Những bài viết của Bất Khuất

Thuyền Đời - Con thuyền Audio
Thuyền Đời - Xuân quê hương Audio
Ḍng sông quê hương - Ḍng Cửu Long  
Ngày oan trái! - Audio
Đất nước tôi - Audio
Khi người tù trở về
Tiếng trống Mê Linh - Audio
Chuyện cuối năm - Audio
Màu áo cũ - Audio
Mang theo quê hương  - Audio
Trong âm thầm c̣n nhớ ai! - Audio  
Sài G̣n là đây sao em! - Audio
Chuyện trăm năm - Trên quê hương - Audio
Chuyện trăm năm - Một ngày - Audio  
Trăm đắng ngh́n cay - Audio
Chiếc áo Bà Ba - Audio
Giữa đồng xưa - Audio
Áo trắng - Audio
Gửi nơi cuối trời - Audio
C̣n nhớ mùa xuân - Audio
Từ một chuyến đ̣ - Audio
Dêm thánh vô cùng - Audio
Khi mùa đông về  - Audio
Noel năm nào - Audio
Khúc quân hành - Audio
Cho ngàn sau - Audio
Ngh́n trùng xa cách  -  Audio
Rồi lá thay màu - Audio
Con chim biển 3 - T́m về tổ ấm - Audio
Con chim biển 2 - Trên biển khơi - Audio  
Con chim biển 1 - Tung cánh chim - Audio
Đốt sách ! - Audio
Đi học  
Sài G̣n - Audio
Thầy Chín - Audio
Đi buôn - Audio
Khi tôi về - Audio  
Làng tôi - Audio 
Sao em không đến - Audio  
Anh đi!  - Audio  
Vỉa hè đồng khởi - Audio
Ngày đại tang  
Chuyện mất chuyện c̣n  
Con chim Hoàng Yến - Audio 
Nhớ cả trời Việt Nam
C̣n thương quê hương tôi
Tôi muốn mời em về
Chuyện Tết
C̣n nhớ không em?
Trên đồi Tăng Nhơn Phú - Audio
Remember!
Cánh chim non - Audio
Đốt sách
Buổi tựu trường
Đêm trắng
Nước mắt trong cơn mưa   
Trăm đắng ngh́n cay  
Con đường tôi về
Hăy c̣n đó niềm tin
Chiều ra biển  
Những đứa con đẽ muộn  
Một thời kỷ niệm  
Băi tập
Bước chân Việt Nam
Người lính già
Để nhớ
Đi buôn  
Ngày anh đi  
Kỷ niệm xưa
Rồi tết lại đến
Bài thánh ca buồn
Tears of pride  
We remember
Vui - Buồn … Ngày hội ngộ 44 năm khoá 8B+C/72  
Mùa hè đỏ lửa  
Dư âm ngày hội ngộ 44 năm tại California  
Có chuyến bay  
Lời ca
Quỳnh Hương diển tích
Để nhớ để quên
Cờ ḿnh!
Khắc chữ Tự Do
Mai cai hạ  
Củ khoai ḿ
Khinh Binh 344
Tết


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Phá Thai là Giết Người
T́m Hiểu Vụ Án Roe vs. Wade

 

Sơn Hà
 

Luật phá thai là vấn đề rất phức tạp trong xă hội Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới. Nó không chỉ là vấn đề đạo đức và luân lư mà c̣n gây ảnh hưởng lên tất cả các lănh vực khác của con người trong thế gian.

Thông Cáo Báo Chí của Center for Reproductive Rights, đề ngày Dec.1.2021, cho biết Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đă nghe các tranh luận trong vụ kiện có tên là Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Dobbs kiện Jackson (Jackson Women’s Health Organization – Tổ Chức Y Tế Phụ Nữ Jackson) — một vụ án sẽ làm thay đổi quyền phá thai ở Hoa Kỳ.

Trong vụ án này, tiểu bang Mississippi đ̣i giữ nguyên luật cấm phá thai. Họ đ̣i lật ngược vụ án “Roe vs. Wade” (Roe kiện Wade). Điều này sẽ gây phản ứng dây chuyền đến các tiểu bang khác sẽ làm ra luật cấm phá thai.

