Thế hệ già hải ngoại nên nh́n lại

Xuân Khê

Lời dẫn: Trong bài viết tác giả không nhằm đả phá và bôi nhọ cá nhân hay tập thể nào . Người viết chỉ mong đưa ra cái nh́n bao quát chung cho hiện t́nh người VN Tỵ Nạn CS tại hải ngoại hiện nay .
***
Từ ngày người Việt quốc gia phải bỏ nước ra đi tỵ nạn Cộng sản đến nay đă ngót nghét ba mươi tư năm dài đăng đẵng. Cả 1 quá tŕnh lận đận lao đao tại hải ngoại, một mặt chúng ta phải lo sinh kế một mặt phải chống chọi với sự đánh phá ác liệt của CSVN với nhiều mưu đồ bằng mọi giá phải nhuộm đỏ cho bằng được khối mấy triệu người VN chống Cộng hải ngoại mới nghe.

Cứ mỗi năm trôi qua chúng ta lần lượt chứng kiến nhiều người bạn đồng tâm đồng chí cùng màu cờ sắc áo năm nào ra đi về cơi hư vô vĩnh viễn mang theo bao nhiêu u uẩn của chí lớn không thành, nhiệm vụ chưa tṛn với dân với nước. Những người c̣n lại tóc càng ngày càng bạc thêm, sức lực càng lúc càng vơi dần nhưng sự nghiệp đánh đổ bạo quyền CSVN giúp luồng gió mới dân chủ dân quyền cho quê hương VN th́ c̣n đó đang đợi đang chờ chúng ta. Đêm nằm không yên giấc, nếu có suy nghĩ sâu hơn th́ phải đáng giật ḿnh v́ SỰ NGHIỆP CHỐNG CỘNG CỦA CHÚNG TA ĐẾN CHO THẾ HỆ TRẺ TẠI HẢI NGOẠI chưa đi được đến đâu.?

Trong lúc này thời gian không đợi chúng ta nữa, và đây là những ǵ mà NGỤY QUYỀN HÀ NỘI ĐANG ĐỢI. Vâng, thời gian sẽ giùp Hà Nội giải quyết giùm những chướng ngại vật tức là chúng ta trên bước đường "chinh phạt cộng đồng hải ngoại". Ư nghĩa duy nhất là CSVN đợi lớp người như chúng ta từ giă cơi đời và sẽ tung những độc chiêu cuối cùng tại "chiến trường QUỐC CỘNG tại hải ngoại".

Đáng lo ngại thay, lớp trẻ tại hải ngoại v́ không được sinh ra trong nanh vuốt của CS . Đến khi bằt đâu biét nhận thức th́ tai hại thay tên phù thủy CSVN hiện tại nó lại tung đ̣n phép, bằng cách tự khoác lên chúng chiếc áo một bà tiên hiền dịu với những lời lẽ ngọt ngào quyến rủ ; khiến cho giới trẻ tại hải ngoại đang lần hồi bị thôi miên bởi những xảo thuật quỷ quyệt . Chỉ có chúng ta nhờ kinh nghiệm dày dặn mới biết để chống trả và vạch trần bộ mặc phù thủy với những nanh vuốt của loài hồ ly tinh bên trong mà thôi.

Thế th́ vấn đề cấp bách nhất cho lớp cha ông như chúng ta, thế hệ thứ nhất của lớp người VN tỵ nạn CS phải làm ǵ đây? Chính là GIỚI TRẺ hải ngoại, đây là sự nghiệp chống cộng duy nhất giải quyết một phen TRỐNG MÁI -HƠN THUA với loài Cộng phỉ gian trá quỷ quyệt mà thôi. Nếu chúng ta bị mất sự ủng hộ của lớp trẻ con em chúng ta tại hải ngoại này xem như chúng ta THUA là điều chắc chắn.

