CHỦ NGHĨA TƯ BẢN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỎ

Nguyễn Thu Trâm

I. Chủ Nghĩa Tư Bản.

Ngay từ khi xuất hiện cho đến ngày nay chủ nghĩa tư bản luôn là đối tượng nghiên cứu và đánh giá của môn xă hội học của thế giới và đến tận hôm nay vẫn chưa thể có đánh giá nhất quán về vai tṛ và tương lai của chủ nghĩa tư bản. Trong thế kỷ 20 đă xuất hiện phong trào cộng sản và nhiều phong trào cánh tả khác mà mục tiêu cơ bản là để loại bỏ bất công của chủ nghĩa tư bản. Với thất bại của những nhà nước theo chủ nghĩa cộng sản cổ điển, với độ lùi nhất định về thời gian sự đánh giá về chủ nghĩa tư bản đă có một nội dung mới khách quan hơn và toàn diện hơn:

Chủ nghĩa tư bản là một h́nh thái kinh tế – xă hội của xă hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âu phôi thai và phát triển từ trong ḷng xă hội phong kiến châu Âu và chính thức được xác lập như một h́nh thái xă hội tại Anh và Hà Lan ở thế kỷ thứ 17. Sau cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18 h́nh thái chính trị của "nhà nước tư bản chủ nghĩa" dần dần chiếm ưu thế hoàn toàn tại châu Âu và loại bỏ dần h́nh thái nhà nước của chế độ phong kiến, quư tộc. Và sau này h́nh thái chính trị – kinh tế – xă hội tư bản chủ nghĩa lan ra khắp châu Âu và thế giới. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ chủ nghĩa phong kiến không do một lư thuyết gia nào xây dựng. Chủ nghĩa tư bản không đồng nhất với chủ nghĩa tự do dù nền tảng là kinh tế tư hữu, nói cách khác chủ nghĩa tư bản là một trong các h́nh thái kinh tế của sản xuất tư hữu, và đối lập với chủ nghĩa xă hội trên nền tảng sở hữu công cộng. Các chính sách an sinh xă hội trong nền kinh tế tư bản không phải là thành tố của chủ nghĩa tư bản, và cũng không phải biểu hiện đặc trưng của chủ nghĩa xă hội. Chính xác hơn là nó là một biểu hiện của một nền kinh tế được điều chỉnh ít nhiều bởi nhà nước.

Đặc trưng nhất của chủ nghĩa tư bản là nh́n nhận quyền sở hữu tư nhân và quyền tự do sản xuất và kinh doanh được xă hội bảo vệ về mặt luật pháp và được coi như một quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của con người.

Trong h́nh thái kinh tế tư bản chủ nghĩa các cá nhân dùng sở hữu tư nhân để tự do kinh doanh bằng h́nh thức các công ty tư nhân để thu lợi nhuận thông qua cạnh tranh trong các điều kiện của thị trường tự do: mọi sự phân chia của cải đều thông qua quá tŕnh mua bán của các thành phần tham gia vào quá tŕnh kinh tế. Các công ty tư nhân tạo thành thành phần kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế chủ yếu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Có thể nói các yếu tố quyền tư hữu, thành phần kinh tế tư nhân, kinh doanh tự do, cạnh tranh, động lực lợi nhuận, tính tự định hướng tự tổ chức, thị trường lao động, định hướng thị trường, bất b́nh đẳng trong phân phối của cải là các khái niệm gắn liền với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Trong giai đoạn phát triển đầu tiên tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản thành phần kinh tế tư nhân chiếm toàn bộ nền kinh tế. Sau này cùng với mô h́nh kinh tế chủ nghĩa tư bản nhà nước với sự can thiệp điều phối của nhà nước vào quá tŕnh kinh tế th́ tỷ trọng của thành phần tư nhân có giảm xuống nhưng đối với một nền kinh tế tư bản đặc trưng nó luôn chiếm tỷ trọng là thành phần lớn nhất trong nền kinh tế. Thành phần kinh tế tư nhân đóng vai tṛ năng động, lực đẩy quyết định tính hiệu quả của nền kinh tế tư bản, c̣n thành phần kinh tế nhà nước chủ yếu để giải quyết các vấn đề xă hội đảm bảo công ăn việc làm cho lực lượng lao động tránh gây xáo trộn lớn trong xă hội và để kinh doanh trong các ngành cần thiết nhưng khó sinh lời.

Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là tự do kinh doanh lấy công nghệ, máy móc, và chất xám làm phương tiện sản xuất chính và là nền kinh tế định hướng sang công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Sự định hướng này hoàn toàn do yếu tố lợi nhuận và thị trường điều phối. Do phương tiện sản xuất là công nghệ, tri thức nên nền sản xuất tư bản chủ nghĩa để có lợi nhuận tối đa luôn có xu hướng hướng đến "nền sản xuất lớn" với sự tái đầu tư mở rộng và gắn liền với cách mạng khoa học-công nghệ. Việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh là lợi ích sống c̣n của các chủ sở hữu doanh nghiệp trong cạnh tranh giành lợi nhuận.

Mua bán sức lao động là đặc điểm rất nổi bật của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Giữa người thuê lao động và người lao động ràng buộc kinh tế với nhau bằng hợp đồng lao động: người lao động và chủ doanh nghiệp mua bán sức lao động theo các yếu tố của thị trường. Công nhân có thể thanh lư hợp đồng lao động với người thuê lao động này và sang làm việc cho người thuê lao động khác và nếu muốn cùng với có khả năng hoặc may mắn th́ cũng có thể trở thành chủ doanh nghiệp.

Cả xă hội là một thị trường lao động lớn và thường th́ cung ứng lao động nhiều hơn yêu cầu lao động do vậy trong xă hội tư bản chủ nghĩa thường tồn tại nạn thất nghiệp. Tuy nhiên nguy cơ của nạn thất nghiệp đóng vai tṛ kích thích người lao động nâng cao kỹ năng và kỷ luật lao động trong cuộc chạy đua bảo vệ chỗ làm việc, đó chính là một trong những động lực giúp nên khoa học kỹ thuật và cả con người trong xă hội tư bản không ngừng phát triển theo thời gian.

V́ nền kinh tế được điều hành bởi cá nhân và các doanh nghiệp tư nhân định hướng đến quyền lợi cá nhân nên kinh doanh trong kinh tế tư bản chủ nghĩa về cơ bản là tự định hướng, tự điều hành, tự phát theo quy luật của thị trường tự do và quy luật cạnh tranh hay đó là nền kinh tế thị trường..

Chính v́ đặc điểm kinh tế cơ bản là quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất và kinh tế thị trường tự do kinh doanh nên đă kéo theo các đặc điểm khác về mặt luật pháp, triết học và tâm lư của xă hội tư bản chủ nghĩa

Mọi giá trị kinh tế, văn hoá, chính trị, xă hội đều có thể và phải được lượng giá bằng tiền tệ trong các mối quan hệ xă hội, dựa trên sự lượng giá đó để đánh giá giá trị đối với xă hội, do đó sự lượng giá các giá trị này hoàn toàn mang tính thị trường và thay đổi rất nhanh theo thời gian, xă hội rất năng động như một thị trường các giá trị lên giá và xuống giá rất nhanh.

Về phương diện nhân quyền, đối với xă hội tư bản chủ nghĩa cá nhân là chủ thể trung tâm của xă hội: là người sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần và là người thụ hưởng các thành quả đó. Cá nhân có trách nhiệm hoàn toàn trước xă hội và có các quyền bất khả xâm phạm đó là nhân quyền. Quyền lợi của cá nhân trong xă hội tư bản chủ nghĩa là tối cao nếu nó không phủ định quyền của cá nhân khác. Ở đây khái niệm cá nhân là rất cụ thể, mọi người đều được hưởng đầy đủ và trọn vẹn mọi quyền tự do dân chủ như đă được quy định trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

V́ nền tảng kinh tế tư bản chủ nghĩa khước từ mô h́nh chỉ huy tập trung, kinh tế tư bản đề cao sự hành động sáng tạo của cá nhân nên tâm lư xă hội cũng xa lạ với những giáo điều là "chân lư" không cần bàn căi. Các quốc gia tư bản chủ nghĩa không có giáo lư chung cho "chủ nghĩa" của hệ thống này. Xă hội tư bản chủ nghĩa không bắt buộc công nhận bất cứ "chủ nghĩa", học thuyết hoặc nhân vật thần thánh nào. Thượng đế cũng bị phán xét, mọi lư thuyết xă hội, chính trị hoặc lư luận của các tổ chức và cá nhân đều phải qua thực tế kiểm nghiệm và phán xét công khai và được chấp nhận hoặc loại bỏ thông qua bầu cử của hệ thống chính trị. Do đó chế độ chính trị của xă hội tư bản chủ nghĩa thường dựa trên chế độ đa đảng cạnh tranh đa đảng và đa nguyên chính trị. Đây là đặc điểm tư tưởng chính trị khác nhau cơ bản của một nhà nước tư bản chủ nghĩa với một nhà nước cộng sản.

