháp áp dụng cho “ông chủ” và “đầy tớ” khác nhau vậy ư?
Thứ sáu, ở vào thời phong kiến, dân không được phép phê b́nh [nói xấu] vua, tầng lớp quan lại. Tại sao ở cái chế độ tự nhận là ưu việt của xă hội loài người hiện nay lại có cái hiện tượng chuyên quyền, độc đoán như thời phong kiến?
Thứ bảy, câu nói của ông Son thể hiện rơ pháp luật không hề tồn tại ở Việt Nam. Không hề có điều luật nào của bộ luật h́nh sự hay nghị định 72 có điều khoản chế tài đối với hành vi “nói xấu đảng cộng sản”. Tương tự như vậy, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị “tuyệt đối không để h́nh thành tổ chức chính trị đối lập trong nước” cũng là hành vi lạm quyền v́ chẳng có điều luật nào cấm lập tổ chức chính trị ở trong nước cả. Chỉ cần lời “quan lớn” nói ra là thành luật cho dân phải theo. Do đó, pháp luật ở Việt Nam không hề chuẩn mực, thậm chí không tồn tại.
http://vietnamnet.vn/…/khong-de-hinh-thanh-to-chuc-chinh-tr…
Ở Việt Nam hiện tại đang là thể chế Cộng Ḥa, không cần biết chủ nghĩa ǵ, đă là thể chế Cộng Ḥa Chính Danh th́ nhân dân phải làm chủ, nghĩa là dân không hài ḷng về sự phục vụ của đầy tớ là các lănh đạo chính trị, các viên chức chính phủ, th́ dân có quyền phê phán. Và hơn thế nữa, dân có quyền truất phế những lănh đạo – đầy tớ bất tài, bất lực, bất công, bất xứng qua lá phiếu.
Mọi người chỉ cần nhớ 8 chữ vàng này thôi: NHÂN DÂN LÀM CHỦ, PHÁP LUẬT CHUẨN MỰC. Đó là nền tảng tiên quyết để xă hội Việt Nam có thể bắt đầu quá tŕnh vận hành b́nh thường, từ đó mới có thể đi lên và bứt phá cạnh tranh với các quốc gia khác.
Muốn vậy, đừng v́ lời nói của ông Son mà ngại lên tiếng trước bất công xă hội!
Nguyễn Tiến Trung
(FB Nguyễn Tiến Trung)

 

 

 


B̀NH LUẬN

Tản mạn cuối năm  
H́nh ảnh đáng ghi nhớ trong năm 
Miệng kẻ sang có gang có thép 
Hiến dâng máu ! 
Xướng xa vô loài
Khinh bỉ
Học làm người
Cái Hộ Chiếu/Thông Hành
Thất bại hay thành công
Ngân hàng quân đội
Nói chuyện với Hà Sĩ Phu
Trái khoáy cuộc đời 
Một chế độ hèn hạ 
Chữ với nghĩa 
Cơm với cá…  
Tuyên bố đầy tính sáng tạo
Chưa hết đu dây
C̣n có t́nh người không? 
Cả tin hay nghi ngờ 
Ca sĩ hải ngoại... Những kẻ bán linh hồn xho quỷ
Sợ hay không sợ trung quốc
Gây hấn!
Lại nói về lá cờ
Trớ trêu của lịch sử
Các anh, một chính phủ khốn nạn!
Xin cám ơn Tổng Thống Obama
Nổ
Nước mắt cá sấu 
Bánh ḿ Ai Cập, cá Việt Nam, khát vọng con người 
Trách niệm về đâu 
Mặc cảm dốt nát
Đâu là sự thật ?
Bệnh Nổ Ở Mỹ Rất Thịnh Hành?  
Gần 2 triệu người đă hy sinh cho cuộc chiến, v́ mục đích ǵ?  
Văn hóa "Giả Vờ"  
Tổng Thống Donald J. Trump ?
Mừng mùa Xuân dân chủ!
Tâm lư chính trị
Bắt Ls Nguyễn Văn Đài là hành động tuyệt vọng của CS
Chuyện ǵ cũng chấm hết !
Dốt như chuyện tu, Ngu như tại chức
Bài học nặng kư
Không thể tha thứ được
Em bé và những viên sỏi
Bệnh "nói dai, nói dài, nói dở, nói dô diên"
Rường cột nước nhà
Rỗng tuêch rỗng toác
Vẫn chuyện xe cán chó
Hai cái băy nguy nhiểm của "Nhớ rừng"
Giá trị của VNCH
30 Tháng Tư, cô nghệ sĩ Kim Chi dứt khoát
C̣n ǵ xấu hổ hơn nữa?
V́ sao Do Thái không dám không kích Iran?
Ông "cha" Trịnh tuấn Hoàng
Nói KHÔNG Với Cộng Sản!
Những sự thật cần phải biết  về VNCH  
Đập "b́nh" phải đập cái b́nh... phong! 
Thăm dân cho biết sự t́nh 
Cái giá của Tự Do 
Con chuột và cái b́nh  
Đàn ḅ vào thành phố 