Chúng ta phải nh́n nhận thực tế: lực lượng chúng ta càng ngày càng ít dần, v́ chúng ta không hay chưa bao giờ đào sâu và "chiến lược t́m ṭi bổ sung quân số "-trái lại CSVN càng ngày càng được bổ sung, trẻ hóa, liên tục tấn công cộng thêm sự yểm trợ nhiều mặt của lớp tay sai nữa.

Con em CSVN dĩ nhiên lớp trẻ này nó sẽ tích cực bảo vệ sự nghiệp tài sản cha ông của chúng đến cùng, lũ này chúng ta không c̣n mong chi v́ "con quan th́ lại làm quan".

Nhưng trách nhiệm chúng ta phải làm sao ngồi lại bàn thảo được một chiến lược và phương sách chính trị giải thích và giáo dục cho con em chúng ta tại hải ngoại phải có lư tưởng làm người thanh niên VN và nhất là vạch ra những tội lỗi và mưu kế thâm độc xảo quyệt của cán bộ nằm vùng tại hải ngoại.

Lũ cán bộ VC này hàng ngày hàng giờ trong học đường, trên phương tiện internet, trên các buổi giao lưu văn nghệ chúng đang kéo dần con em chúng ta về dần về dần ngă theo chúng, ít nhất là lung lạc dần cái nh́n của con em chúng ta đối với chúng ta theo thời gian. Đây là một BÁO ĐỘNG ĐỎ cho sự nghiệp chống Cộng của chúng ta.

Chúng ta có một khuyết điểm không dám nh́n vào sự thực: biết người biết ta trăm trận trăm thắng; dù chúng ta không nói lên sự thực th́ VC cũng biết thôi. Chi bằng những lớp người lănh đạo tại hải ngoại sao không ngồi lại với nhau bỏ qua những dị biệt nhỏ nhen để t́m ra một chiến lược chống cộng lâu dài khi chúng ta KHÔNG C̉N NỮA?

Rỏ ràng có một trở ngại rất lớn cho cộng đồng NVHN là sự “đánh phá nhau” càng lúc càng “ác liệt” hơn là dĩ ḥa vi quư, đoàn kết v́ sự mất c̣n của tổ quốc và sự nghiệp quốc gia VN là trên hết. Chúng ta nếu càng làm chuyện chính trị tức là sự tranh đấu chống Cộng th́ lại càng mất đoàn kết, càng không để tâm lực vào sự việc chung .

Trái lại, chuyện “cá nhân” và “địa phưong” càng lúc càng lớn càng tốn nhiều th́ giờ và mối nguy nhất là ḷng tin của đồng hương càng ngày càng giảm , sự chán nản của mọi người càng lúc càng tăng . Chung quy cũng từ tự ái mà ra cả . Không ai nghe ai không ai phục ai . Hội chứng lạm phát về hội đoàn càng lúc càng nhiều ; mà càng nhiều hội đoàn th́ sự kết hợp đồng tâm càng lúc càng nhạt phai dần theo ngày tháng . Từ đó lại đi đến một sự thực “đánh phá lẫn nhau –chia năm xẻ bảy” đây là những ǵ đồng hương chúng ta đă thấy tại Nam và Bắc California .

Thêm một “hôi chứng làm vua “ mà chúng ta phải kể ra đây ; đó là thực tài lănh đạo chưa có và chưa đủ khả dĩ để mọc ra thêm hội đoàn tổ chức-đưa đến t́nh trạng tham quyền cố vị tham danh “cố vấn “ càng lúc càng nhiều và đây cũng nguyên nhân nảy sinh ra chia rẻ . Trong lúc đó t́nh h́nh chính trị và nhu câù công đồng TNCS không cần phải chuyện “chia năm xẻ bảy”.