Lịch sử đă ghi lại những tiến bộ tuyệt diệu đạt được nhờ chủ nghĩa tư bản trong một khoảng thời gian ngắn ngủi – sự cải thiện ngoạn mục các điều kiện tồn tại của con người trên trái đất.

Chuyện ấy không bị che giấu, tránh né, không bị bác bỏ bởi đủ những tuyên truyền từ chế độ công sản, những kẻ thù của chủ nghĩa tư bản. Nhưng điều cần đặc biệt nhấn mạnh là một thực tế rằng tiến bộ này đă đạt được bởi những phương thức không cần có sự hy sinh.Tiến bộ không thể đạt được bằng việc bắt người ta phải thiếu thốn, bằng việc ép cho ra một lượng “thặng dư xă hội” từ những nạn nhân chết đói như trong chế độ cộng sản.

Tiến bộ chỉ có thể đến từ thặng dư cá nhân, tức là từ công việc, năng lượng, sự dư thừa sáng tạo của những con người mà năng lực của họ sản xuất ra nhiều hơn mức tiêu dùng cá nhân của họ đ̣i hỏi, những người có khả năng về trí tuệ và tài chính để t́m kiếm cái mới, để cải thiện cái đă biết, để tiến lên.

Trong một xă hội tư bản, nơi những con người đó được tự do hoạt động và mạo hiểm, tiến bộ không phải là chuyện hy sinh bản thân ḿnh cho một tương lai xa vời nào đó, nó là một phần của thực tại mà người ta đang sống, là cái b́nh thường và tự nhiên, người ta đạt được nó như người ta sống và khi người ta sống – và hưởng thụ - cuộc sống của ḿnh.

II. Chủ Nghĩa Tư Bản Đỏ

Chủ nghĩa tư bản đỏ cũng là một h́nh thái kinh tế – xă hội của xă hội loài người, xuất hiện đầu thế kỷ 20 cũng tại Âu sau cuộc cách mạng vô sản vào tháng 10 năm 1917 tại Nga rồi dần loang đến các nước láng giềng ở Đông Âu rồi Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba và một số quốc gia Châu Phi. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đỏ từ chủ nghĩa tư bản hay phong kiến không do một lư thuyết gia nào xây dựng mà đó là một sự phát triển tự nhiên và tất yếu của xă hội dưới tác động của hệ thống chính trị. Chủ nghĩa tư bản đỏ không đồng nhất với chủ nghĩa xă hội dù nền tảng là kinh tế công hữu hóa, nói cách khác chủ nghĩa tư bản đỏ là một biến thái của Chủ Nghĩa Xă Hội và Chủ Nghĩa Cộng Sản.
Bởi trong thực tế, không có Chủ Nghĩa Xă Hội hay Chủ Nghĩa Cộng Sản, nơi không có sự bất b́nh đẳng về các thành phần kinh tế xă hội, không có quyền tư hữu về của cải vật chất hay tư liệu sản xuất, không có kẻ giàu người nghèo và không có chế độ người bóc lột người, không có sự dị biệt về giai cấp xă hội, nơi của cải vật chất thuộc về sở hữu nhà nước và con người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu: Tức là thích th́ lao động sản xuất, không thích th́ cứ nghỉ ngơi vui chơi giải trí, và muốn hưởng thụ những thành quả lao động của xă hội bao nhiêu là tùy thích… Tất cả những điều này là hoang đường, là hoang tưởng, là phi thực tế, là trái với quy luật phát triển tự nhiên, bởi bản năng gốc của con người là SỞ HỮU. Ngay từ khi vừa lọt ḷng mẹ, một đứa trẻ chưa có nhận thức về con người hay xă hội mà đă biết sở hữu bầu vú mẹ, và quyết chiếm hữu độc quyền bầu vú mẹ, chống lại mọi sự “xâm phạm” của những đứa trẻ láng giềng rồi, tất nhiên khi càng lớn lên, con người càng nhận thức về những nhu cầu khác của đời sống th́ tính sở hữu càng lớn, càng mạnh mẽ, càng sâu sắc hơn. Những xung đột của các ấu nhi trong các vườn trẻ, mẫu giáo, để lại những vết cắn, vết quào trên mặt nhau khi tranh giành đồ chơi, ghế ngồi… cũng là một biểu hiện của quyền tư hữu.