Các trung tâm cung cấp dịch vụ phá thai tỏ ra lo ngại. Họ từ những nơi xa như Arizona, Georgia, Louisiana, Texas và Mississippi kéo về tập hợp bên ngoài ṭa án cùng với hàng ngàn người cầm các biểu ngữ “Phá thai là điều cần thiết”“Trả Quyền Tự Do cho Phụ Nữ”,…

Trong pḥng xử án, người phụ trách pháp lư của Center for Reproductive Rights (Trung Tâm Bảo Vệ Quyền Sinh Sản), bà Julie Rikelman đă tranh luận với các thẩm phán rằng không thể duy tŕ luật cấm của Mississippi. Bởi v́ nó sẽ đi đến việc lật ngược vụ án Roe, đă là án lệ hơn 40 năm qua. Nó bảo vệ quyền phá thai. Bà cho rằng các lập luận của tiểu bang Mississippi đă được Ṭa lắng nghe trước đây và hôm nay sẽ không có ǵ thay đổi để mà đưa ra một kết luận nào khác.

Bà nói: “Trong gần 50 năm, Tối Cao Pháp Viện đă công nhận và bảo vệ quyền phá thai. Hôm nay, chúng tôi kêu gọi các thẩm phán giữ nguyên kết quả bản án đă trở thành án lệ. Đă có hai thế hệ kể từ khi có vụ án Roe; họ đă định h́nh cuộc sống và tương lai của họ. Những tiến bộ mà phụ nữ đă đạt được trong quyền b́nh đẳng sẽ bị đẩy ngược trở lại, nếu họ không thể kiểm soát cơ thể, cuộc sống và tương lai của chính ḿnh”.

Lời phát biểu này có thể lung lạc một số người trong xă hội hôm nay. Sợ rằng, cấm phá thai sẽ dẫn đến việc cướp lại quyền tự do của phụ nữ và đẩy nền văn minh đi lùi trở lại 50 năm(?).

Bấy lâu nay, khối thiên tả cho rằng, phải giải phóng phụ nữ và phụ nữ phải là thành tố quan trọng trong xă hội, lănh đạo công cuộc “remake the world” (tái tạo thế giới). Họ dán nhăn cho người phụ nữ là người đi cứu rỗi nhân loại bởi v́ thế giới bị băng hoại, cần phụ nữ xây dựng lại.

Họ giật dây phụ nữ nổi dậy mà điều đầu tiên là đ̣i quyền phá thai như một quyền của phụ nữ, quyền riêng tư, quyền làm chủ thân thể, xem thai nhi là một phần thân thể có thể cắt bỏ đi, rồi gọi đó là quyền chọn lựa (Pro-Choice). Một thứ “phụ nữ nổi loạn”. Họ là ai? Là những người nhân danh “cấp tiến”, cùng với giới báo chí nhân danh “đệ tứ quyền”, tôn thờ chủ nghĩa xă hội. Họ là những người thiên tả.

Tái Tạo Thế Giới – Viết Lại Hiến Pháp

Cuốn sách nhan đề “Dark Agenda” (Nghị Tŕnh Trong Bóng Tối) với tựa nhỏ “The War to Destroy Christian America” của David Horowitz xuất bản năm 2018, gồm 12 chương, đang gióng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh nhân loại. Xin trích vài ư niệm ở chương 7 và 8 để diễn giải về âm mưu của bọn thiên tả đang lợi dụng “nữ quyền”, “quyền phá thai”, “quyền lựa chọn”,… để dần dần sẽ đánh chiếm mục tiêu là xoá Hiến Pháp Hoa Kỳ rồi biến Hoa Kỳ thành một nước xă hội chủ nghĩa, chối bỏ Thượng Đế.

David Horowitz mở đầu chương 7 bằng một lời phát biểu của nhà vật lư học Archimedes: “Cho tôi một đ̣n bẩy đủ dài và một điểm tựa, tôi sẽ di chuyển quả địa cầu”. Nguyên tắc đ̣n bẩy gồm 3 yếu tố. Một là vật sẽ được di chuyển, hai là điểm tựa và ba là đ̣n bẩy. Trong câu nói này, cần phải có một đ̣n bẩy đủ dài và một điểm tựa chắc chắn th́ người ta có thể di chuyển một vật nặng như trái đất.