Có lớp người hải ngoại ưa mang trên ḿnh hào quang của “Trí Thức -Kẻ Sĩ” nhưng lại chưa thực hiện đúng chức phận trí thức hoặc kẻ sĩ . Lớp người này dù ít nhiều cũng thành đạt tại những quốc gia tạm dung nhưng sự đóng góp của họ đối với phong trào tranh đấu cho VN dân chủ tự do c̣n quá hạn hẹp . Đôi khi chính sự ổn định và thành đạt của đời sống làm họ có khuynh hướng ích kỷ và tự thu ḿnh vào trong cái “tháp ngà của những tư duy ích kỷ và thụ động ‘. Có những lư thuyết mới của lớp người “Trí giả “ này đưa ra rằng nên “BUÔNG-HĨ-XẢ” với đời để đưa nhau đến một cuộc đời hoà b́nh và an lạc trong giáo lư từ bi của đạo Phật .

Nh́n qua hời hợt , th́ đó là lời khuyên “trân quư” ; nhưng nếu nghĩ cho sâu đây là biện thuyết cầu an và “thụ hưỏng “ của những kẻ sĩ đă thành đạt hay thành danh ở nước ngoài . Lớp người này rơ ràng đồng bào VN ở quê nhà không mong chi hoạ chăng là sự cổ vơ “hoà hợp ḥa giải “ tiếp tay và an phận sự trị v́ của chủ nghĩa CS lâu dài trên quê hương đau khổ VN . Giá như, hoàn cảnh của lớp trí thức haỉ ngoại loại cầu an này không đi được nước ngoài , giá như họ vẫn c̣n ở VN và đang sống dưới chế độ độc tài tham nhũng cùng thối nát cũng như ê chề nhục nhả như VN hiện nay. Đất đai bị hạm quan CSVN trưng thu, con cái phải đi làm Osin nưóc ngoài – hay lượm ni-lon bán vé số hoặc giả bị bán qua các động măi dâm bên Tàu bên Cam bốt - th́ chưa chắc ǵ họ đă có khuyng hướng “cầu an -từ bi tuyệt đối “ bỏ xả mọi chuyên trên đời “Ô trọc “ này mà “tu” đi cho đời “bớt đau khổ “ như hiện nay ?!

Tôi tin rằng đến những ngày tháng “cuối cùng” này nếu chúng ta không ngồi lại với nhau mạnh dạn nói thẳng với nhau; câu hỏi hiện nay chúng ta có bao nhiêu hội đoàn, tổ chức THANH NIÊN VN HẢI NGOẠI chống cộng tại các châu lục nhất là Bắc mỹ và có tổ chức thanh niên VN hải ngoại tạo được một đảng phái chính trị có mức độ lư luận chính trị đủ khả năng ĐẬP TAN MƯU ĐỒ PHÙ THUỶ CSVN; ḥng chiêu dụ và lung lạc đồng bào VN hải ngoại.

Chúng ta phải nh́n nhận sự thực sống lẫn lộn với văn hóa nước ngoài chính những khoảng cách biệt rỏ rêt v́ học vấn v́ nền giáo dục và văn hóa khác với chúng ta ;đă làm cho sự cách biệt giữa GIÀ và TRẺ càng lúc càng xa dần và đây là môi trường thuận lợi cho CSVN từ từ nhiễm độc con em chúng ta và thuận lợi nhất là những lần về du lịch VN, hay những đợt giao lưu trên mạng (internet).

Thành phần trí thức trẻ VN hải ngoại càng lúc càng đông . CSVN rất thèm muốn chiêu dụ nhưng sự thật ê chề hiện nay CSVN chỉ chiêu dụ được những tầng lớp hám lợi “giá áo túi cơm “ thôi c̣n “chất xám thực sự” về VN chưa đạt đến 3% . Trí thức đúng nghĩa về khách quan con em chúng ta rỏ ràng được đào tạo từ môi trường các nước dân chủ và phát triển mọi mặt ; với mô h́nh chính phủ phản dân chủ CSVN và trong thế giới thông tin hiện nay làm sao CSVN che dấu được khối “chất xám “đồ sộ này từ hải ngoại ? Chuyện là chúng ta làm sao cho lớp trẻ VN hải ngoại nh́n ra được nhiệm vụ thiêng liêng là tiếp tục con đường đấu tranh cứu nước VN ra khỏi hiểm họa độc tài phi dân chủ CSVN đang trị v́ trên hơn 80 triệu đồng bào đất Việt. Là nhiêm vụ tối ư cấp thiết cho lớp già hải ngoại hiên nay trong thời gian “chiều tà xế bóngi” .