Sau khi cướp chính quyền bằng bạo lực cách mạng, chính quyền cộng sản tiến hành cuộc cách mạng vô sản nhằm xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ quyền tư hữu về tư liệu sản xuất bằng cách tống giam các nhà tư sản mà họ cho là "bóc lột nhân dân" vào các trại cải tạo, tịch biên nhà cửa và công hữu hóa nhà máy, công ty, xí nghiệp của các tập đoàn tư bản, chuyển hóa quyền sở hữu tư nhân trước đây sang quyền sở hữu tập thể và tiếp tục vận hành, sản xuất theo cơ chế mới, cơ chế quản lư phương tiện sản xuất và lực lượng sản xuất theo đường lối XHCN, rồi bế tắc v́ đường lối Xă Hội Chủ Nghĩa là một con đường ảo chỉ tồn tại trong trí tưởng tưởng của Karl Marx, là một nhà hoang tưởng, bị bệnh tâm thần phân liệt rất nặng, v́ vậy mà sản xuất đ́nh trệ, kinh tế suy sụp chạm đáy, xă hội khủng hoảng thiếu nghiêm trọng, con người phải ăn thức ăn gia súc để tạm sống qua ngày. Để cứu văn t́nh thế đó, nhà cầm quyền vô sản phải thực hành chính sách Perestroyka (перестройка) có nghĩa là "cải tổ" hay “đổi mới” mà theo nhận định của Gorbachov, một lănh tụ của nhà nước vô sản Nga lúc bấy giờ là: “Tính ưu việt của cơ chế thị trường đă được biểu hiện trên quy mô quốc tế, và vấn đề giờ đây là, liệu có thể đảm bảo được an toàn về mặt xă hội ở một mức độ cao trong các điều kiện của cơ chế thị trường. Câu trả lời như sau: không những chỉ có thể đảm bảo được điều đó, mà nền kinh tế thị trường được điều tiết sẽ cho phép tăng của cải quốc gia lên tới một mức độ mà mức sống của mọi người cũng sẽ được nâng cao. Và tất nhiên quyền lực nhà nước nằm trong tay chúng ta”. Như vậy, sau ngót 70 năm xây dựng chủ nghĩa xă hội, đă phá chủ nghĩa tư bản đang giăy chết, những người cộng sản đầu sỏ bắt đầu nhận thức ra tính ưu việt của Chủ Nghĩa Tư Bản, và quyết định đổi mới bằng cách quay về chốn cũ, đó là bối cảnh ra đời của Chủ Nghĩa Tư Bản đỏ. Tuy nhiên, dù là quay về, dù là trở lại “mái nhà xưa” nhưng Chủ Nghĩa Tư Bản Đỏ không phải là Chủ Nghĩa Tư Bản, bởi Chủ Nghĩa Tư Bản là sự ra đời một cách tự nhiên theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật và của công nghệ máy móc hiện đại, c̣n Chủ Nghĩa Tư Bản Đỏ là con đẻ của Chủ Nghĩa Xă Hội.

Đặc trưng nhất của chủ nghĩa tư bản đỏ là nh́n nhận quyền sở hữu tư nhân của các nhà tư bản đỏ, tức là các quan chức chính phủ, lănh đạo các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương là những cổ đông của những tài sản gồm các công ty xí nghiệp, các tập đoàn các trusts được quốc hữu hóa trước đây trong cuộc cách mạng vô sản, đến khi perestroika, tức đổi mới về đường lối chính trị và kinh tế, th́ các khối tài sản và các công ty xí nghiệp, các tập đoàn các trusts được cổ phần hóa cho giai cấp lănh đạo và tất nhiên quyền tự do sản xuất và kinh doanh của giai cấp này cũng được xă hội bảo vệ về mặt luật pháp và được coi như một quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của con người tư bản đỏ.

Trong h́nh thái kinh tế của chủ nghĩa Tư Bản Đỏ, các cá nhân dùng sở hữu tư nhân để tự do kinh doanh bằng h́nh thức các công ty tư nhân, các tập đoàn để thu lợi nhuận không qua cạnh tranh trong các điều kiện của thị trường tự do, mà hoàn toàn độc quyền: Các công ty tư của các nhà tư bản đỏ tạo thành thành phần kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế chủ yếu của nền kinh tế chủ nghĩa tư bản đỏ. Có thể nói các yếu tố quyền tư hữu đặc quyền của giai cấp thống trị, kinh doanh độc quyền, không cạnh tranh, bất b́nh đẳng trong phân phối của cải là các khái niệm gắn liền với nền kinh tế tư bản đỏ.