Tác giả Horowitz cảnh báo rằng, trong giới lănh đạo và chính trị gia Hoa Kỳ có quá nhiều người thiên tả, càng ngày nó càng lớn, đang trở thành phương tiện tốt cho bọn thiên tả dùng làm đ̣n bẩy. Nếu xă hội rơi vào giai đoạn Tối Cao Pháp Viện có đa số thẩm phán thiên tả th́ chính cái Tối Cao Pháp Viện trở thành điểm tựa chắc chắn cho đ̣n bẩy để bọn thiên tả bứng cái Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Năm ấy 1962, sau khi giành chiến thắng về việc loại bỏ thể thức cầu nguyện trong trường học, chúng nó biết rằng, đang có cơ hội tốt nhất là Tối Cao Pháp Viện có đa số thiên tả. Cho nên, thừa thắng tiến lên, phong trào thiên tả dùng đ̣n bẩy để đẩy thêm, và mục tiêu sau cùng bứng bỏ nguyên cái Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Tối Cao Pháp Viện đă giải quyết các vụ án bằng nguyên tắc giải thích luật, theo kiểu sự việc rơi vào vùng “tranh tối tranh sáng”. Có khi chẳng t́m thấy chỗ nào trong Hiến Pháp có nói đến. Nhưng, đa số thiên tả đă thắng thiểu số.

Quyền Riêng Tư Không Có Trong Hiến Pháp

Dùng chiêu bài đ̣i “tự do sinh sản”, “b́nh đẳng giới tính”, “giải phóng phụ nữ”,… phe thiên tả phát động trong quần chúng các phong trào tranh đấu, dùng làm “đ̣n bẩy”, và lợi dụng khi nào có lợi thế đa số thiên tả trong Tối Cao Pháp Viện, dùng làm điểm tựa chắc chắn, và đẩy mạnh. Chúng đă đạt được: “right to privacy” (quyền riêng tư). Thật sự trong Hiến Pháp không có chỗ nào ghi như thế.

Vào năm 1965, Tối Cao Pháp Viện đang có đa số thẩm phán thiên tả, lợi thế cho phe tả giành được thắng lợi “quyền riêng tư” từ vụ án Griswold kiện Connecticut. Hai thẩm phán Hugo Black và Potter Stewart đă phản đối rằng, ‘quyền riêng tư’ không có trong Hiến Pháp, nhưng hai ông thuộc thiểu số trong Tối Cao Pháp Viện nên không làm được ǵ.

“Justices Hugo Black and Potter Stewart dissented from this tortured construction. Black emphasized the fact that the right to privacy was not in the Constitution, and he specifically criticized Douglas’s interpretations of the Ninth and Fourteenth Amendments” (David Horowitz. Dark Agenda, 2018).

Nhiều vụ án sau đó, dựa vào “quyền riêng tư”, vốn không có trong Hiếp Pháp đă trở thành quyền hiến định, dùng làm án lệ. Nó đặt nền tảng cho vụ án Roe v. Wade (1973), bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ. Tức là, nếu không giành được thắng lợi “quyền riêng tư”, th́ đă không có Roe vs Wade. “Quyền riêng tư’ cũng là nền tảng cho vụ Lawrence kiện Texas (2003), làm thành quyền hiến định “con trai cưới con trai, con gái cưới con gái”.

Tổng thống Reagan than thở rằng cả đời ông chỉ mong mỏi: “…one thing that I do seek are judges that will interpret the law and not write the law”. (…thẩm phán giải thích luật chứ không phải viết luật).

Con Người Đ̣i Làm Thượng Đế?

Lời phán của hiền triết Kahlil Gibran, về Con Cái, trong sách The Prophet, nói rằng, “They come through you but not from you, And though they are with you, yet they belong not to you…”. (The Prophet – Kahlil Gibran). Nhà hiền triết Kahlil Gibran, người Lebanon, đă nói: “Con cái đến [thế gian] qua Mẹ Cha; chúng không đến từ Mẹ Cha; Và chúng ở với Cha Mẹ chứ không thuộc về Cha Mẹ”.

Các Ki-Tô Hữu cũng đă xác tín rằng, Thượng Đế đă dựng nên con người, và không ai có quyền cướp đi mạng sống của bất cứ ai, được ghi trong các điều răn của tất cả những ai tin vào Thượng Đế, là Đấng Toàn Năng.