Và chuyện lại càng sai lầm hơn khi lớp “trí giả “ hải ngoại này càng cổ xúy cho phong trào “buông xả “mọi việc “trần đời ‘để cùng nhau già cùng trẻ thu ḿnh lại trong những lớp bọc của những tháp ngà cầu an cùng tiêu cực hay “từ bi giả hiệu” nhưng “hậu ư “ của nó nhằm làm tê liệt hết mọi ước mong tranh đấu cho VN dân chủ , hất nhào được chế độ CSVN hại dân bán nuớc như hiện nay .

Phong trào chống Cộng của chúng ta dù có to lớn đến mức độ nào nếu không được sự tham gia đông đúc của con em chúng ta th́ chỉ là chiến thắng giai đoạn nhưng về lâu dài th́ chúng ta đang có những lỗ hổng lớn . CSVN đang đợi chừng này việc mà thôi. Chiến lược tấn cộng của CSVN chúng rất uyển chuyển và lựa chiều, chúng áp dụng khi du kích, khi quy mô, cũng có khi chiến tranh rĩ tai đầu độc hay "binh vận" trong ḷng chúng ta làm chúng ta ung thối, tan nát từng măng lớn.

Chúng đang có TIỀN, đây là điều thực tế. Chính tiền đang làm cho những con người cùng hàng ngũ với chúng ta đang trở nên hôn mê u muội sẵn sàng làm "nội tuyến" cho CSVN bất cứ h́nh thức nào .Nhất trong truyền thông báo chí hay những ǵ có dính đến số đông tức là CỘNG ĐỒNG nhất là giới trẻ hải ngoại hiện nay đang nằm trong TẦM NGẮM CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CSVN là điều không thể không có.

Tóm lại chiến tuyến chống cộng tại hải ngoại phải có những “pháo thủ mới” tức là con em chúng ta, thế hệ thứ hai này có nhiều thuận lợi hơn chúng ta rất nhiều về mọi mặt. Môt điều kiện cuối cùng cho chúng ta là t́m một phương pháp tối ưu làm sao cho con em chúng ta tại hải ngoại hiểu ra được nhiệm vụ THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC EM LÀ CỨU TỔ QUỐC VN THOÁT ĐƯỢC XIỀNG XÍCH CỦA CSVN, của HỌA MẤT NƯỚC vào tay Tàu Cộng, đem lại luồng gió mới dân chủ nhân quyèn cho đại thể đồng bào dân tộc VN - Muốn được thế th́ chúng ta phải t́m một phương pháp chinh phục con em chúng ta chắc hẳn rằng là không phải là "RA LỆNH" nữa rồi ! Trái lại GIẢI THÍCH CÙNG LƯ LUẬN HỢP LƯ HỢP T̀NH trong lời lẽ chân t́nh là phương pháp TRANH THỦ NHÂN TÂM đắc dụng nhất mà thôi.

MẶT TRẬN CHIẾN THẮNG CỘNG THÙ KHÔNG PHẢI TRONG TẦM TAY CHÚNG TA MÀ TRONG TAY CON EM CHÚNG TA; GIỚI TRẺ HẢI NGOẠI; ĐÂY LÀ ĐIỀU KHẲNG ĐỊNH.