Điểm khác biệt giữa nền kinh tế tập trung XHCN với nền kinh tế Tư Bản Đỏ đó là sự thừa nhận tồn tại các giai cấp, cũng như thừa nhận chế độ người bóc lột người trong xă hội: Giai cấp thống trị bao gồm các lănh đạo đảng và nhà nước và thân bằng quyến thuộc của họ, tồn tại theo h́nh thức “cáo mượn oai hùm” gồm những nhà tài phiệt, những ông bầu, là giai cấp bóc lột, đây chính là những nhà Tư Bản Đỏ, họ có toàn quyền quy hoạch các khu đô thị sinh thái, các khu công nghiệp, các khu chế xuất, các sân gofl và họ có toàn quyền giải tỏa, cưỡng chế, thu hồi đất đai nhà cửa, đưa dân cư đến những khu tái định cư mới, và họ có toàn quyền định mức giá đền bù cho các loại đất mà họ thu hồi. Giai cấp bị trị là toàn thể nhân dân nghèo, không đảng viên, đặc biệt là những thành phần có liên quan đến các tổ chức tôn giáo hay thân nhân của những người từng tham gia trong chính quyền cũ, chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa ở Miền Nam trước đây.

Xuất Khẩu Lao Động, tức là mua bán sức lao động theo h́nh thức buôn bán nô lệ thời hiện đại là đặc điểm rất nổi bật của nền kinh tế tư bản đỏ. Giữa người thuê lao động và người lao động không ràng buộc kinh tế với nhau bằng hợp đồng lao động, mà hợp đồng lao động chỉ được kư kết giữa những nhà Tư Bản đỏ với người thuê lao động là những chủ cả của các công ty, xí nghiệp tư bản ngoại quốc: Người lao động được đối xử như nô lệ thời Trung cổ và chủ doanh nghiệp mua bán sức lao động theo các yếu tố của thị trường. Người lao nô không thể thanh lư hợp đồng lao động với người thuê lao động ngay cả khi bị tai nạn lao động hay ốm đau bệnh tật, bởi mọi đặc quyền đặc lợi thuộc về các nhà tư bản đỏ, tức là các lănh đạo đảng và nhà nước.

Mọi giá trị kinh tế, văn hoá, chính trị, xă hội đều không được lượng giá bằng tiền tệ trong các mối quan hệ xă hội, Không dựa trên sự lượng giá đó để đánh giá giá trị đối với xă hội, mà mọi sự lượng giá các giá trị này hoàn toàn phụ thuộc vào sự chỉ đạo và quy định của đảng và nhà nước, mà đại diện là của các nhà tư Bản Đỏ.

Về phương diện nhân quyền, đối với xă hội tư bản đỏ, lănh đạo đảng và nhà nước là các chủ thể trung tâm của xă hội: Họ được xem là người sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần và là người thụ hưởng các thành quả đó. Nhân dân không có một vai tṛ ǵ trong xă hội, nhân dân là giai cấp bị trị, cho nên họ không có bất cứ một quyền tự do nào. Xúc phạm đến thân thể hay nhân phẩm của các nhà Tư bản đỏ hay thuộc hạ của họ, sẽ bị kết tội chống người thi hành công vụ có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 18 năm. Người lại các nhà tư bản đỏ và thuộc hạ của họ có quyền trấn áp tất cả mọi người dân, có thể dùng các điều 79, 88… của bộ luật h́nh sự để quy kết nhân dân tội tuyên truyền chống nhà nước hoặc âm mưu lật đổ chính quyền, và họ có thể bị giam tù từ 4 năm đến 20 năm hoặc từ chung thân đến tử h́nh.

Trong xă hội tư bản đỏ, nơi những con người bị tước đoạt hết mọi tự do hoạt động hay mạo hiểm, tiến bộ nhất định phải là chuyện hy sinh bản thân ḿnh cho một tương lai xa vời nào đó, nó không phải phần của thực tại mà người ta đang sống, mà người ta chỉ có thể đạt được nó khi người biết dân thân, biết hy sinh, bởi tự do, dân chủ nhân quyền chỉ là đặc quyền của giai cấp thống trị, tức là của tập đoàn tư bản đỏ, c̣n đối với người dân, với giai cấp bị trị th́ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền chỉ tồn tại trong giấc mơ của họ mà thôi.