Chính quyền tiểu bang Mississippi đ̣i cấm phá thai và yêu cầu toà án lật ngược bản án Roe vs Wade. Nhưng cuối cùng đă phải đi đến thoả thuận, cho phép người mẹ phá thai dưới 15-tuần. Ở tiểu bang Texas th́ gắt gao hơn. Luật phá thai ở Texas, cấm giết thai nhi trên 6 tuần lễ.

Những con người trong giới làm luật đă giành lấy đi quyền của Tạo Hoá. Họ cho rằng, người mẹ được quyền chọn lựa giữ hay giết bào thai trước khi nghe được nhịp tim đập của thai nhi. Người ta tranh căi, đến khi nào th́ nghe được nhịp tim đập, đến khi nào thai nhi trở thành con người? Khi nào th́ có thể giết? Họ đơn giản hoá mạng sống con người!


photo courtesy of Alex Wong/Getty Images

Các bản tin có liên quan đến vấn đề phá thai, thường nhắc đến vụ án Roe v. Wade, được dịch sang tiếng Việt là “Roe kiện Wade”. Gần đây c̣n có các vụ án “Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization” (Dobbs kiện Jackson Women’s Health Organization) hay “Planned Parenthood v. Casey” (“Planned Parenthood kiện Casey”),v.v…  

Chỉ nói về vấn đề phá thai, ở đây chỉ xin tŕnh bày tóm tắt vụ án thường nhắc đến nhiều nhất. Đó là “Roe kiện Wade”. Xem lại để thấy hành động giết người đang được từ từ hợp thức hoá. Nó đang dần dần huỷ hoại giá trị của đời sống con người trên thế gian này.

Bối Cảnh Dẫn Đến Vụ Án Roe vesus Wade
(Roe v. Wade – Roe Kiện Wade)

Phán quyết về vụ án Roe kiện Wade (Roe v. Wade), hơn 50 năm trước, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đưa ra một quyết định lớn trong lănh vực pháp lư, ban hành vào ngày 22 tháng 1 năm 1973. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đă hủy bỏ đạo luật cấm phá thai của Texas, và hợp pháp hóa thủ tục phá thai trên toàn quốc. Ṭa cho rằng, quyền phá thai là quyền mặc nhiên của phụ nữ, được quy định ở Tu Chánh Án số 14 của Hiến Pháp Hoa Kỳ (trong đó có quyền riêng tư).

Ngược về quá khứ, mặc dù phá thai được xem là bất hợp pháp, nhưng vẫn có nhiều tổ chức hoặc cá nhân tiếp tay trong vụ phá thai, gây ra nhiều trường hợp giết chết người mẹ đang mang bầu do dùng thuốc sai, hoặc do các thầy lang băm hành nghề bừa băi. T́nh trạng buôn bán thuốc phá thai, tránh thai tự chế; các cuộc giải phẫu, nạo, phá thai vô tội vạ không có kế hoạch, càng ngày càng nhiều, khiến cho giới khoa học tại Hoa Kỳ phải hành động. Họ nhân danh khoa học để cứu nguy cho các bà mẹ bằng cách giúp các bà giết thai nhi “một cách an toàn hơn”. Thật khủng khiếp!

Vào cuối thập niên 1850, Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ, vừa mới thành lập đă kêu gọi giới luật gia đem việc phá thai ra thảo luận trong nỗ lực loại bỏ các hoạt động y khoa bừa băi gây tai hại cho sinh mạng con người. Các điều luật được soạn ra để bảo vệ bà mẹ cũng như tránh trường hợp giết thai nhi trong tương lai. Lại có thêm giới khoa học gia và luật gia tham dự vào quá tŕnh đi t́m cách “giết người an toàn và hợp lư”.

Năm 1869, Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đưa ra luật cấm phá thai, dù bào thai ở giai đoạn nào. Năm 1873, Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua luật Comstock, quy định việc phân phối thuốc ngừa thai và thuốc phá thai qua đường bưu điện của Hoa Kỳ là bất hợp pháp. Vào những năm 1880’s, việc phá thai bị đặt ngoài ṿng pháp luật trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Năm 1965, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đă hủy bỏ luật cấm kiểm soát sinh sản cho các cặp vợ chồng đă kết hôn, v́ cho rằng luật này vi phạm quyền riêng tư chiếu theo Hiến Pháp Hoa Kỳ(!). Đến năm 1972, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ ban hành quyết định nhằm thiết lập quyền của những người trưởng thành chưa kết hôn được sử dụng biện pháp tránh thai giống như vợ chồng đă kết hôn.