Xuân Khê

 


B̀NH LUẬN

Tản mạn cuối năm  
H́nh ảnh đáng ghi nhớ trong năm 
Miệng kẻ sang có gang có thép 
Hiến dâng máu ! 
Xướng xa vô loài
Khinh bỉ
Học làm người
Cái Hộ Chiếu/Thông Hành
Thất bại hay thành công
Ngân hàng quân đội
Nói chuyện với Hà Sĩ Phu
Trái khoáy cuộc đời 
Một chế độ hèn hạ 
Chữ với nghĩa 
Cơm với cá…  
Tuyên bố đầy tính sáng tạo
Chưa hết đu dây
C̣n có t́nh người không? 
Cả tin hay nghi ngờ 
Ca sĩ hải ngoại... Những kẻ bán linh hồn xho quỷ
Sợ hay không sợ trung quốc
Gây hấn!
Lại nói về lá cờ
Trớ trêu của lịch sử
Các anh, một chính phủ khốn nạn!
Xin cám ơn Tổng Thống Obama
Nổ
Nước mắt cá sấu 
Bánh ḿ Ai Cập, cá Việt Nam, khát vọng con người 
Trách niệm về đâu 
Mặc cảm dốt nát
Đâu là sự thật ?
Bệnh Nổ Ở Mỹ Rất Thịnh Hành?  
Gần 2 triệu người đă hy sinh cho cuộc chiến, v́ mục đích ǵ?  
Văn hóa "Giả Vờ"  
Tổng Thống Donald J. Trump ?
Mừng mùa Xuân dân chủ!
Tâm lư chính trị
Bắt Ls Nguyễn Văn Đài là hành động tuyệt vọng của CS
Chuyện ǵ cũng chấm hết !
Dốt như chuyện tu, Ngu như tại chức
Bài học nặng kư
Không thể tha thứ được
Em bé và những viên sỏi
Bệnh "nói dai, nói dài, nói dở, nói dô diên"
Rường cột nước nhà
Rỗng tuêch rỗng toác
Vẫn chuyện xe cán chó
Hai cái băy nguy nhiểm của "Nhớ rừng"
Giá trị của VNCH
30 Tháng Tư, cô nghệ sĩ Kim Chi dứt khoát
C̣n ǵ xấu hổ hơn nữa?
V́ sao Do Thái không dám không kích Iran?
Ông "cha" Trịnh tuấn Hoàng
Nói KHÔNG Với Cộng Sản!
Những sự thật cần phải biết  về VNCH  
Đập "b́nh" phải đập cái b́nh... phong! 
Thăm dân cho biết sự t́nh 
Cái giá của Tự Do 
Con chuột và cái b́nh  
Đàn ḅ vào thành phố 

Tranh quyền đoạt lợi
Làm từ thiện - Nên hay không

Thôi rồi... 
Chuyện biển đông 
Quả đại pháo cuối cùng  
Biển Đông dậy sống  
Vụ HD 981: Việt Nam xem xét quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ
Thư trả lời một bạn Du Học Sinh....
Gửi các anh Quân Nhân QLVNCH đang ảo tưởng
Tổ Quốc muốn ta phải kiên cường
Đừng mắc mưu bọn Việt cộng....
Việt Cộng – Việt Cộng  
Một âm mưu thâm độc của Việt Cộng 
Họ là “ngụy”, ta là ǵ?  
Việt cộng hóa