Rác, một nguồn tài nguyên quư giá của dân nghèo, nguồn sống chủ yếu của giai cấp bị trị
Một số người cho rằng con đường phát triển Chủ Nghĩa Tư Bản Đỏ là một đường tṛn khép kín, đi từ Chủ Nghĩa Tư Bản đến Chủ Nghĩa Tư Bản nhưng v́ đường kính của ṿng tṛn quá lớn, nên những người cộng sản lầm tưởng là họ đang đi trên đường thẳng. Điều này không hoàn toàn đúng, v́ thực ra khi quay lại với Chủ Nghĩa Tư Bản, những nhà lănh đạo đảng và nhà nước đă thâu tóm hết mọi quyền lợi cả vật chất lẫn tinh thần, và chỉ có giai cấp thống trị là đối tượng duy nhất được hưởng lợi trong xă hội, c̣n nhân dân là giai cấp bị trị, là nạn nhân của đói nghèo, của mọi đàn áp, bóc lột và mọi sự tước đoạt từ của cải đến các quyền tự do dân chủ, cũng như quyền làm người. Và một điều dễ nhận thấy đó là người cộng sản rất giỏi dùng các uyển ngữ để đánh tráo khái niệm, chẳng hạn trong quá khứ, họ đă dùng “chuyên chính” để thay cho “độc tài” khiến cho toàn dân Bắc Kỳ ai cũng ủng hộ “chuyên chính” nhưng đả đảo “độc tài” và hiện nay cũng để tranh thủ sự ủng hộ của nhiều người, họ đă thay “Chủ Nghĩa Tư Bản Đỏ” bằng “Nền Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xă Hội Chủ Nghĩa”. Nhờ chính sách đánh lận con đen này mà chủ nghĩa tư bản đỏ hiện vẫn đang phát triển, và những nhà Tư Bản Đỏ vẫn đang sống hiên ngang, đang rất an nhiên tự tại trên đầu trên cổ của cả 95 triệu người dân Việt, mà không ít là các nhân sỹ trí thức có đầy đủ học hàm học vị.
Thương thay!

Ngày 07 tháng 10 năm 2012

Nguyễn Thu Trâm

 


B̀NH LUẬN

Tản mạn cuối năm  
H́nh ảnh đáng ghi nhớ trong năm 
Miệng kẻ sang có gang có thép 
Hiến dâng máu ! 
Xướng xa vô loài
Khinh bỉ
Học làm người
Cái Hộ Chiếu/Thông Hành
Thất bại hay thành công
Ngân hàng quân đội
Nói chuyện với Hà Sĩ Phu
Trái khoáy cuộc đời 
Một chế độ hèn hạ 
Chữ với nghĩa 
Cơm với cá…  
Tuyên bố đầy tính sáng tạo
Chưa hết đu dây
C̣n có t́nh người không? 
Cả tin hay nghi ngờ 
Ca sĩ hải ngoại... Những kẻ bán linh hồn xho quỷ
Sợ hay không sợ trung quốc
Gây hấn!
Lại nói về lá cờ
Trớ trêu của lịch sử
Các anh, một chính phủ khốn nạn!
Xin cám ơn Tổng Thống Obama
Nổ
Nước mắt cá sấu 
Bánh ḿ Ai Cập, cá Việt Nam, khát vọng con người 
Trách niệm về đâu 
Mặc cảm dốt nát
Đâu là sự thật ?
Bệnh Nổ Ở Mỹ Rất Thịnh Hành?  
Gần 2 triệu người đă hy sinh cho cuộc chiến, v́ mục đích ǵ?  
Văn hóa "Giả Vờ"  
Tổng Thống Donald J. Trump ?
Mừng mùa Xuân dân chủ!
Tâm lư chính trị
Bắt Ls Nguyễn Văn Đài là hành động tuyệt vọng của CS
Chuyện ǵ cũng chấm hết !
Dốt như chuyện tu, Ngu như tại chức
Bài học nặng kư
Không thể tha thứ được
Em bé và những viên sỏi
Bệnh "nói dai, nói dài, nói dở, nói dô diên"
Rường cột nước nhà
Rỗng tuêch rỗng toác
Vẫn chuyện xe cán chó
Hai cái băy nguy nhiểm của "Nhớ rừng"
Giá trị của VNCH
30 Tháng Tư, cô nghệ sĩ Kim Chi dứt khoát
C̣n ǵ xấu hổ hơn nữa?
V́ sao Do Thái không dám không kích Iran?
Ông "cha" Trịnh tuấn Hoàng
Nói KHÔNG Với Cộng Sản!
Những sự thật cần phải biết  về VNCH  
Đập "b́nh" phải đập cái b́nh... phong! 
Thăm dân cho biết sự t́nh 
Cái giá của Tự Do 
Con chuột và cái b́nh  
Đàn ḅ vào thành phố 