Lần theo chuỗi thời gian, quả con người đang xa dần các ư niệm đạo đức và đang h́nh thành một xă hội chối bỏ Thượng Đế. Một thứ xă hội vô thần.

Trong những năm 1960, phong trào tranh đấu cho quyền phụ nữ, các phiên ṭa liên quan đến các biện pháp ngừa thai đă đặt nền tảng để dẫn đến vụ án “Roe kiện Wade”.


 

Vụ Án Roe Kiện Wade Là Ǵ?

Hầu như các bản tin liên quan đến luật phá thai hay luật cấm phá thai, đều nhắc đến Roe vesus Wade. Năm 1969, Norma McCorvey, một phụ nữ ở Texas, 21 tuổi, t́m cách phá thai đang có trong bụng. Lúc ấy, McCorvey đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu, như trước đây đă hai lần sinh con đều đem cho người khác nuôi.
 

Vào thời điểm năm 1969, McCorvey mang thai đứa con thứ ba, th́ việc phá thai được cho phép ở tiểu bang Texas nhưng chỉ với mục đích để cứu sống người mẹ. Các phụ nữ có tiền bạc th́ có thể đi ra nước ngoài, t́m đến nơi nào cho phép phá thai, hoặc trả tiền cho một bác sĩ sẵn sàng phá thai lén lút. Những người như McCorvey không có tiền để được chọn lựa đó.

V́ không thể phá thai hợp pháp, McCorvey được giới thiệu với hai luật sư Linda Coffee và Sarah Weddington của Texas, là những người sẵn sàng thách thức luật chống phá thai. Các luật sư thay mặt cho McCorvey và các phụ nữ “đă mang thai và muốn lựa chọn phá thai”, đệ đơn kiện Henry Wade, là luật sư biện lư của Dallas County, nơi McCorvey đang sinh sống. V́ muốn giữ quyền riêng tư, nên McCorvey mang bí danh “Jane Roe” trong các tài liệu của vụ án. Do đó vụ án được mang tên “Roe v. Wade”, hoặc ngắn hơn là “Roe”.

Tháng 6 năm 1970, một ṭa án khu vực, bao gồm tiểu bang Texas, đă ra phán quyết rằng, luật cấm phá thai của tiểu bang là không hợp hiến v́ nó vi phạm quyền riêng tư được quy định trong hiến pháp. Tuy nhiên sau đó, Wade tuyên bố ông ta sẽ tiếp tục truy tố các bác sĩ đă thực hiện những vụ phá thai.

Cuối cùng vụ án được kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Khi đó, McCovey đă sinh con và đứa trẻ trở thành con nuôi của một gia đ́nh khác. Tức là McCovey (Jane Roe) chưa bao giờ phá thai.

Vào ngày 22 tháng 1 năm 1973, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ với tỷ số 7-2 đă quyết định hủy bỏ luật cấm phá thai của tiểu bang Texas, và hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc. Thẩm phán Harry Blackmun theo ư kiến đa số tại Tối Cao Pháp Viện, viết rằng, quyền phá thai là quyền mặc nhiên của phụ nữ, là quyền riêng tư được Tu Chánh Án số 14 bảo vệ. Roe thắng kiện nhờ dựa vào “quyền riêng tư”.

Ṭa án chia thời kỳ của thai nhi trong bụng mẹ thành ba tam cá nguyệt (tam cá nguyệt = 3 tháng) và tuyên bố rằng, lựa chọn kết thúc thai nhi trong tam cá nguyệt đầu tiên (trước khi nghe được nhịp tim của thai nhi) là hoàn toàn phụ thuộc vào người phụ nữ. Trong tam cá nguyệt thứ hai, chính quyền tiểu bang có thể điều chỉnh việc phá thai với mục đích bảo vệ sức khỏe của người mẹ.

Trong tam cá nguyệt thứ ba, chính quyền tiểu bang có thể cấm phá thai để bảo vệ thai nhi, trừ trường hợp sức khỏe của người mẹ đang mang thai gặp nguy hiểm. Lại một lần nữa, chúng ta chứng kiến những người làm luật đă giành lấy quyền của tạo hoá, dần dần xây dựng ư niệm vô thần trong xă hội.