Kinh nghiệm tạo ra kinh nghiệm
Những sự thật cần phải biết
Giọt nước mắt cho quê hương
Vơ Thị Thắng và Nguyễn Phương Uyên, bóng tối và ánh sáng
Muốn Việt Cộng sớm sụp đổ
Tổ Quốc Việt Nam - C̣n hay đă mất?
Đồng chí Ếch dốt chính tả
Đứng chàng hảng 
Thời sinh viên ở Sài G̣n  
Hăy nói trước ngày chết  
Chuyện cái sổ hưu
Thật giả, giả thật
Bất an
Nhận định về cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2012
Thế hệ của tôi – một thế hệ vứt đi
Người CS - Cộng sinh hay kư sinh
Miền Nam sau 37 năm dưới chế độ CS
Lẳng lặng mà xem...
Chủ nghĩa tư bàn và chủ nghĩa tư bản đỏ
Không có gí quư hơn độc lập con c...
Bản án chế độ cộng sản VN
Phản hồi về bài báo "Hành động lố bịch" trên báo QĐ...
Thân phận một tù nhân chính trị VN bi quên lăng
Hơi ấm non sông
Mẹ kiếp: Đứa nào bán nước?
Thêm lần nhắc nhớ
Hào khí Việt Nam – Đáp lời Sông Núi!  
Nhân ngày Quân Lực 19 tháng 6...  
Hai câu chuyện phụ nữ Việt Nam
Tương lai nào cho đảng cộng sản VN?
Anh hùng dân tộc
Thiên tài đảng ta
Ngọc ở trong nhà
Băi nhiệm và bất tín nhiệm
Ngày phán xét sẽ đến
Thân phận "cử tri" và "Đại biểu Nhân dân" ở Việt Nam
Sức mạnh của Cộng Đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại  
Giữa Đạo và Đời
Tiên lăng - Chuyện không đơn giăn
Triệu con tim, c̣n triệu khối kiêu hùng
Độc quyền đẻ ra đặc quyền
Những viên Đạn Hợp Âm
Đảng là tên đầy tớ phản phúc!
Cơn băo lốc
Kẻ thù nguy hiểm chính là thành phần đánh phá cộng đồng
Xuân quê hương
Nhân quyền trong rừng luật
Nhận lầm đồng hương
Vô tôn giáo
Bạo lực của cường quyền: Xưa và Nay
Nhân quyền trong rừng luật
Những người "vọng quốc"
Chó sói gởi chân
Làm thế nào để giành lại tự do?
Thử cho biết
Tin nhà nước !
Thế chân hạc mới tại Á Châu
Thời anh hùng
Đỗ Thị Minh Hạnh - Giọt nước hay mảnh thuỷ tinh
Tuyển dụng nhân tài
Nghề bán nước
Đạp vào mặt lịch sử
Cái giá của độc lập và tự do
Thêm một chiến sĩ đấu tranh bị cầm tù
Thằng dân
Người lính VNCH & vành khăn tang Tổ Quốc
Nhận định t́nh h́nh đất nước hiện nay
Núm ruột quê hương
Dép râu và nón cối của bộ đội Việt Cộng
Khủng bố: Xưa và nay
Lại viết về nổi bất hạnh của QLVNCH
Bài học 30 tháng 4
36 năm Quốc hận nghĩ về tâm trạng của tù nhân chính trị
Những ngộ nhận lịch sử
36 năm Quốc hận tôi nghĩ ǵ?
Nhớ lại nỗi bất hạnh của QLVNCH
Quốc gia thua để thắng, cộng sản thắng để thua
Chiến sĩ VNCH được giải ngũ chưa?
Người lính VNCH
Sáng mắt ra chưa?
Trí tức thổ tả
Giă từ Thiện và bệnh Mù Loà
Triển vọng chiến thắng công sản của người Quốc Gia
Tôi là ai?
Xuống đường
Nằm Vùng? Ai? Ở Đâu?  
Lộn xộn tiếng Việt thời giao lưu văn hóa ở Việt Nam
Mậu Thân, Anh c̣n nhớ hay đă quên ?
Thiên đàng XHCN
Từ Tunisia, qua Yemen, đến Ai Cập, bao giờ đến công sản Việt Nam ?