Tranh quyền đoạt lợi
Làm từ thiện - Nên hay không

Thôi rồi... 
Chuyện biển đông 
Quả đại pháo cuối cùng  
Biển Đông dậy sống  
Vụ HD 981: Việt Nam xem xét quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ
Thư trả lời một bạn Du Học Sinh....
Gửi các anh Quân Nhân QLVNCH đang ảo tưởng
Tổ Quốc muốn ta phải kiên cường
Đừng mắc mưu bọn Việt cộng....
Việt Cộng – Việt Cộng  
Một âm mưu thâm độc của Việt Cộng 
Họ là “ngụy”, ta là ǵ?  
Việt cộng hóa

Kinh nghiệm tạo ra kinh nghiệm
Những sự thật cần phải biết
Giọt nước mắt cho quê hương
Vơ Thị Thắng và Nguyễn Phương Uyên, bóng tối và ánh sáng
Muốn Việt Cộng sớm sụp đổ
Tổ Quốc Việt Nam - C̣n hay đă mất?
Đồng chí Ếch dốt chính tả
Đứng chàng hảng 
Thời sinh viên ở Sài G̣n  
Hăy nói trước ngày chết  
Chuyện cái sổ hưu
Thật giả, giả thật
Bất an
Nhận định về cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2012
Thế hệ của tôi – một thế hệ vứt đi
Người CS - Cộng sinh hay kư sinh
Miền Nam sau 37 năm dưới chế độ CS
Lẳng lặng mà xem...
Chủ nghĩa tư bàn và chủ nghĩa tư bản đỏ
Không có gí quư hơn độc lập con c...
Bản án chế độ cộng sản VN
Phản hồi về bài báo "Hành động lố bịch" trên báo QĐ...
Thân phận một tù nhân chính trị VN bi quên lăng
Hơi ấm non sông
Mẹ kiếp: Đứa nào bán nước?
Thêm lần nhắc nhớ
Hào khí Việt Nam – Đáp lời Sông Núi!  
Nhân ngày Quân Lực 19 tháng 6...  
Hai câu chuyện phụ nữ Việt Nam
Tương lai nào cho đảng cộng sản VN?
Anh hùng dân tộc
Thiên tài đảng ta
Ngọc ở trong nhà
Băi nhiệm và bất tín nhiệm
Ngày phán xét sẽ đến
Thân phận "cử tri" và "Đại biểu Nhân dân" ở Việt Nam
Sức mạnh của Cộng Đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại  
Giữa Đạo và Đời
Tiên lăng - Chuyện không đơn giăn
Triệu con tim, c̣n triệu khối kiêu hùng
Độc quyền đẻ ra đặc quyền
Những viên Đạn Hợp Âm
Đảng là tên đầy tớ phản phúc!
Cơn băo lốc
Kẻ thù nguy hiểm chính là thành phần đánh phá cộng đồng
Xuân quê hương
Nhân quyền trong rừng luật
Nhận lầm đồng hương
Vô tôn giáo
Bạo lực của cường quyền: Xưa và Nay
Nhân quyền trong rừng luật
Những người "vọng quốc"
Chó sói gởi chân
Làm thế nào để giành lại tự do?
Thử cho biết
Tin nhà nước !
Thế chân hạc mới tại Á Châu
Thời anh hùng
Đỗ Thị Minh Hạnh - Giọt nước hay mảnh thuỷ tinh
Tuyển dụng nhân tài
Nghề bán nước
Đạp vào mặt lịch sử
Cái giá của độc lập và tự do
Thêm một chiến sĩ đấu tranh bị cầm tù
Thằng dân
Người lính VNCH & vành khăn tang Tổ Quốc
Nhận định t́nh h́nh đất nước hiện nay
Núm ruột quê hương
Dép râu và nón cối của bộ đội Việt Cộng
Khủng bố: Xưa và nay
Lại viết về nổi bất hạnh của QLVNCH
Bài học 30 tháng 4
36 năm Quốc hận nghĩ về tâm trạng của tù nhân chính trị
Những ngộ nhận lịch sử
36 năm Quốc hận tôi nghĩ ǵ?
Nhớ lại nỗi bất hạnh của QLVNCH
Quốc gia thua để thắng, cộng sản thắng để thua
Chiến sĩ VNCH được giải ngũ chưa?
Người lính VNCH
Sáng mắt ra chưa?
Trí tức thổ tả
Giă từ Thiện và bệnh Mù Loà
Triển vọng chiến thắng công sản của người Quốc Gia