Norma McCorvey, người từng mang bí danh Jane Roe, giữ thái độ im lặng sau khi có phán quyết của ṭa án. Tuy nhiên, vào những năm 1980, bà lại hoạt động tích cực trong phong trào đ̣i quyền phá thai, bởi v́ bà không kiếm được việc làm. Norma McCorvey nhận làm nhân viên marketing cho bệnh xá chuyên cung cấp dịch vụ phá thai.

Jane Roe Hối Cải


Norma McCorvey (Jane Roe)
photo by: Jenny Starrs/The Washington Post

Đến khi bà công khai cuộc đời bà trong cuốn hồi kư “I am Roe”, viết chung với Andy Meisler, xuất bản năm 1994. Cũng năm này, bà trả lời phỏng vấn nhật báo The New York Times, bà nói, sau này mới biết chính luật sư Sarah Weddington đă từng phá thai. Vậy mà không chỉ cho bà chỗ đó, bởi v́ “…she could have told me where to go for it. But she wouldn’t because she needed me to be pregnant for her case… …I was too scared. It was one of the most hideous times of my life”. (…đáng lẽ nên chỉ cho tôi chỗ có thể phá thai. Nhưng bà không giúp v́ muốn tôi tiếp tục mang thai để dùng cho vụ căi trước toà của bà ta. Tôi quá sợ hăi. Đó là khoảng thời gian kinh tởm trong cuộc đời tôi).  

Có một văn pḥng mang tên Operation Rescue, là văn pḥng của phong trào chống phá thai được mở ra ở cạnh bệnh xá phá thai. Mục sư Benham là người đứng đầu văn pḥng chống phá thai này đă làm bạn với McCorvey (Jane Roe). Các cuộc biểu t́nh diễn ra hàng tuần trước bệnh xá phá thai. Trong hồi kư thứ nh́ “Won By Love” (T́nh Thương Đă Chiến Thắng) – viết chung với Gary Thomas, xuất bản năm 1997, bà McCorvey xác nhận Benham đă cảm hoá bà.

Bà được rửa tội và theo Thiên Chúa Giáo vào năm 1995. Năm 1998, bà theo đạo Công Giáo tại nhà thờ Saint Thomas Aquinas ở Dallas, Texas. Sau đó, bà trở thành một người tích cực hoạt động chống phá thai.

Trong hồi kư “Won By Love”, bà cho biết, lâu nay bà là nạn nhân của phong trào đ̣i phá thai. Bài đúc kết của phóng viên Joshua Prager, tác giả cuốn sách “The Family Roe – An American Story”, xuất bản năm 2021, điều tra vụ án Roe v. Wade, cho rằng, khi Roe nộp đơn vào năm 1970, bà Roe chỉ muốn phá thai an toàn và hợp pháp chứ không phải đ̣i một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện áp dụng cho cả nước. Lúc ấy, Texas là nơi bà đang cư ngụ, việc phá thai chỉ được cho phép nếu tính mạng của người mẹ đang gặp nguy hiểm. Bà Norma McCorvey (Roe) qua đời năm 2017 ở tuổi 67, v́ bệnh tim.

Kể từ vụ án “Roe v. Wade”, chính quyền liên bang chi phối các tiểu bang về luật phá thai nhưng chính quyền tiểu bang được quyền đặt ra các luật hạn chế việc phá thai. Và, trong giới phụ nữ ở Hoa Kỳ có hai thái cực: ủng hộ phá thai (Pro-choice) và chống phá thai (Pro-life), vẫn c̣n âm ỉ hoạt động bấy lâu nay.

Chính bà Norma McCorvey bị sử dụng để làm nên luật phá thai và được Tối Cao Pháp Viện thông qua, rồi áp dụng cho toàn quốc Hoa Kỳ. Ngày phán quyết vụ án, bà Roe đă xong việc sinh nở, con bà được 2 tuổi rưỡi.

Cuối cùng, vụ án “Roe v. Wade” cho thấy con người đă đi quá xa trong quyền hạn của con người. Con người chỉ là vật thụ tạo của Thượng Đế, nhưng họ đă đ̣i có quyền quyết định về mạng sống của con người. Vụ án “Roe v. Wade” dựa trên vụ “quyền riêng tư”, năm 1965.