Đàn cá trong ao bác Hồ và những con chó của Pavlov
Ṭm tem...
Thư gửi Nguyễn Đắc Xuân
Về chuyện “trong sáng hóa” tiếng Việt...
Tự điển
Văn hoá và con người
Chuyến xe buưt và khúc hát người lính mù  
Vài suy nghĩ về biểu t́nh chống văn hóa vận tại Melbourne
Những kẻ thầy đời
Nhạc lính
Tin và không tin trong xă hội VN
Khi bài hát trở về
Từ buổi chiều trên nghĩa địa Hàng Dương
Ḷng dân đang chuyển ?
Tứ Bất Tận - Tứ Bất Năng
Lê Thị Công Nhân
Nh́n lại đống rác lịch sử đánh Mỹ cứu nước của csvn
34 năm sau, họ là ai ?
Nh́n Tây Tạng thấy Việt Nam
Chuyện đời...
Đặc công văn hoá miền Nam
Bài viết từ một người SG
Thư ngỏ gửi những người trí thức mê sảng...
Tội nghiệp đất nước tôi
Thời thế mới, đấu tranh mới...
Bao giờ dân Việt trở thành thiểu số trên chính quê hương ḿnh
Nói với các con tôi
Phiên phiến tuổi già
Hành vi nhỏ... dă tâm lớn
Gà trống và cáo
Xin đừng lăng quên nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ
Thảm trạng người Việt tỵ nạn tại Cam-bốt
Sao anh nỡ đành quên
Thế hệ già hải ngoại nên nh́n lại
Khiếp nhược: Nhục và hèn
Tiếng nói từ Mộ Đức
Từ tiếng súng Trần Văn Bé Tư
Ca rao thời đại hcm
Những vần thơ chui
Lê Thị Công Nhân - Người con cưng của ...
Cũng bởi thằng dân ngu
Chống VC hay TC?
Cái Làn và cái L...
Trông thấy vậy mà không phải vậy
Thèm
Hăy vất bỏ khối nặng của tính ác và sự xấu
Chọn lựa
C̣n cờ đỏ sao vàng th́...
Đừng măi lợi dụng "nỗi đau da cam"...
Lạ và nhạy cảm
Chân dung người vợ lính
Việt Nam lâm nguy
Gịng sông Bến Hải vẫn c̣n
Giáo dục VN, tội ác băng hoại xă hội
34 năm nh́n lại cuộc chiến chống csVN
Nay anh, mai tôi
Chiến dịch hoa hồng đỏ của csVN
Đêm nhớ về anh
Nhớ Vơ Hoàng
Cái miệng
Từ Lê Văn Thinh đến Nguyễn Cung Thương
Chuyện phải viết
Vất chanh bỏ vỏ
Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm
Mối nhục của một quốc gia
Lá Cờ
Mơ ước của tôi
Chim hạc và chó săn
Tường tŕnh 10 điểm, Đạo đạt lên LHQ
NK Đặng Thuỳ Trâm - Sản phẩm dối trá ...
Tóm tắt một số tội ác cs VN
Sự thực về cái gọi là "Đại thắng mùa Xuân
Bọn cs sợ quan thầy ...
Xin hăy cứu lấy Tổ Quốc
Tâm t́nh gửi đến anh chị CQN QLVNCH
Đỉnh cao cháy rụi
Mậu Thân, anh c̣n nhớ hay đă quên
Cảnh giác âm mưu "tẩy nảo" của Casula Powerhouse
Bệnh "dại" của người Việt
Chuyện Nguyễn Thái Hoàng
Niềm kiêu hănh của người Việt
Chiến dịch "tháng Tư đen"
Tổng phản công nghị quyết 36
Kép độc cứu nguy
Thăm nom và săn sóc nhau lúc c̣n sống
Giặc từ thiện
Tiền nhân...
Những ám ảnh khó tẩy xóa
Tính hay quên của người Việt tỵ nạn cs
Món nợ nên ghi nhớ
Nên đầu tư cho thế hệ trẻ
Mẹ Âu Cơ - Tiếng thở dài và niềm an ủi
Trăm trứng trăm con - Một truyền thuyết
Hai h́nh ảnh - Một sự so sánh
Ông Kỳ "Xuống Cấp"
Tôi thấy và nghe được ǵ ở Sài-G̣n ...