Tôi là ai?
Xuống đường
Nằm Vùng? Ai? Ở Đâu?  
Lộn xộn tiếng Việt thời giao lưu văn hóa ở Việt Nam
Mậu Thân, Anh c̣n nhớ hay đă quên ?
Thiên đàng XHCN
Từ Tunisia, qua Yemen, đến Ai Cập, bao giờ đến công sản Việt Nam ?
Đàn cá trong ao bác Hồ và những con chó của Pavlov
Ṭm tem...
Thư gửi Nguyễn Đắc Xuân
Về chuyện “trong sáng hóa” tiếng Việt...
Tự điển
Văn hoá và con người
Chuyến xe buưt và khúc hát người lính mù  
Vài suy nghĩ về biểu t́nh chống văn hóa vận tại Melbourne
Những kẻ thầy đời
Nhạc lính
Tin và không tin trong xă hội VN
Khi bài hát trở về
Từ buổi chiều trên nghĩa địa Hàng Dương
Ḷng dân đang chuyển ?
Tứ Bất Tận - Tứ Bất Năng
Lê Thị Công Nhân
Nh́n lại đống rác lịch sử đánh Mỹ cứu nước của csvn
34 năm sau, họ là ai ?
Nh́n Tây Tạng thấy Việt Nam
Chuyện đời...
Đặc công văn hoá miền Nam
Bài viết từ một người SG
Thư ngỏ gửi những người trí thức mê sảng...
Tội nghiệp đất nước tôi
Thời thế mới, đấu tranh mới...
Bao giờ dân Việt trở thành thiểu số trên chính quê hương ḿnh
Nói với các con tôi
Phiên phiến tuổi già
Hành vi nhỏ... dă tâm lớn
Gà trống và cáo
Xin đừng lăng quên nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ
Thảm trạng người Việt tỵ nạn tại Cam-bốt
Sao anh nỡ đành quên
Thế hệ già hải ngoại nên nh́n lại
Khiếp nhược: Nhục và hèn
Tiếng nói từ Mộ Đức
Từ tiếng súng Trần Văn Bé Tư
Ca rao thời đại hcm
Những vần thơ chui
Lê Thị Công Nhân - Người con cưng của ...
Cũng bởi thằng dân ngu
Chống VC hay TC?
Cái Làn và cái L...
Trông thấy vậy mà không phải vậy
Thèm
Hăy vất bỏ khối nặng của tính ác và sự xấu
Chọn lựa
C̣n cờ đỏ sao vàng th́...
Đừng măi lợi dụng "nỗi đau da cam"...
Lạ và nhạy cảm
Chân dung người vợ lính
Việt Nam lâm nguy
Gịng sông Bến Hải vẫn c̣n
Giáo dục VN, tội ác băng hoại xă hội
34 năm nh́n lại cuộc chiến chống csVN
Nay anh, mai tôi
Chiến dịch hoa hồng đỏ của csVN
Đêm nhớ về anh
Nhớ Vơ Hoàng
Cái miệng
Từ Lê Văn Thinh đến Nguyễn Cung Thương
Chuyện phải viết
Vất chanh bỏ vỏ
Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm
Mối nhục của một quốc gia
Lá Cờ
Mơ ước của tôi
Chim hạc và chó săn
Tường tŕnh 10 điểm, Đạo đạt lên LHQ
NK Đặng Thuỳ Trâm - Sản phẩm dối trá ...
Tóm tắt một số tội ác cs VN
Sự thực về cái gọi là "Đại thắng mùa Xuân
Bọn cs sợ quan thầy ...
Xin hăy cứu lấy Tổ Quốc
Tâm t́nh gửi đến anh chị CQN QLVNCH
Đỉnh cao cháy rụi
Mậu Thân, anh c̣n nhớ hay đă quên
Cảnh giác âm mưu "tẩy nảo" của Casula Powerhouse
Bệnh "dại" của người Việt
Chuyện Nguyễn Thái Hoàng
Niềm kiêu hănh của người Việt
Chiến dịch "tháng Tư đen"
Tổng phản công nghị quyết 36
Kép độc cứu nguy
Thăm nom và săn sóc nhau lúc c̣n sống
Giặc từ thiện
Tiền nhân...
Những ám ảnh khó tẩy xóa
Tính hay quên của người Việt tỵ nạn cs
Món nợ nên ghi nhớ
Nên đầu tư cho thế hệ trẻ
Mẹ Âu Cơ - Tiếng thở dài và niềm an ủi
Trăm trứng trăm con - Một truyền thuyết
Hai h́nh ảnh - Một sự so sánh
Ông Kỳ "Xuống Cấp"
Tôi thấy và nghe được ǵ ở Sài-G̣n ...