Phong trào chống Phá-Thai… photo: Olivier Douliery/Getty Images

Từ vụ án Roe Kiện Wade, nó trở thành án lệ cho nhiều các vụ án khác, như vụ án Planned Parenthood v. Casey, vụ án Dobbs v. Jackson Women’s Health,… Các nhà tranh đấu luôn khắc khoải bao giờ mới lật bỏ vụ “Roe Kiện Wade” để phục hồi quyền sống thiêng liêng của con người và trả lại nguyên trạng cho Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Phong trào Pro-choice lấy kết quả vụ “Roe Kiện Wade” như một thứ học thuyết về sự sống c̣n của luật phá thai, để vẽ lằn ranh. Họ cho rằng, bất cứ một giới hạn nào được đặt ra đều nhắm đến mục tiêu lật ngược vụ án Roe, rồi sẽ đi đến cấm phá thai hoàn toàn trên tất cả các tiểu bang. Là cướp mất quyền của phụ nữ.

Ngay lúc này, Mississippi là tiểu bang có luật cấm phá thai gắt gao nhất không chỉ áp dụng cho người đang mang thai, mà có nhiều ràng buộc dành các thành phần liên hệ như cha mẹ, bác sĩ, những nơi cung cấp dịch vụ phá thai,… Họ có thể bị ngồi tù, bị phạt tiền, bị tước giấy phép hành nghề,… Trong khi tiểu bang Texas th́ cấm phá thai hoàn toàn, trừ trường hợp sinh mạng người mẹ bị đe doạ.


Phong trào đ̣i Phá-Thai… photo: José Luis Magaña/AP


Thống kê ghi trong báo cáo của Quốc Hội Hoa Kỳ tổng kết của năm 2015, kể từ khi vụ án Roe trở thành án lệ năm 1973, đă có 40 triệu trẻ em bị giết tại các trung tâm phá thai trên toàn quốc Hoa Kỳ. Trung b́nh mỗi năm có gần một triệu trẻ em bị giết trước khi ra đời, trong đó hơn 80% là da đen. Khác ǵ cuộc diệt chủng. Có lẽ Hoa Kỳ vẫn c̣n may mắn. Nhiều tiểu bang c̣n có những con người biết tôn vinh giá trị đời sống và sinh mạng con người. Họ bền bỉ tranh đấu bảo vệ sự sống. Sự chia cắt trong xă hội do nhiều nguyên nhân. Chuyện phá thai là một. Xă hội Hoa Kỳ có sự chia hai trong vấn đề phá thai: phe chống đối (Pro-life) và ủng hộ phá thai (Pro-choice), vẫn âm ỉ. Đ̣i phá thai là giết người, là diệt chủng. Chống phá thai là đ̣i quyền sống và bảo vệ sự sống.

Giết trẻ em là tai hoạ cho con người. Tai hoạ khác cũng lớn, đáng cho người dân Hoa Kỳ quan tâm là bản Hiến Pháp đang bị đe doạ. Rồi đây, đất nước Hoa Kỳ có thể sẽ không c̣n là quốc gia của những người tôn thờ Thượng Đế như các tổ phụ đă thiết lập từ 300 năm trước đây, một đất nước Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ với bản Hiến Pháp “We the People”, của những người yêu chuộng tự do. Nếu không có kế hoạch bảo vệ, Hiến Pháp Hoa Kỳ sẽ bị xoá bỏ!

Bảo vệ Hiến Pháp để bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ; cũng là bảo vệ Tự Do và Sự Sống của Con Người.  

Sơn Hà

 

 

 

 