Tranh quyền đoạt lợi
Làm từ thiện - Nên hay không

Thôi rồi... 
Chuyện biển đông 
Quả đại pháo cuối cùng  
Biển Đông dậy sống  
Vụ HD 981: Việt Nam xem xét quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ
Thư trả lời một bạn Du Học Sinh....
Gửi các anh Quân Nhân QLVNCH đang ảo tưởng
Tổ Quốc muốn ta phải kiên cường
Đừng mắc mưu bọn Việt cộng....
Việt Cộng – Việt Cộng  
Một âm mưu thâm độc của Việt Cộng 
Họ là “ngụy”, ta là ǵ?  
Việt cộng hóa

Kinh nghiệm tạo ra kinh nghiệm
Những sự thật cần phải biết
Giọt nước mắt cho quê hương
Vơ Thị Thắng và Nguyễn Phương Uyên, bóng tối và ánh sáng
Muốn Việt Cộng sớm sụp đổ
Tổ Quốc Việt Nam - C̣n hay đă mất?
Đồng chí Ếch dốt chính tả
Đứng chàng hảng 
Thời sinh viên ở Sài G̣n  
Hăy nói trước ngày chết  
Chuyện cái sổ hưu
Thật giả, giả thật
Bất an
Nhận định về cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2012
Thế hệ của tôi – một thế hệ vứt đi
Người CS - Cộng sinh hay kư sinh
Miền Nam sau 37 năm dưới chế độ CS
Lẳng lặng mà xem...
Chủ nghĩa tư bàn và chủ nghĩa tư bản đỏ
Không có gí quư hơn độc lập con c...
Bản án chế độ cộng sản VN
Phản hồi về bài báo "Hành động lố bịch" trên báo QĐ...
Thân phận một tù nhân chính trị VN bi quên lăng
Hơi ấm non sông
Mẹ kiếp: Đứa nào bán nước?
Thêm lần nhắc nhớ
Hào khí Việt Nam – Đáp lời Sông Núi!  
Nhân ngày Quân Lực 19 tháng 6...  
Hai câu chuyện phụ nữ Việt Nam
Tương lai nào cho đảng cộng sản VN?
Anh hùng dân tộc
Thiên tài đảng ta
Ngọc ở trong nhà
Băi nhiệm và bất tín nhiệm
Ngày phán xét sẽ đến
Thân phận "cử tri" và "Đại biểu Nhân dân" ở Việt Nam
Sức mạnh của Cộng Đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại  
Giữa Đạo và Đời
Tiên lăng - Chuyện không đơn giăn
Triệu con tim, c̣n triệu khối kiêu hùng
Độc quyền đẻ ra đặc quyền
Những viên Đạn Hợp Âm
Đảng là tên đầy tớ phản phúc!
Cơn băo lốc
Kẻ thù nguy hiểm chính là thành phần đánh phá cộng đồng
Xuân quê hương
Nhân quyền trong rừng luật
Nhận lầm đồng hương
Vô tôn giáo
Bạo lực của cường quyền: Xưa và Nay
Nhân quyền trong rừng luật
Những người "vọng quốc"
Chó sói gởi chân
Làm thế nào để giành lại tự do?
Thử cho biết
Tin nhà nước !
Thế chân hạc mới tại Á Châu
Thời anh hùng
Đỗ Thị Minh Hạnh - Giọt nước hay mảnh thuỷ tinh
Tuyển dụng nhân tài
Nghề bán nước
Đạp vào mặt lịch sử
Cái giá của độc lập và tự do
Thêm một chiến sĩ đấu tranh bị cầm tù
Thằng dân
Người lính VNCH & vành khăn tang Tổ Quốc
Nhận định t́nh h́nh đất nước hiện nay
Núm ruột quê hương
Dép râu và nón cối của bộ đội Việt Cộng
Khủng bố: Xưa và nay
Lại viết về nổi bất hạnh của QLVNCH
Bài học 30 tháng 4
36 năm Quốc hận nghĩ về tâm trạng của tù nhân chính trị
Những ngộ nhận lịch sử
36 năm Quốc hận tôi nghĩ ǵ?
Nhớ lại nỗi bất hạnh của QLVNCH
Quốc gia thua để thắng, cộng sản thắng để thua
Chiến sĩ VNCH được giải ngũ chưa?
Người lính VNCH
Sáng mắt ra chưa?
Trí tức thổ tả
Giă từ Thiện và bệnh Mù Loà
Triển vọng chiến thắng công sản của người Quốc Gia