VĂN CHƯƠNG

2021
2020
2018-2019
2017
2016
2015
2014
2013 
2012

Truyện Ngắn

Hồi ức - Một thời chinh chiến 
No Easy Day - Ngày Vất Vả


Gánh hoàng hoa  
Chiếc huy hiệu hoa sen trên đại lộ kinh hoàng  
Hồi c vngười Cha btù  
Tiếng Anh dm!  
Nằm chơi  
Chứng nhân một sự kiện lịch sử  
Ngộ đạo đất trời  
Xứ khỉ khọn
Sài G̣n thoáng nhớ  
Ông già đạp xích lô  
Chuộc lương tâm  
Đất nước lạ lùng  
Những giọt mưa trên vùng đất khô cằn  
Chân dung văn nghệ sĩ Việt...  
Sài G̣n của tôi sẽ trở lại…  
Ông già bán trứng  
Melbourne: Kỷ niệm Chiến Thắng Long Tân  
Câu chuyện ngày xưa  
Chiếc Rolex ân nghĩa
Giở trang nhật kư, nhớ về bạn xưa  
Nén hương ḷng  
Đám Cưới …chi lạ  
Bông lúa cúi đầu  
Kỷ niệm 60 năm Quân Đội Úc tham chiến VN  
Ngày vui khó quên
Cộng sản là thế đấy!  
Nhiễm Virus Corona 2019 
GS Nguyễn Ngọc Huy & Lm Cao Văn Luận tiết lộ...  
Xao ḷng bởi một từ "Em"  
Hiệp định Genève (20-7-1954)  
Mơ ước b́nh thường  
Phi công Việt là anh hùng nước Pháp  
Viết cho người sắp ra đi...  
Đôi lời về Cung Tiến Nhạc Sĩ hay Kinh Tế Gia ?  
Môt chuyến đi Hawaii  
Vinh danh người vợ tù chính trị VNCH tại Little Saigon

Cái miệng  
Phá thai là giết người 
Cha tôi, người lính Việt Nam Cộng Ḥa  
Những người năm cũ 
Ngày tự phụ  
Màu mắt hoàng hôn  
Paris có ǵ lạ không em?  
Không quên người chiến sĩ QLVNCH  
Tản mạn Huế
Nước mắt chiều xuân  
Nước mắt giữa Trùng Dương 
Cuộc đời & sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông 
Người tù kiệt xuất  
Câu chuyện về một lá thư  
Ra biển gọi thầm 
Nỗi buồn ngày 30 tháng tư  
Tháng Tư....  
Bài ca của người du tử  
Lời sau cùng nói với tuổi trẻ  
Quên sao được ngày 30 tháng 4 – 1975  
Hai người lính Dù  
Văn Học miền Nam tự do 1954-1975 
Xe tăng Nga làm được ǵ ?

Giă từ vũ khí  
Giờ phút cuối cùng  
Văn Quang, người vừa khuất nẻo Sài G̣n...  
Những tấm chân t́nh 
An Lộc & Ukraine chiến trường lịch sử 
Hải quân Ukraine chiến đấu  
Trông gịng sông Vị
Ngày xa Đà Nẵng  
Chuyện của một cựu binh Mỹ gốc Việt  
Kư hiệu học và "lơ là lơ láo"  
V́ sao chiếc áo cần có 5 cúc ?
Duyên phận và mệnh số  
Thu, hát cho người và giai thoại  
Thương về Ukraine  
Liên hội BĐQ Texas mừng xuân Nhâm Dần 2022  
Đời lính  
Vinh quang trên chiến hào  
Sự thành công của người Việt tị nạn  
Một chuyến công tác Cam Ranh  
Lá đại kỳ An Lộc  
Chém chết một người là kẻ sát nhân  
Chuyện xưa của tôi và bạn bè kbc 4100  
Sứ mệnh văn hóa  
Thư số 124a gởi NLQĐNDVN  
"Người vợ" là một vĩ nhân
Tết với TPB VNCH và mong ước tuổi xế chiều
Khó quên cái Tết năm nào  
Xuân Sang- Xuân Sến 
Năm Cọp nói chuyện… Bia 
Đêm xuân trên vùng biển chết 
Thương chùm Hoa Khế  
Tôi đậu bằng … lái xe !
Về ca khúc "gái xuân"  
Thức tỉnh  
Tử sĩ Hoàng Sa  
Hồi kư trận hải chiến Hoàng Xa  
Khi bài thơ Hoàng Sa vượt vĩ tuyến 17 vô Nam  
26 truyện thật ngắn  
Tuổi già viễn xứ  
Nguồn gốc của cách nói “nam tả nữ hữu”  
Chiến dịch B́nh Tây  
Trận hải chiến giữa HQ VNCH và HQ Trung Cộng  
Truy lùng cục miền Nam trên lănh thổ Kampuchia
10 địa danh nổi tiếng trong âm nhạc miền Nam  
Trả lời vài câu hỏi về cuộc bại trận của QLVNCH  
Cậu bé chăn trâu trở thành đại điền chủ giàu nhất
Lạc giữa mùa xuân
Một Thoáng “AT ... TEN”