Tôi là ai?
Xuống đường
Nằm Vùng? Ai? Ở Đâu?  
Lộn xộn tiếng Việt thời giao lưu văn hóa ở Việt Nam
Mậu Thân, Anh c̣n nhớ hay đă quên ?
Thiên đàng XHCN
Từ Tunisia, qua Yemen, đến Ai Cập, bao giờ đến công sản Việt Nam ?
Đàn cá trong ao bác Hồ và những con chó của Pavlov
Ṭm tem...
Thư gửi Nguyễn Đắc Xuân
Về chuyện “trong sáng hóa” tiếng Việt...
Tự điển
Văn hoá và con người
Chuyến xe buưt và khúc hát người lính mù  
Vài suy nghĩ về biểu t́nh chống văn hóa vận tại Melbourne
Những kẻ thầy đời
Nhạc lính
Tin và không tin trong xă hội VN
Khi bài hát trở về
Từ buổi chiều trên nghĩa địa Hàng Dương
Ḷng dân đang chuyển ?
Tứ Bất Tận - Tứ Bất Năng
Lê Thị Công Nhân
Nh́n lại đống rác lịch sử đánh Mỹ cứu nước của csvn
34 năm sau, họ là ai ?
Nh́n Tây Tạng thấy Việt Nam
Chuyện đời...
Đặc công văn hoá miền Nam
Bài viết từ một người SG
Thư ngỏ gửi những người trí thức mê sảng...
Tội nghiệp đất nước tôi
Thời thế mới, đấu tranh mới...
Bao giờ dân Việt trở thành thiểu số trên chính quê hương ḿnh
Nói với các con tôi
Phiên phiến tuổi già
Hành vi nhỏ... dă tâm lớn
Gà trống và cáo
Xin đừng lăng quên nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ
Thảm trạng người Việt tỵ nạn tại Cam-bốt
Sao anh nỡ đành quên
Thế hệ già hải ngoại nên nh́n lại
Khiếp nhược: Nhục và hèn
Tiếng nói từ Mộ Đức
Từ tiếng súng Trần Văn Bé Tư
Ca rao thời đại hcm
Những vần thơ chui
Lê Thị Công Nhân - Người con cưng của ...
Cũng bởi thằng dân ngu
Chống VC hay TC?
Cái Làn và cái L...
Trông thấy vậy mà không phải vậy
Thèm
Hăy vất bỏ khối nặng của tính ác và sự xấu
Chọn lựa
C̣n cờ đỏ sao vàng th́...
Đừng măi lợi dụng "nỗi đau da cam"...
Lạ và nhạy cảm
Chân dung người vợ lính
Việt Nam lâm nguy
Gịng sông Bến Hải vẫn c̣n
Giáo dục VN, tội ác băng hoại xă hội
34 năm nh́n lại cuộc chiến chống csVN
Nay anh, mai tôi
Chiến dịch hoa hồng đỏ của csVN
Đêm nhớ về anh
Nhớ Vơ Hoàng
Cái miệng
Từ Lê Văn Thinh đến Nguyễn Cung Thương
Chuyện phải viết
Vất chanh bỏ vỏ
Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm
Mối nhục của một quốc gia
Lá Cờ
Mơ ước của tôi
Chim hạc và chó săn
Tường tŕnh 10 điểm, Đạo đạt lên LHQ
NK Đặng Thuỳ Trâm - Sản phẩm dối trá ...
Tóm tắt một số tội ác cs VN
Sự thực về cái gọi là "Đại thắng mùa Xuân
Bọn cs sợ quan thầy ...
Xin hăy cứu lấy Tổ Quốc
Tâm t́nh gửi đến anh chị CQN QLVNCH
Đỉnh cao cháy rụi
Mậu Thân, anh c̣n nhớ hay đă quên
Cảnh giác âm mưu "tẩy nảo" của Casula Powerhouse
Bệnh "dại" của người Việt
Chuyện Nguyễn Thái Hoàng
Niềm kiêu hănh của người Việt
Chiến dịch "tháng Tư đen"
Tổng phản công nghị quyết 36
Kép độc cứu nguy
Thăm nom và săn sóc nhau lúc c̣n sống
Giặc từ thiện
Tiền nhân...
Những ám ảnh khó tẩy xóa
Tính hay quên của người Việt tỵ nạn cs
Món nợ nên ghi nhớ
Nên đầu tư cho thế hệ trẻ
Mẹ Âu Cơ - Tiếng thở dài và niềm an ủi
Trăm trứng trăm con - Một truyền thuyết
Hai h́nh ảnh - Một sự so sánh
Ông Kỳ "Xuống Cấp"
Tôi thấy và nghe được ǵ ở Sài-G̣n ...